Et godt og inddragende procesforløb

“Den måde vi har arbejdet sammen med Go Proces på har genereret en rigtig god energi hos vores medarbejdere og fået dem inddraget aktivt i processen, og det tror jeg har været vigtigt for at opnå det bedst mulige resultat.”

Jens Bloch, Kolding musikskole

EN STÆRK VISIONSPROCES

Kolding musikskole har været igennem en længere visionsproces. De har været på en mission mod at skabe en større sammenhængskraft på tværs af organisationen. Dybere forståelse medarbejdere og organisation imellem og et stærkere fælles fokus på skolens overordnede vision.

Processen har haft som formål at sikre, at alle medarbejdere får kendskab til ledelsens visionsarbejde og valget af seks fokusområder.

Det har været vigtigt at inddrage medarbejderne og få deres bidrag med i form af konkrete nye ideer eller viderudvikling af eksisterende tiltag, samt inputs til en ny handleplan for hver af de seks udvalgte fokusområder. Og helt overordnet har det været vigtigt, at både ledere og medarbejdere har en god og inspirerende dialog på tværs af faggrupper.

 

VÆRKTØJER TIL AT KUNNE SELV

Go’Proces har faciliteret en styregruppeworkshop, en partnerworkshop, en medarbejderworkshop, et møde med projektgruppen og i sidste ende en 2-dages workshop. Men som i så meget andet af vores arbejde er det en væsentlig pointe, at vi skal styrke vores kunders evne til selv at varetage processer. Og det var også tilfældet på musikskolen i Kolding.

“På baggrund af et indledende telefonmøde lavede Go’Proces et oplæg og en tidslinie med nogle ting, som vi selv kunne gøre, hvor det ikke var nødvendigt at de kom og styrede det,”

fortæller Jens Bloch, der er chef for musikskolen.

“Vi lavede nogle forløb selv, før vi inddragede Go’Proces i arbejdet. Hele processen blev planlagt gennem forberedende møder og udarbejdelse af procesforløb, der styrede, at vi endte, hvor vi gjorde.”

 

DET BEDST MULIGE RESULTAT – HVER GANG

Go’Proces har samarbejdet med Kolding musikskole i en årrække. Et godt, givende og ærligt samarbejde for begge parter.

“For år tilbage, da vi skulle lave en ny struktur på vores MGK fik jeg anbefalet Go’Proces. Og siden da har vi benyttet os af deres hjælp her på skolen. Blandt andet i forbindelse med at få skabt en grundfortælling og siden hen vores visionsplan,”

fortæller Jens og fortsætter

“Vi bliver ved med at vende tilbage, fordi vi synes at den måde vi samarbejder med Go’Proces på genererer en rigtig god energi hos vores medarbejdere og får dem inddraget aktivt i processerne. Og det tror jeg er vigtigt for at opnå det bedst mulige resultat.”

 

EN ÅBEN OG INDDRAGENDE PROCES

På musikskolen i Kolding valgte de at få hjælp udefra til visionsprocessen for at sikre, at medarbejderne følte sig inddraget og ikke styret af ledelsen i forhold til at finde de vigtige og væsentlige visionspunkter.

“Jeg tænker at det at få nogen udefra på som tovholdere har hjulpet os til at have en reelt åben og fælles inddragende proces omkring det at skabe vores vision,” forklarer Jens og uddyber:

“I løbet af den to dages workshop lykkedes det i høj grad at få skabt en åben, visionsrig og konstruktiv snak, som først åbnede idékassen op og langsomt snørrede sig om de væsentlige elementer, som vi fandt frem til i fællesskab.”

Kolding musikskole har fået sat nogle klare mål for medarbejderne; for hvad de skal fokusere på fremadrettet. De har kunnet lægge en strategi for, hvordan og hvornår de skal tage fat på udvikling af de forskellige elementer.

“Konsulenterne fra Go’Proces hjalp vores medarbejdere til at få kvalificeret viden og uddrage essensen af, hvad der var kernevisionen for os. De hjalp i høj grad med at få hold på og få skabt en rød tråd mellem de mange forskellige visionsdele vi har og få dem placeret i de forskellige afdelinger. Nu hænger tingene også sammen på tværs af hele vores institution,” slutter Jens Bloch.

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735