Vores referencer

Siden 2001 har vi understøttet både store og små, private og offentlige organisationer. Derfor har vi her samlet en række referencer, der fortæller mere om hvad vi hjælper vores kunder med – og hvordan. De fleste søger hjælp til at håndterer de konstante forandringer i organisationen og til hvordan man balancerer daglige drift med udvikling.

 Vi har bedt en række folk fra de organisationer, vi har hjulpet, om at beskrive og give referencer på deres oplevelse med Go’Proces.

 Nedenfor kan du læse hele deres case og hvilket udbytte de har fået af vores samarbejde.

Uddannelsen til proceskonsulent gav et nyt perspektiv på organisationen og ny forståelse for kompleksiteten

“Jeg oplever, at jeg kan ”gå” rundt i organisationen og se på den med helt nye briller. Jeg kan ”læse” den på en ny måde og forstå kompleksiteten, på en helt anden måde, end jeg kunne inden kurset. Aha! Siger jeg bare.”

Tilde Sand Christensen, Specialkonsulent, Frederikssund

Temadag muliggjorde at medarbejderne nu tager mere ansvar for problemløsning i dagligdagen

“Vores medarbejdere har fået et helt andet forhold til det at handle, når de møder et problem. Det synes jeg, vi lykkedes godt med.”

Carsten Johnsen
Områdeleder, Sølund

Effekt af ledelsessupervision spreder sig som ringe i vandet til hele organisationen..

“Der er kommet et forløb ud af det, hvor vi simpelthen har flyttet os rent fagligt – både medarbejderne og mig selv som leder.”

Jens Overgaard
Faglig leder af boenhed, Sølund

Et godt og inddragende procesforløb

“Den måde vi har arbejdet sammen med Go Proces på har genereret en rigtig god energi hos vores medarbejdere og fået dem inddraget aktivt i processen, og det tror jeg har været vigtigt for at opnå det bedst mulige resultat.”

Jens Bloch, Kolding musikskole

Grafisk facilitering som et hands-on værktøj til hele kollegastaben

“Kurset var meget praktisk orienteret og det var det, jeg tog med mig. En decideret værktøjskasse. jeg kan tage med videre.”

Jeanette Bremer Nielsen, audiologopæd, læsekonsulent, CSU-Slagelse

En ekstern konsulent sikrer en ligeværdig leder

”Det var dejligt at mærke, at de faktisk også brændte for det. Så det ikke bare var to konsulenter købt ind

Stine Jylov, VitaPark, Odder

Vi bliver enormt kloge med Go’Proces

”Det var en vildt imponerende og dynamisk undervisningsform, hvor afveksling og det at tage læring ind var noget helt andet, end hvad jeg nogensinde havde prøvet før. Så jeg var helt høj i det år, hvor det foregik – det var fedt”

Louise Skov, Familieafdelingen i Syddjurs Kommune

Vores samarbejde er en fornøjelse

”Hvis man vil faciliteres gennem processer, hvor der er fokus på udvikling og forandring – og hvor der er fokus på, hvordan man inddrager mange forskellige aktører i processerne – så er det min klare oplevelse, at man ikke går galt i byen med Go’Proces”

Nicky Nedergaard, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Go’Proces hjælper os gennem vores udfordringer

”Det viste sig, at Mia har ret godt styr på alt det, the Oak Men stod og manglede. Det går jo fra psykologi og personlige forhold og over i virksomhedsdrift og økonomiske forhold. Det er ret bredt, det hun kan hjælpe med og i vores proces, der har hun jo hjulpet os med det hele. Det synes jeg er ret vildt”

Anders Buchtrup Jensen, Ejer af The Oak Men

Respektfuld og professionel behandling hos Go’Proces

”Jeg har oplevet at have en proceskonsulent, som var rigtig god til at arbejde sammen med mig og afstemme, hvad der skulle til. Hun formåede at arbejde med nogle potentielt sprængfarlige emner på en enormt professionel og respektfuld måde. Fokus var på opgaven samtidig med, at der selvfølgelig var en anerkendelse af, at vi er mennesker, som spiller ind i en organisation”

Ulla Frederiksen, Syddjurs Kommune

At sikre trivsel og udvikling på arbejdspladsen

”Der hvor vi kan se at indsatsen indtil nu har skabt forandring, er blandt andet ved at kommunikationen medarbejderne imellem har ændret sig og ved, at flere udfordringer/konflikter bliver italesat til relevant part“

Margot Clemmensen og Randi Pedersenden, Den Selvejende Institution Bispebjerg Børnegård

Ville være endnu bedre til at arbejde med læring og dannelse

”Når vi samarbejder med Go´Proces handler det i høj grad om konsulenternes evne til ´at tage egen medicin´. Den systemiske tankegang har været den grundlæggende tone i hele forløbet, og konsulenternes evne til at bruge systemisk teori i vores læringsrum, har været inspirerende og skelsættende for vores udbytte af forløbet. De har været undersøgende på skolens behov, de går med energien og tilpasser de enkelte workshops til det aktuelle behov i organisationen”

Tage Jørgensen, Skovagerskolen i Jelling

Vi har nu redskaberne til selv at køre processen videre

”Go’Proces har bidraget til at sikre, at centeret har udviklet sig i overensstemmelse med de gældende politiske pejlemærker og de ledelsesmæssige værdier, der blev udstukket. Opgaven for Mia var især at understøtte ledelsen og at være min direkte sparringspartner”

Claus Nickelsen, Århus kommune

Hvilken forskel en proceskonsulentuddannelse hos go’proces har gjort

”På uddannelsen fik jeg nye, skarpe metoder, et teoretisk fundament, blev inspireret af de andre deltageres praksis i vores gruppearbejde og blev klog på hvorfor jeg ofte lykkes godt i mine egne processer”

Lisbeth Støttrup,  Viborg Kommune

Det tror jeg at nye ledere kan have god gavn af

Udfordringerne var mange som helt nyt sammenbragt team, med et nyt formål – og med en helt ny leder. Her hjalp Go’ Proces med at facilitere team-dage i et forløb, der hjalp os med at finde hinanden i en fælles forståelse af det nye formål.

Trine Teglhus var stærk til at arbejde med team-fællesskab og feedback-kultur i et anerkendende perspektiv, uden at skræmmesoftware-udviklerne”

Johnny Castrup, TV 2 DANMARK A/S

Plads til de nødvendige diskussioner

”Det var et projekt under et markant tidspres og mange skift i forudsætningerne, og uanset hvilket nyt eller forandret vilkår konsulenten hos Go’Proces blev præsenteret for, spillede han konstruktivt med”

Louise Sølvberg Dalsgaard, Københavns Kommune

Der er altså arbejdet op imod meget konkrete resultatmålinger

Afdelingen har løbende skulle afrapportere udviklingen til Teknisk Udvalg. Der er altså arbejdet op imod meget konkrete resultatmålinger

Det har været Go’Proces´ opgave at rådgive og understøtte ledelsen i processen og sparre med den enkelte leder, men også at være med i det direkte samarbejde med de enkelte teams og medarbejdere og dermed deltage i arbejdet med at gennemføre de trufne beslutninger i afdelingens produktion”

Claus Nickelsen, Aarhus Kommune

Det blev til et intenst kursusforløb over et halvt år

Da jeg oprindeligt efter en markedsundersøgelse og anbefalinger fra mit netværk, kontaktede Go’Proces blev jeg først mødt af en professionel screening af mine ønsker og et tilbud om forskellige undervisere, der kunne passe til mine ønsker.

Det var ikke en oplevelse af salg for enhver pris. Efter valg af underviser Rikke Kajhøj, var hun vores primære kontakt og den vi havde alle indholdsmæssige samtaler med. Det gav konsistens og var nemt”

Tina Buchtrup Pipa, DR Arkiv

Vi ønskede at understøtte videndeling på tværs af landet.

”Denne facilitering gør til stadighed en forskel hos alle de, der deltog i seminaret. Vi vil meget gerne samarbejde med Go’Proces i lignende projekter, og giver dem de varmeste og bedste anbefalinger!”

Stine Snede Villumsen, Århus Produktionsskole

En mulighed for at udfolde min nye viden

”Kurset Proces i Praksis har lært mig, at det ikke er svært og at jeg er god til det. Procesfacilitering behøver ikke at være stort, svært eller kræve lang tids forberedelse”

Trine Laursen, Vejle Kommune

Jeg er en gammel rotte i faget og kan være tilbøjelig til at planlægge på rutinen

”Forløbet har været en blanding mellem teori og øvelser, hvilket har været super godt, da det har givet anledning til gode drøftelser og megen grin. Jeg kan anvende, hvad jeg har lært i såvel små møder som store processer”

Anne Lerche Nordlund, Middelfart Kommune

Jeg kunne hente hjælp og inspiration undervejs og også efter endt kursus

”Jeg fik mod til at stille mig op og styre folk, jeg ikke har kendskab til, igennem en proces endda også i emner jeg ikke selv er ekspert i”

Marianne Britt Larsen, Middelfart Kommune

At blive dygtigere, klogere eller tydeligere på nogle ting

Når hun er helt tæt på er det nemmest at se effekten. Det, hun kan med de 8 medlemmer i virksomhedsledergruppen, er rigtig godt.
Jeg fornemmer, at folk er helt høje, når de snakker om det, de får hos Mia. At de bliver dygtigere, klogere eller tydeligere på nogle ting.”

Peter Fabricius, Erhverv Silkeborg

Det afspejles meget tydeligt i undervisningen

”Go’Proces kommer ikke bare med en hyldevare. De er knivskarpe på processer og er gode til at gøre det, de selv underviser i.  Så både i forarbejdet og undervejs i forløbet fungerer de som rollemodeller, og det lykkes de med” 

Diana Vig Lehmann, Viborg kommune

Næsten vores egen organisationskonsulent

”Der er ingen tvivl om, at Rikke er god til at sætte en proces i gang, der får folk til at tale om det, der er væsentligt. Hun er hurtig til at spotte, hvilke temaer, der skal bruges tid på, og hvor det kan blive udfordrende. Hun er god til at spejle os og se, hvad der er på spil i det enkelte team, selv om hun ikke har mødt dem før.”

Sanne Marie Goksøyr, Uddannelseschef hos SOPU København og Nordsjælland

Faktisk var jeg ret meget i tvivl

”Rikkes tilbud passede rigtig godt til projektet og favnede egentlig også bredere. Det endte med at blive et kursus for i alt 12 deltagere, hvor vi er flere, der arbejder med projekter, som minder lidt om hinanden. Vi har brug for de samme redskaber på en eller anden måde, så alle fik noget ud af kurset med Go’Proces”

Tina Termansen, Projektleder hos Hjerteforeningen

Læs hvordan I kan få jeres egen skræddersyet uddannelse