Effekt af ledelsessupervision spreder sig som ringe i vandet til hele organisationen

“Der er kommet et forløb ud af det, hvor vi simpelthen har flyttet os rent fagligt – både medarbejderne og mig selv som leder.”

 Jens Overgaard, faglig leder af boenhed, Sølund

Landsbyen Sølund er et hjem for mere end 200 voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Det er en stor og kompleks institution med mange afdelinger, mange specialiserede medarbejdere og ledere.

 

BEHOV FOR FORANDRINGSLEDELSE

Jens Overgaard, der er faglig leder af en af boenhederne på Sølund, mødte nogle udfordringer i forbindelse med nogle strukturelle ændringer i organisationen. Carsten Johnsen, der er områdeleder og chef for Jens fortæller: “Jens stod med nogle ledelsesmæssige udfordringer med hele den kulturforandring, han skulle stå for, så han havde behov for noget opbakning.”

Jens selv uddyber: “Vi havde et behov for at få fokus på noget forandringsledelse. Vi skulle have fokus på det at arbejde i tværfaglige teams i stedet for i silokulturer. Jeg har to huse, og begge var delt ind på en en måde, så der var tre grupper i hvert hus. Så jeg havde seks grupper i alt, der alle arbejdede individuelt med sig selv uden at forholde sig til dem inde ved siden af“.

 

VI HAR FLYTTET OS RENT FAGLIGT

“Vi lavede en aftale om et forløb med 6-8 gange individuel sparring med Trine Teglhus. Og det skulle afføde et forløb med mine to personalegrupper. Så mit individuelle forløb skulle udmønte sig i nogle temadage i mine to huse, hvor Trine også deltog,” fortæller Jens. “Og det er der kommet et forløb ud af, hvor vi simpelthen har flyttet os rent fagligt – både medarbejderne og mig selv som leder,” fortæller han og beretter hvordan de positive resultater, har spredt sig til en øvrige ledergruppe.

“En af mine rigtig god lederkolleger, spurgte mig, hvad pokker vi taler om i den her sparring. Og så fortalte jeg ham jo indimellem om nogle af de problemstillinger, jeg stod i.” Forklarer Jens.

“Når vi talte om problemstillingerne og de spørgsmål Trine havde stillet mig, kunne han jo tit kende dem fra sin egen hverdag, fortæller Jens. “Og så kunne han tage sparringen med hjem og bruge det i sit eget arbejde.”

 

SVAR PÅ EGNE TVIVLSSPØRGSMÅL

Som leder af en boenhed med 60 medarbejdere, oplevede Jens, at han ofte kæmpede en kamp for at få alle med. Han kunne ofte blive i tvivl om retningen, og på hvordan han sikrede, at den ledelsesbeslutning der blev truffet kom ud til alle medarbejderne. Og det var i arbejdet med de her tvivlsspørgsmål at Trine fra Go’Proces kom ind i billedet.

“Trine har stillet mig nogle spørgsmål affødt af de ledelsesmæssige problemstilliner, jeg har stået med,” fortæller jens. “Og nogle gange har jeg skullet vride min hjerne. Og hun har da også stillet mig svære spørgsmål, jeg er blevet rigtig irriteret over. Men hun har holdt fast hver gang og forsikret, at hun ikke går, før jeg har svaret,” fortæller Jens og griner.

“Nogle gange har det været meget konkrete opgaver, jeg er gået hjem med og andre gange har det været en mere overordnet opgaveløsning,” fortæller Jens og kommer med et eksempel.

“En dag bad hun mig om at gå hjem og tænke over, hvorfor der er forskel på min ledelsesstil i de to huse – et virkeligt irriterende spørgsmål. Og så er Trines opfølgende spørgsmål selvfølgelig, hvorfor der er så det, og om det er rimeligt.”

 

INGEN SAMTALER FOR SAMTALENS SKYLD

“Trine har grebet det, der er nu. Så selvom jeg har fået en opgave af hende, som jeg ikke har løst, så starter vi der, hvor virkeligheden er, og ser på med- og modspillere på de her opgaver. Nogle gange går det hurtigt fremad, andre gange går det langsomt. Og når det er gået langsomt, så har Trine været med til at definere, de sten på vejen, som vi skulle have flyttet for at komme videre,” fortæller Jens og slutter:

“Hvis man står med svære personalesager, er det ofte nødvendigt at fjerne det følelsesmæssige og have nogen ude fra til at se på opgaven, og det kan sådan en som Trine. Hun er god til at kigge på opgaven frem for at gå ind i det følelsesmæssige. Og det er ikke, fordi hun ikke er følelsesmæssigt engageret, men fordi hun formår at se objektivt på udfordringen. Så hun er god til at flytte opgaven fra noget, der er svært, til noget der kan blive lettere.”

 

VI VIL LÆRE AF HINANDEN SOM LEDERE

Ledersupervisionen er, efter Jens’ udbytte af forløbet, udbredt til at være et supervisionsforløb for ledergruppen. Her bruger de supervisionen som en måde at få forholdt sig til problemstillinger på, men også som en rigtig god måde at lære noget af hinandens udvikling.

“I ledersupervisionen får vi talt om, hvilke udfordringer lederne har,” fortæller områdeleder, Carsten Johnsen. “Jeg er bekendt med, at afdelingslederne har et stort arbejdspres i det daglige. Men det er ikke altid så konstruktivt at komme farende ind til et møde og bare hælde al dårligdommen ud af kroppen, fordi man er fyldt op.”

“Så min hensigt med det her, var at sige, hvordan kan vi arbejde med det her, så vi får kigget på, hvad det er for en problemstilling, den enkelte har, Den kan de alle sammen nikke genkendende til, så det kan vi bruge til, at de kan lære af hinanden” fortæller han.

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735