Kompetencegivende uddannelse i

Supervision og faglige samtaler

Bliv arbejdspladsens faglige favoritmenneske

 

Supervision Danmark og Go´Proces udbyder sammen med UC Lillebælt (UCL) en ECTS kompetencegivende uddannelse der giver dig de kommunikative og procesfaciliterende redskaber til at afholde supervision, tværfaglige samarbejdsmøder eller andre faglige samtaler.

Med uddannelsen i Supervision og faglige samtaler, får du redskaber til at indgå i en bredere sammenhæng i organisationen sammen med ledelsen, medarbejdere, fagkonsulenter og eksterne samarbejdspartnere.

Kontakt

Har du spørgsmål til vores ydelser eller andet, er du altid velkommen til at kontakte chefkonsulent og ejer

Rikke Kajhøj
Tlf.: 40181872
Mail:  rikkekajhoj@goproces.dk.

Se datoer her

Kommunikation
(10 ECTS-point)

Undervisningsdag 1 og 2:
18/3-24 + 19/3-24

Undervisningsdag 3 og 4:
13/5-24 + 14/5-24

Undervisningsdag 5 og 6:
20/8-24 + 21/8-24

Aflevering synopsis:
18/9-24

Eksamen
25/9-24 + 26/9-24

Vejledningsmetoder og processer
(10 ECTS-point) 

Undervisningsdag 7 og 8:
2/10-24 + 3/10-24

Undervisningsdag 9 og 10:
21/11-24 + 22/11-24

Undervisningsdag 11 og 12:
17/12-24 + 18/12-24

Aflevering synopsis:
8/1-25

Eksamen:
30/1-25 + 31/1-25

Uddannelsen foregår i Århus og inkluderet i prisen er fuld forplejning på de 12 kursusdage.

Supervision og faglige samtaler

Hvorfor har vi videreudviklet denne uddannelse?

Supervision er et vidt begreb og mulighederne i supervision udvides mere og mere. Hvilket for os er positivt. Igennem de sidste mange år er facilitering af tværfaglige møder eller mindre faglige uoverensstemmelser i personalegrupper blevet mere og mere efterspurgt. Men da det økonomisk bliver en tung og lidt ufleksibel løsning at hidkalde en ekstern konsulent, falder organisationens eller lederens gode intention og mulighed for at forebygge at små udfordringer bliver til store udfordringer, ofte til jorden.

Vi er opmærksomme på supervisionens vigtig opgave med at skabe det refleksive rum som øger egen og fælles faglig forståelse, men vi kan også se at der mangler økonomisk råderum i organisationerne. Vi ser derfor denne uddannelse som en mulighed for at en eller flere fagpersoner tillærer sig greb og kommunikationsforståelse som både kan anvendes klassisk supervisionsmæssigt i organisationer, bruges til facilitering af tværfaglige møder og kobles til den kerneopgave vedkommende ellers er ansat til at varetage. Alt sammen i tæt samarbejde med den øvrige organisation og ledelse

Vi glæder os til at komme i gang med uddannelsen og dermed understøtte og berige jer med dygtig faglige go-to personer som kan varetage flere funktioner og som har masser af kommunikative- og læringsfaciliteringskompetencer.

Dit udbytte fra uddannelsen

 • Fastholde og udvikle faglighed og samarbejde
 • Være professional omkring følelsesmæssig påvirkning
 • Styrke og mestre mange kommunikationstilgange
 • Etablere processer for at bevare og skabe psykologisk tryghed
 • Øge kulturen omkring refleksion og feedback i dagligdagen
 • Faciliteringsgreb til mange forskellige former for læringssamtaler

Det særlige ved denne supervisoruddannelse

Uden at kende alle andre supervisoruddannelser er det vores vurdering at det særlige ved denne uddannelse er:

 • At den er ECTS kompetencegivende
 • At den har et særligt fokus på ledelse, organisation og mulighederne som intern supervisor, vejleder, mentor, koordinator eller faglig go-to person.
 • At vi arbejder intens, kreativt og i praksis med at gøre alle i rummet aktive
 • At vi kobler de supervisionsfaglige greb og muligheder til deltagernes øvrige praksis
 • At vi folder supervisionsbegrebet ud til mange forskellige former for læringssamtaler og processer
 • At vi kobler supervisionsgreb og procesfaciliteringsgreb sammen med fokus på læringssamtaler generelt.

Hvem er uddannelsen til:

Uddannelsen kan anvendes af alle hvor professionelle samtaler er en del af daglig praksis.

Om det er samtaler med kollegaer, borgere, elever, samarbejdspartnere, medarbejdere eller andre i organisatorisk kontekst, kan du anvende den viden og de færdigheder du får, da den samtaletekniske tilgang, praksisforståelse og rammesætning er det samme.

Derudover kan du anvende procesfaciliteringsgrebene til f.eks. til mødeledelse, forandringsprocesser eller konflikthåndtering.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er praksisorienteret, med træning i egen organisation og på uddannelsesdagene. Vi gør det vi siger og vi øver os i at gøre det vi gerne vil lære. Teorien kobles op på forskellige øvelser og præsenteres med afsæt i konkrete eksempler fra undervisernes mangeårige praksis.

Du får konkrete metoder og et solidt teoretisk afsæt til at facilitere lærende samtaler og du lærer at inddrage gruppen og håndter de forskellige følelser, der kan komme i spil.

 

Pris:

Uddannelsen koster i alt kr. 37.500.

Da uddannelsen er ECTS kompetencegivende, er deltagerprisen ikke momsbelagt.

Det er muligt at søge tilskud ved den offentlige kompetencefond. Her kan du få op til 80% tilskud til deltagergebyret. Det betyder at din eller din arbejdsgivers egenbetaling kan ende med at blive kr. 7.500 for to diplommoduler.

Se mere her

https://denkommunalekompetencefond.dk
Hvor du blandt andet kan se at:

”Den kommunale Kompetencefond yder fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere.” Da uddannelsen her udbydes i samarbejde med UC Lillebælt, er den allerede på flere fagforbunds positivlister og dermed anerkendt på forhånd.

Undervisere

Anja Kjeldahl indehaver af Supervision Danmark og har over 14 års erfaring som ekstern supervisor. Hun har tidligere været uddannelsesleder for Albatros´s supervisoruddannelse og har en særlig evne til at koble teoretisk viden om supervision og kommunikation op på konkret praksis.

Rikke Kajhøj er indehaver af Go´Proces og har over 20 års erfaring med læreprocesser i organisationer. Rikke er uddannelsesleder for Go´Proces´s proceskonsulentuddannelse og er ekspert i at koble og skelne mellem procesfacilitering og supervision.

Oversigt over
Supervision og faglige samtaler

Dag 1 & 2
7
Dag 1 & 2

Etablering af holdet, kommunikationsteori og nysgerrighed på egen organisation

Her starter vi med at etablere et spændende og tillidsfuldt læringsrum. Vi kigger på de redskaber og kompetencer du har i forvejen og kobler ny viden om kommunikationsteori og nye begreber på derfra. Vi laver et antropologisk studie af din egen arbejdsplads.

Dag 3 & 4
7
Dag 3 & 4

Spørgsmål, lytning og opmærksomhed

Vi øger din nysgerrighed, skærper dine evner til at stille spørgsmål og lytteevne. Vi sætter fokus på hvordan du som supervisor kan stille skarpt på det du hører og ser og hvordan du selv blive mere klar, direkte og anerkendende i din kommunikation. Vi sætter fokus på feedback og feedforward.

Dag 5 & 6
7
Dag 5 & 6

Læring og ressourcesamtaler

Vi kigger på din egen læreproces og arbejder med, hvordan man som supervisor er medvirkende til etablering af et nærringsgivende læringsfællesskab hos andre. Vi arbejder med rammesætning, problemformulering, lederskab og følgeskab samt trygheden i at drøfte fejl og lufte usikkerhed.

Eksamen
7
Eksamen

Første modul (Dag 1-6) er et diplomfag som hedder KOMMUNIKATION og giver 10 ETCS-point.

Eksamen foregår på den måde, at du skriver en side synopsis og går til en mundtlig eksamen med en ekstern censor fra UC Lillebælt (UCL).

 

Dag 7 & 8
7
Dag 7 & 8

Inddragelse af gruppen og gruppedynamikker

Her arbejder vi med forskellige former for gruppedynamikker. Vi øver os i forskellige kreative metoder til inddragelse af gruppen. Vi udfordrer lederskabet og arbejder med det der kan være udfordrende som supervisor, facilitator eller mødeleder generelt.

Dag 9 & 10
7
Dag 9 & 10

Kontaktformer og følgeskab

Med udgangspunkt i at ingen er dumme, grimme og mærkelige dykker vi ned i forskellige kontaktformer og mulig modstand. Kunsten af slippe lysten til at være bedreviden, give følgeskab og kun bidrage med input hvis det for deltagerne giver mening. Have øje for parallelprocesser og interventionsmuligheder, når de opstår.

Dag 11 & 12
7
Dag 11 & 12

Organisation, magt og etik som intern eller ekstern supervisor

Vi fordyber os i alt det man også kan i organisatoriske kontekster og udfordrer det der virker umuligt. Vi arbejder med de nyerhvervede kompetencer i forhold til relationer, magt og etik og forholder os både pragmatisk og teoretisk til forskelle og ligheder mellem at være intern eller ekstern supervisor.

Eksamen
7
Eksamen

Andet modul (Dag 7-12) er et diplomfag som hedder VEJLEDNINGSMETODER OG PROCESSER som giver 10 ECTS-point.

Eksamen foregår på den måde, at du skriver en opgave og går til en mundtlig eksamen med en ekstern censor fra UC Lillebælt (UCL)

 

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735