En ekstern konsulent sikrer en ligeværdig leder

”Det var dejligt at mærke, at de faktisk også brændte for det. Så det ikke bare var to konsulenter købt ind

Stine Jylov, VitaPark, Odder

Odder kommune overtog i 2012 et gammelt central sygehus i Odder, som de er ved at omdanne til et multihus for sundhedsfremme, kultur og erhverv. Det er en lang proces med mange aktører, som også inddrager byens borgere som frivillige ‘medskabere’ i processen.

Efter en lang sommerferie skulle Stine Jylov have samlet de frivillige og sat gang i processen igen.

Der skulle skabes engagement og begejstring endnu en gang, men Stine ønskede ikke at
borgerne skulle opleve hende som den, der svingede taktstokken. Hun ville gerne, at de frivillige betragtede hende på lige fod med dem.

Derfor inviterede hun Karina og Anja fra Go’Proces til at facilitere en fire timers proces med de frivillige. Vi har efterfølgende spurgt om hendes oplevelse med Go’Proces som samarbejdspartner.

“Jeg skulle have hjælp til at køre en proces, hvor de mange frivillige skulle hjælpe hinanden med at komme videre med det emne, de havde været igang med før sommerpausen. Det her var det første fællesmøde, de havde efter ferien,” fortæller Stine Jylov.

 

EN LEGENDE TILGANG

“Vi skulle have noget energi tilbage i gruppen. Noget begejstring for det vi sidder med. Det måtte godt være lidt skævt, og det skulle for alt i verden ikke været noget, hvor vi lavede traditionelle mødeting”.

“Det tror jeg, der kom nogle meget gode snakke ud af. Det der med at få tingene ned i hænderne. Det betyder også noget andet for ens læring og end forståelse for, hvor det er man er henne.”

 

DEN LIGEVÆRDIGE LEDER

“For det første havde jeg ikke tid til at planlægge processen, det skulle jeg have nogle andre til at gøre for mig. Og for det andet skal de frivillige helst se mig som værende på deres side og opleve, at vi er en del af det her sammen. Jeg skal ikke være den der svinger pisken og beslutter hvornår det er tid til at gøre hvad,” forklarer hun. “Det har jeg behov for at holde mig ude af, når vi kører den slags processer.”

 

IKKE ‘BARE’ TO EKSTERNE KONSULENTER

“Det var dejligt at mærke, at de faktisk også brændte for det. Så det ikke bare var to konsulenter, der var købt ind, men at de faktisk også synes at det var interessant,” fortæller Stine.

“De var gode til at fange folk og til at forstå, hvad det var for en flok mennesker, de havde med at gøre. De var gode til at rette processen til undervejs, samtidig med, at vi nåede de ting, vi havde brug for at komme igennem,” slutter hun.

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735