Temadag muliggjorde at medarbejderne nu tager mere ansvar for problemløsning i dagligdagen

“Vores medarbejdere har fået et helt andet forhold til det at handle, når de møder et problem.
Det synes jeg, vi lykkedes godt med.”

Carsten Johnsen, områdeleder, Sølund

Landsbyen Sølund er et hjem for mere end 200 voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Der er en stor og kompleks institution med mange afdelinger, mange specialiserede medarbejdere og ledere.

Trine Teglhus fra Go’Proces kørte nogle længerevarende forløb med tæt sparring og ledersupervision og som en afstikker af det, blev det besluttet at afholde en temadag for hele medarbejdergruppen med Trine og Karina Falkenløve Elbech fra Go’Proces. Det var en rigtig stor fordel, at Go’Proces gennem et længere samarbejde har et godt og dybt kendskab til Sølund som organisation.

Carsten Johnsen, der er områdeleder på Sølund forklarer:

”Det er rigtig rart at Trine ved, hvad Sølund er. Sølund er jo ikke bare én boenhed, men en kompleks institution med mange ledelsesniveauer i en politisk styret organisation. Trines forståelse for, hvor stor en organisation Sølund er, hvilke vilkår er der, hvordan vi er organiseret, betyder at vi ikke skal starte forfra, hver gang hun kommer. Det gør faktisk meget.”

 

INITIATIV TIL HANDLING

“Temadagen kom i spil, fordi vi savnede, at medarbejderne tog initiativ og handlede ud fra, hvad vi kunne forvente af faguddannede medarbejdere,” fortæller Carsten Johnsen, der er områdeleder på Sølund.

“Vi savnede, at de enkelte tog ansvar i stedet for, at det hele skulle sanktioneres af en afdelingsleder. Vi ville gerne have, at de selv kunne drøfte tingene med hinanden – og tage en snak om de opgaver, der opstår hele tiden,” forklarer han.

 

FÆLLES UDFORDRINGER, FÆLLES LØSNING

Ledergruppen kunne identificere de samme problemer og udfordringer i flere forskellige afdelinger

“Med hele den omstrukturering vi har lavet på Sølund, med et mål om at skabe mere inspiration og vidensdeling på tværs af boenhederne, så synes vi, at det kunne være kærkomment, at vi inddrog alle tre boenheder i arbejdet. Og derfor gav en større temadag rigtig god mening,” fortæller Carsten Johnsen.

 

HANDLING KRÆVER FORSTÅELSE

Carsten og ledergruppen havde et helt klart identificeret mål med temadagen. Den skulle gøre det lettere for den enkelte medarbejder at tage mere ansvar fremover. Men den form for handling kræver en vis forståelse.

“Temadagen skulle kunne identificere leadership pipeline i organisationen i forhold til hvilket ansvar og hvilke opgaver, der ligger hos den enkelte,” fortæller Carsten.

“Når du har den forståelse, er det lettere at tage handling som medarbejder. Sådan at, når du identificerer en given problemstilling, så tager du ansvar for, at den bliver løst. Og hvis ikke du selv har kompetencer/viden til at løse den, så sikrer du at den viderebringes til en, der kan. Medarbejderne skal tage hånd om udfordringerne og ikke bare lade som om, de ikke ser dem. Det har stor betydning for vores kerneopgave, beboerne”, fastslår han.

 

MERE SKARP PÅ FREMTIDENS UDFORDRINGER

“Effekten af dagen var, at vi fik udarbejdet plancher med konkrete opgaver for hver boenhed med, hvad vi skulle tage fat på nu og her. Så vi fik synliggjort nogle helt konkrete opgaver, som medarbejdere/ledere kunne arbejde videre på ude i boenhederne,” fortæller Carsten.

”Afdelingslederne har arbejdet videre med de konkrete opgaver, som de har skrevet op på plancherne, boenhedsvis. Det gør de på personalemøderne, samt i triogrupperne. Triogrupperne består af TR, arbejdsmiljørepræsentant og afdelingslederen. Triogruppen har til opgave, at udarbejde procesplan for implementeringen af indsatser, der skal sikre at kerneopgaven løses på bedst mulige vis. Men medarbejderne har været med til at prioritere udfordringerne og sige, dét her det går vi altså i gang med først.”

“Og dermed er vi også blevet mere skarpe på, hvordan vi tackler de kommende udfordringer. Vores medarbejdere har fået et helt andet forhold til det at handle, når de møder et problem. Det synes jeg, vi lykkedes godt med” slutter han af.

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735