Procesledelse og facilitering

Det vigtigste ved en proces er det ønskede mål og deltagerne.

Proceslederen, proceskonsulenten eller facilitatoren er til stede for at gøre det let for deltagerne at bidrage, samarbejde og skabe resultater. Proceslederen har ansvaret for hele eller dele af processen – lige fra den tidligste forberedelse til den endelige afslutning.

Proceslederen tør hele tiden holde fokus på det eller de overordnede fælles mål der skal nås, på de store linjer og på den samlede opgave. Det betyder, at proceslederen kan hjælpe med at holde deltagerne på sporet og fastholde fokus og motivation.

Hos go’proces er vi optagede af at samspillet undervejs er præget af ordentlighed og god stemning. Det er nemlig ofte det der gør, at deltagerne kan bidrage allerbedst.

Kontakt

Har du spørgsmål til vores ydelser eller andet, er du altid velkommen til at kontakte chefkonsulent og ejer

Rikke Kajhøj
Tlf.: 40181872
Mail:  rikkekajhoj@goproces.dk.

Hvad kan en ekstern proceskonsulent hjælpe jer med?

 • At du får plads til at være deltagende og reflekterende sammen med kollegaer, medarbejdere eller stakeholders
 • At guide store grupper af mennesker, så du kan fokusere på de vigtige dialoger og resultater
 • At designe relevante og inspirerende processer og samtaler med hjerne, hjerte og humor
 • At sikre struktur, formidling og overholdelse af planen 
 • At introducere og anvende metoder, som i ikke selv mestrer eller har kendskab til
 • At give jer sikkerhed i processerne ved, at have en erfaren facilitator og ekspert i lærings- og udviklingsprocesser

“Da jeg blev leder, havde jeg brug for nogle dygtige procesfacilitatorer til at facilitere en proces i forhold til styrkelse af samarbejde og kommunikation i mine teams. Jeg tænkte selvfølgelig straks på go’proces”

Louise skov fra familieafdelingen i syddjurs kommune

Hvordan kommer man i gang?

Hvis i har brug for hjælp til at procesledelse starter samarbejdet med et indledende møde hvor vi drøfter jeres behov – og om vi, bordet rundt, mener at vi er et godt match.

Vi vil være interesserede i:

 • Jeres situation og opgave lige nu og her
 • Jeres hidtidige erfaringer med procesarbejde
 • Overblik over hvilke deltagere der er eller skal deltage i processen
 • Indblik i processens formål og den kontekst den indgår i
 • Hvordan laver vi den proces, der er mest nyttigt for jer?
 • Hvilke udfordringer processen skal kunne håndtere?
 • Hvordan i kan følge op og komme godt videre efter processen?

Vi kommer ofte to konsulenter til mødet med jer, fordi det kan give jer et indtryk af, hvem der kunne løse opgaven – og fordi vi altid laver back-up. En konsulent fra go’proces har et bagland, der kan hjælpe, sparre og sikre at opgaven kommer i mål.

Hvordan følger vi op på forløbet undervejs?

Vi følger tæt op, fordi alting forandres så hurtigt. Planer og prioriteringer ændres, og de fleste processer bliver tilpasset undervejs.

Vi gør alt det, der skal til for at få det maksimale ud af forløbet. Ofte er der opsat mål og delmål – og de skal forfølges – samtidigt med at vi holder øje med, hvad der tjener helheden bedst.

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735