Rikke kajhøj

Indehaver og chefkonsulent

Nøgleord: nysgerrig, anerkendende og kreativ

Kontakt Rikke Kajhøj på:
rikkekajhoj@goproces.dk
eller på 40181872

Læs mere her

Chefkonsulent
Jeg er chefkonsulent og arbejder især med at skabe tryghed, så svære processer bliver konstruktive processer. Mit arbejde er præget af min vilje til at gøre en forskel og til at skabe gode og virkningsfulde udviklingsprocesser.

Nysgerrighed, udfordrende og kreative metoder og humor er hjørnesten for mig.

Jeg har en baggrund fra informationsvidenskab med speciale i meningsdannelse i systemiske processer og et certificate in systemic leadership and organisation fra university of bedfordshire. Jeg har en supervisoruddannelse fra albatros.

Mit arbejde
Jeg varetager facilitering af udviklingsprocesser og underviser i procesledelse på interne uddannelsesforløb. Jeg arbejder anerkendende og forsøger at folde muligheder, arbejdsglæde og relationer ud.

Jeg er optaget af udviklingen af nye processer og metoder til brug i udvikling af samarbejde og teams. I den sammenhæng er det vigtige, at man kan mærke pointerne og læringen, og at man kan gå direkte ud og anvende det nye i sit daglige arbejde.

Jeg underviser på efteruddannelser og kurser hos go’proces og albatros-supervision.

Eksempler på opgaver:

 • Gennemgående proceskonsulent i et længere kompetenceudviklingsforløb med undervisning på alle lederniveauer i en privat virksomhed.
 • Ansvarlig proceskonsulent i flere daginstitutioner i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
 • Uddannelsesforløb om procesfacilitering til 44 projektledere i dr
 • Kursusforløb om kommunikation i samarbejde- og kunderelationer til tekniske medarbejdere i dr.
 • 1 Års mødeledelse for tatarklubben, som er et netværk af marketing- og kommunikationsdirektører for de 100 største virksomheder i danmark
 • Forandrende samtaler der skal styrke samarbejdet mellem ledende oversygeplejerske og afdelingssygeplejerske

Resten af mit liv
Jeg bor på landet nord for københavn med min mand og mine to drenge. Vi bruger fritiden ude i køkkenhaven og sover ofte i shelter. Vi nyder at invitere venner på overnatning med brætspil. Og helt personligt slapper jeg af med at lave mad og gå til motionstennis.

Henrik Thomsen

Chefkonsulent

Nøgleord: produktive forstyrrelser og bred indsigt

Kontakt Henrik Thomsen på
henrikthomsen@goproces.dk
eller på 21450893

Læs mere her

Chefkonsulent
Jeg er chefkonsulent med det evige mål at få strategier til at slå igennem i praksis. Jeg vil med andre ord se resultater. Jeg er både tømrer, klubpædagog og pædagog – og jeg jeg har en master i voksenuddannelse og HR fra RUC. Desuden er jeg certificeret proceskonsulent.

Alt det, plus min erfaring som tillidsvalgt og ansat i fagbevægelsen og som udviklingskonsulent i det offentlige, giver mig en dyb indsigt i vilkårene for hele organisationen. Mine kunder og samarbejdspartnere mærker især min store erfaring med at gennemføre forandringsprocesser, når jeg skræddersyer løsninger i samarbejde med kunderne.

Jeg har et skarpt blik for, hvad der kan skabe produktive forstyrrelser og gode omstændigheder for udvikling.

Mit arbejde
Jeg har forestået talrige udviklingsforløb for arbejdspladser, og jeg har været projektleder på en lang række større udviklingsprojekter.

Senest har jeg i et længerevarende samarbejde med københavns kommune arbejdet på at øge kvaliteten i uddannelsesarbejdet på plejecentre og hjemmeplejen.

Før det har jeg været udlånt på fuld tid gennem mere end et år, hvor jeg har understøttet genopretning og nyorientering af byggesagsbehandlingen i aarhus kommune.

Mine arbejdsopgaver spænder fra sparring og coaching for ledelsesmedarbejdere, over tilrettelæggelse af leder- projektleder- og konsulentuddannelse, til udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af store udviklingsprojekter og udviklingsopgaver.

Eksempler på opgaver:

 • Projektleder for samarbejde med københavns kommune omkring kvalitetsløft for uddannelsesarbejdet på plejecentre og hjemmepleje
 • Ansvarlig for understøttelse af genopretning og udvikling af byggesagsbehandlingen i aarhus kommune (udlån på fuld tid).
 • Ansvarlig for udvikling og afvikling af kompetenceudviklingsforløb for 350 medarbejdere på hjerneskadeområdet for 19 midtjyske kommuner.
 • Forløb i tæt samarbejde med university college lillebælt (ucl) og social- og sundhedsskolen fredericia – vejle – horsens.
 • Gennemførelse af talrige interne uddannelsesforløb i ”procesfacilitering i praksis” i kommuner over hele landet

Resten af mit liv
Jeg er gift og har to voksne børn og to børnebørn til låns.

Jeg bruger dejlig tid med gode venner og lader op i sommerhuset hjemme i det nordlige jylland, hvor der er højt til himlen og rigtig god brug for værktøj.

Louise Laustsen

Chefkonsulent

Systemisk chefkonsulent med fokus på organisatoriske samtaler, formidling og udvikling af praksisnær systemteori.  

Kontakt Louise Laustsen på
louiselaustsen@goproces.dk
eller på 29879127

Læs mere her

Chefkonsulent
Som proceskonsulent har Louise blik for at værdien af en proces altid skal være mærkbar og konkret for de involverede parter. Målet er, at deltagere ikke blot bliver hørt, men også bundet sammen i et meningsgivende fællesskab.

Louise er optaget af processer, der skaber ejerskab. 

Louise har øje for de skabende elementer ved de samtaler og fortællinger der er i organisationen. Hvad fortæller vi hinanden og hvilke muligheder skaber vi herved for os selv og hinanden?

Louise har mange års erfaring som proceskonsulent og underviser.   

 

Lene Warming

Proceskonsulent, konfliktmægler og dialogtræner

Nøgleord: tillidsskabende, klar, lethed i det svære

Læs mere her

Proceskonsulent
Jeg arbejder med ledelse af processer i mange størrelser og på alle niveauer. Jeg er uddannet systemisk proceskonsulent, og min tilgang er anerkendende og ydmyg overfor oplevelsen af ”flere virkeligheder”. Men også klar og udfordrende i forhold til at øge gensidig forståelse og finde vej sammen.

Jeg rådgiver gerne – men giver ikke hvilket som helst råd. For mig skal et godt råd hvile på ordentlige principper. Principper om det, der skaber den mest konstruktive proces og den største tilfredshed også på den lange bane. Det er det, jeg prøver at give jer, når i arbejder sammen med mig.

Jeg er kandidat i kommunikation og har fokus på måden, kommunikationen foregår på. Også når det bliver vanskeligt. Om måden er god og konstruktiv, eller det modsatte, har direkte sammenhæng med graden af tilfredshed med selve resultatet. Derfor er måden – processen – så afgørende.

Konfliktmægler
Som uddannet konfliktmægler og neutral rådgiver har jeg god erfaring i at assistere parter i at finde en god løsning på det, de er kørt fast omkring.

Uanset om der er tale om to eller flere parter er det afgørende, at processen bliver oplevet som fair af den enkelte. Den oplevelse er jeg opmærksom på at skabe ved at give parterne plads til at komme til orde, tid og rum til at blive hørt, mulighed for indflydelse og en oplevelse af respekt.

Dialogtræner
En professionel samtale kan være vanskelig af mange forskellige grunde. Den kan være fuld af utilfredshed, vrede, frustration og kritik. Fuld af gråd og tårer. Eller fuld af uventede oplevelser eller slørede bemærkninger. Og den kan påvirke os til i situationen at blive den værste version af os selv. Det var slet ikke det, vi ville…

I vanskelige samtaler bliver vi ofte vores egen værste fjende. Derfor består den største del af træningen i at håndtere os selv i en samtale, der er vanskelig. Dernæst i at lære redskaber til at være i konstruktiv dialog med en anden om det, der er vanskeligt.

Jeg har mange års erfaring i at træne professionelle ledere og medarbejdere i den vanskelig samtale, den svære besked, den konstruktive kritik samt håndteringen af utilfredshed, beklagelser og klager.

Mit arbejde
Udover varetagelse af opgaver for go’proces er jeg underviser på supervisionsuddannelsen hos albatros- supervision.

Jeg har min egen konsulentvirksomhed i aarhus og arbejder også som freelance konsulent og instruktør for styrket borgerkontakt a/s i danmark.

Eksempler på opgaver

 • Systemisk teamdannelse for samtlige medarbejderteams på handicap løgumgårde. Et forløb over 7 moduler over to år fra 2014-2016.
 • Supervision af medarbejderteams i myndighedsafdelingen, ældre og handicap, aalborg kommune, fra 2018.
 • Facilitator for læringsgrupper i brønderslev jobcenter med fokus på implementering af empowerment-tilgang i den skriftlige kommunikation med borgeren. Forløb fra 2018-19.
 • Pilotprojekt om ”nedtrappende skriftlig kommunikation” i samarbejde med styrket borgerkontakt og arbejdsmiljø københavn. Medforfatter til bogen ”træk på tryk” (forlaget viemose), januar 2020.

Resten af mit liv
Jeg har to dejlige teenagebørn og en god mand. Dem nyder jeg at have hverdag sammen med i vores hjem i det nordlige aarhus. Og dem nyder jeg at rejse rundt i verden med så tit det overhovedet kan lade sig gøre.

Når rejsebudgettet er brugt op, finder jeg glæde i gode venner, kirkeliv og madlavning.