Proceskonsulentuddannelse

Bliv en tryg og professionel proceskonsulent, få mange metoder og bliv inspireret af den nyeste teori og praksis inden for procesfagligheden. Vi arbejder med løsninger på opgaver fra din og holdets hverdag.

På proceskonsulentuddannelse hos GoProces løfter vi dine kompetencer inden for:

 

 • Effektiv møde- og workshopfacilitering
 • Forandringsledelse der gør en forskel i din organisation
 • Kommunikation – med spørge-, lytte- og feedback teknikker
 • Viden om trivsel- og læringsprocesser, indsigt i psykologisk tryghed, innovations- og strategiprocesser

Kontakt

Hvis du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte chefkonsulent og ejer

Rikke Kajhøj
Tlf.: 40181872
Mail: info@goproces.dk

Se datoer her

Del 1 2025

Dag 1 og 2:
Den 25/2 og 26/2

Dag 3 og 4:
Den 19/3 og 20/3

Læringsdag 5:
Den 9/4

Del 2

Dag 6 og 7:
Den 29/4 og 30/4

Dag 8 og 9:
21/5 og 22/5

Læringsdag 10:
Den 12/6

Uddannelsen foregår i som udgangspunkt i Københaven men ændres hvis forespørgslen er større i Århus. Tag fat i os og hør nærmere.

Prisen inkluderer fuld forplejning på de 10 kursusdage.

Pris:
Del 1: kr. 19.900,-
Del 2: kr. 19.900,-

Proceskonsulentuddannelse

Målgruppe 

Kurset er for dig der skal lede processer og projekter i din organisation. Du er leder, mellemleder eller har interne udviklingsopgaver. Du kan også være ekstern konsulent med lyst til ny inspiration og viden – og måske behov for en opkvalificering.

 

Indhold 

Underviserne har fokus på din læring og udvikling, så alt, hvad der trænes på uddannelsen, bliver til nyttige pointer for dine procesfaglige kompetencer.

Undervisningen varetages af erfarne konsulenter med 5 og 15 års erfaring, et stærkt teoretisk fundament og en nysgerrighed på metoder og personlig stil.

DU BLIVER:

 • Uddannet procesleder og facilitator

DU FÅR:

 • Et solidt teoretisk og praktisk fundament – baseret på den systemiske og anerkendende tilgang”
 • Træning i mange greb og metoder inden for facilitering af møder og involvering af mange deltagere i udviklingsprocesser
 • Trænet og opdateret dine kommunikative kompetencer – spørge-, lytte- og feedback teknikker

DU LÆRER:

 • At forberede, afvikle og evaluere større og mindre processer
 • At videreudvikle metoder til at håndtere samarbejde på tværs af fagligheder
 • At arbejde systematisk med refleksion og læring
 • At håndtere konflikter med fokus på forebyggelse af konflikter i forandringsprocessen

Uddannelsens opbygning

Proceskonsulentuddannelsen består af 2 dele. Hver del har 5 dages intensiv læring.

DEL 1: ENKLE PROCESSER

Del 1 stiller skarpt på, hvordan du som procesleder arbejder med mindre grupper. Du får viden om og træning i grundlæggende kommunikation og facilitering.

DEL 2: KOMPLEKSE PROCESSER

På del 2 arbejder vi med processer med større kompleksitet. De varer længere, de har flere deltagere og den organisatoriske sammenhæng er mere kompleks.

SPÆNDENDE LÆRINGSPROCES FOR DIG

Du bliver udfordret på dine konkrete kompetencer og din egen forståelse af dig selv som procesansvarlig. Du bliver udfordret både af din underviser  og de andre deltagere. Vi  tager udgangspunkt i din og holdets hverdag, og på den måde bliver der direkte koblet til din arbejdsplads.

Proceskonsulentuddannelse

Grafisk oversigt over uddannelsesforløb

Dag 1 + 2
7
Dag 1 + 2

Facilitering

 • Systemiske begreber
 • Hvad er facilitering og procesledelse
 • Den anerkendende tilgang
 • Etablering af studiegruppe
 • Et klart billede af din egen procespraksis
 • Hvad du gerne vil lære på kursus
Dag 3 + 4
7
Dag 3 + 4

Mødeledelse

 • Viden om den organisatoriske kontekst
 • Gruppeadfærd og ukendte dagsordner
 • Hvordan afstemmes forskellige behov fra medarbejdere og ledelse
 • Hvordan sikres mandat til at lede møder
 • Hvordan sikres fremdrift og oplevelsen af mening og effekt
 • Hvordan samles der op og laves aftaler omkring videre handlinger
 • Hvordan kobles mødes resultater med den organisatoriske kontekst
Dag 5
7
Dag 5

Kommunikation

 • Den afgørende sproglige bevidsthed
 • Sprogets skaberkraft
 • Centrale begreber som nysgerrighed og spørgsmålsteknikker
 • Design af egne kommende møder og processer (test og afprøvning)
Dag 6 + 7
7
Dag 6 + 7

Forberedelse af komplekse processer

 • Metoder til at skabe processer i større organisatoriske sammenhænge
 • Fælles øvelser i design af processer (casearbejde)
 • Teori om forandringsledelse
 • Forberedelse af egen forandringsproces i praksis
 • Arbejde med visuelle stilladser
Dag 8 + 9
7
Dag 8 + 9

Når processer bliver svære:

 • Forebyggelse og håndtering af konflikter og modstand
 • Positionen som procesleder i sammenhæng med organisationen
 • Forumspil – afprøvning af vanskelige episoder
Dag 10
7
Dag 10

Opsamling

 • Indblik i nye tendenser og teorier: f.eks. psykologisk tryghed, adfærdsdesign, innovation
 • Find din kreative procesleder – leg med design og nye metoder
 • Hyggelig afslutning af kurset

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735