Familiecoaching

Oplever du at familie- og forældresamarbejdet i dit job kræver mere fokus, og vil du gerne styrke relationen til familierne og komme misforståelser i forkøbet?

Som uddannet familiecoach er du klædt på til at være en professionel, struktureret og hjælpsom samtalepartner for forældre og familier med behov for støtte.

Kontakt

Har du spørgsmål til vores ydelser eller andet, er du altid velkommen til at kontakte chefkonsulent og ejer

Rikke Kajhøj
Tlf.: 40181872
Mail: info@goproces.dk

Se datoer her

Seminar 1

Den 16/4-24 – Rikke og Malene
Den 17/4-24  – Rikke

Seminar 2

Den 11/6-24 – Rikke og Dorte

Den 12/6-24 – Rikke og Dorte

Seminar 3

Den 13/8-24 – Rikke og Malene

Den 14/8-24 – Rikke og Malene

Aflevere den 1/10-24

Eksamen Den 14/10-24

Seminar 4

Den 26/11-24 – Malene

Seminar 5

Den 14/1-25 – Malene

Seminar 6

Den 4/3-25 Rikke

Familiecoaching

Målgruppe 

Familiecoaching i systemisk perspektiv er målrettet dig, der arbejder i de pædagogiske fag som fagprofessionel og som ønsker at styrke og udvikle dine faglige kompetencer, i forhold til at udvikle samarbejde med de forældre og familier du er i kontakt med.

 

Med en familiecoachuddannelse fra GoProces, bliver du:

 • Uddannet coach i modulet ”kommunikation” på diplom i pædagogik

 

Du får:

 • Et solidt teoretisk og praktisk fundament – baseret på den systemiske og anerkendende tilgang”
 • Øvet og udviklet dine egne kompetencer via træningsperson(er) igennem hele uddannelsen

 

Du lærer:

 • At bruge familiernes egne ressourcer – familien er en del af løsningen!”
 • At bruge familiernes egne ressourcer – familien er en del af løsningen!”
 • At håndtere alle typer samtaler med forældre
 • At støtte kollegaer i kommunikation i det daglige samarbejde

 

Indhold 

De teoretiske elementer i uddannelsen tager afsæt i et systemisk tankesæt. Disse tanker er særligt nyttige i forhold til forståelsen af mødet og kommunikationen med andre menneske.

Den systemiske metode har desuden nogle specifikke greb og redskaber, der er unikke i forhold til at praktisere en anerkendende og udviklende coaching.

Et kodeord på uddannelsen er nysgerrighed og vores horisont er bred, så forløbet indeholder også andre relevante teorier der kan bibringe ny viden, forståelse og handlen.

Deltagerne gennemgår desuden talrige coaching-træninger som superviseres på seminardagene.

De studerende vil løbende give og få feedback på deres faglige og personlige udvikling. 

Uddannelsens opbygning

 • 9 dages undervisning.
 • 5 halve træningsdage, hvor deltagerne arbejder i studiegrupper med konkrete temaer fra egen praksis og hvor faglitteraturen bringes i spil. 
 • Træning af coaching i den enkelte deltagers ”træningsfamilie” (4 x 1-2 timer)
 • Læsning af teori og arbejde med en individuel logbog, som forberedelse til mundtlig eksamen i diplomuddannelsen (Eksamen kan fravælges).

 

Diplommodulet ’Kommunikation’

Forløbet gennemføres på diplomniveau i samarbejde med University College Lillebælt. Diplommodulet er det fælles valgfrie modul ’Kommunikation’ fra den pædagogiske diplomuddannelse (PD), som er et 10 ETCS points modul. 

 

Det er muligt at søge tilskud fra kompetencefonden. 

Oversigt over Familiecoaching

Du skal regne med 4×2-4 timers studiegruppe arbejde ind imellem disse aktiviteter.
Grupperne finder selv ud af om det afholder dem fysisk eller online.

Seminar 1 (2 dage)
7
Seminar 1 (2 dage)

Hvad er familiecoaching?

 • Hvem er vi og hvad skal vi?
 • Den anerkendende tilgang
 • Studiegrupper
 • Systemisk teori
 • Positioner i kommunikation
 • Gamemaster
 • Introduktion til træningsfamilier/træningsperson
Indledende aftaler
7
Indledende aftaler

Indledende aftaler

De indledende aftaler laves med træningsfamilie/træningsperson.
Aftales individuelt

Seminar 2 (2 dage)
7
Seminar 2 (2 dage)

Coachingsamtalen

 • Coachingsamtalens struktur
 • Spørgsmålsteknikker
 • Egen rolle, følelser og nærhed i coachingsamtalen
 • Forberedelse modeller
 • Mødet med andres følelser
Træningsfamilie/træningsperson
7
Træningsfamilie/træningsperson

Træningsfamilie/træningsperson

Første møde og kontrakt laves med træningsfamilie/træningsperson.
Aftales individuelt

Coachingtræning
7
Coachingtræning

Coachingtræning

Første coachingtræning med træningsfamilie/person.
Aftales individuelt

Seminar 3 (2 dage)
7
Seminar 3 (2 dage)

Træning af egen coaching profil

 • Erfaring fra egen træning
 • Feedback fra hold og undervisere
 • Træning af nye metoder: Løsningsorienteret tilgang, SMART-mål, handlingspilen
 • Lytteniveauer
 • Domæneteori
Coachingtræning
7
Coachingtræning

Coachingtræning

Anden coachingtræning med træningsfamilie/person.
Aftales individuelt

Eksamen
7
Eksamen

Mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen i modulet ’Kommunikation’

 • Online vejledning
 • Aflevering af synopsis
Coachingtræning
7
Coachingtræning

Coachingtræning

Fjerde coachingtræning med træningsfamilie/person.
Aftales individuelt

Refleksionsdag 1
7
Refleksionsdag 1

Refleksionsdag

 • Opsamling på træning
 • Læring fra vanskelige og vellykket situationer
 • Genbesøg af teori
 • Forberedelse til coachingtræning med egen træningsfamilie/person og læringsmakkers som observatør
Coachingtræning
7
Coachingtræning

Coachingtræning

Femte coachingtræning med træningsfamilie/person.
Aftales individuelt

Refleksionsdag 2
7
Refleksionsdag 2

Refleksionsdag

 • Opsamling på træning
 • Læring fra vanskelige og vellykket situationer
 • Genbesøg af teori
 • Forberedelse til træning
Coachingtræning
7
Coachingtræning

Coachingtræning

Sjette coachingtræning med træningsfamilie/person.
Aftales individuelt

Refleksionsdag 3
7
Refleksionsdag 3

Refleksionsdag

 • Opsamling på træning
 • Læring fra vanskelige og vellykket situationer
 • Evaluering på uddannelsen
 • Afslutning og på gensyn til reunion arrangement hos Go’Proces.

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735