Vores uddannelser:

Proceskonsulent uddannelsen

Du bliver inspireret og udfordret i trygge rammer – og får præsenteret den nyeste teori og praksis inden for proces-fagligheden. Vi arbejder med løsninger på opgaver fra din og holdets hverdag, og på den måde bliver der direkte koblet til din arbejdsplads.

Familiecoaching

Kompetencegivende uddannelse (modul fra den pædagogiske diplom) der er målrettet dig, der arbejder i de pædagogiske fag og som ønsker at styrke og udvikle dine kompetencer i forhold til de familier du er i kontakt med. Du bliver klædt på til at være en kompetent og struktureret samtalepartner for familier, med behov for støtte i hverdagen. Vi har barnet i centrum og har fokus på de dynamikker og relationer der er i familien.

Den faciliterende underviser

Vil I styrke undervisernes klasseledelse?

Den faciliterende underviser er en uddannelse til erhvervsskoler, social- og sundhedsskole, tekniske skoler, arbejdsmarkedsskoler og andre uddannelsesinstitutioner for unge og voksne.

Supervision og Fagligesamtaler

Uddannelsen er målrettet dig, der indgår i professionelle samtaler som en del af din daglige praksis. Den er kompetencegivende (modul fra den pædagogiske diplom), og giver dig de kommunikative og procesfaciliterende redskaber til at afholde supervision, tværfaglige samarbejdsmøder og andre faglige samtaler.

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735