fbpx
– KOMPETENCEGIVENDE

Diplom modul i Visuel Facilitering

 

Uddannelsen udbydes af Go’Proces, HoedtHolstebro og University College Lillebælt

Vi bruger det visuelle hele tiden. Til at gøre tingene interessante, lettere at huske og nemmere at forstå. VI bruger det visuelle som skitser og modeller – og vi bruger det både håndtegnet og digitalt/ online.

Her er en kompetencegivende uddannelse der gør dig til grafisk facilitator, og
derved meget bedre til at bruge visuelle virkemidler til møder, formidling,
præsentation, samskabelse, skitser, ideudvikling, referater og dokumentation.
.

På dette kursus i grafisk facilitering bliver du inspireret og udfordret i trygge,
energiske rammer – og får præsenteret den nyeste teori og praksis inden for grafisk
facilitering. Vi arbejder med løsninger på opgaver fra din og holdets hverdag, og på
den måde bliver der direkte koblet til din arbejdsplads.
Uddannelsen er lavet til dig der står ved tavlen. Du er konsulent, underviser,
formidler, vejleder, leder eller måske arbejder du med design eller reklame. Kort sagt:
Det er tit dig der skal sikre kommunikation, udvikling, forståelse og forankring – og
de visuelle virkemidler i grafisk facilitering er effektive!

FAKTA

Næste holdstart: Ingen hold lige nu – men henvend dig gerne hvis du er interesseret

Visuel Facilitering

Vi gør dig dygtig til at facilitere sikkert og modigt – og til at tegne, skitsere og bruge visuelle virkemidler som metode.

Priser

Hele uddannelsen: DKK 39.800 (ekskl. moms)

Eller du kan betale for hver del, hvis du tager dem forskudt.
Del 1: DKK 19.900 (ekskl. moms)
Del 2: DKK 19.900 (ekskl. moms)

Kompetencegivende uddannelse i Visuel & Grafisk facilitering

Uddannelsen som visuel og grafisk facilitator er bygget op over 2 dele.

En forberedende og en improviserende del.

Der er i alt 10 dages holdundervisning, en præsentationsdag og en eksamensdag.

Eksamen er digital. Du får 10 ECTS point ved gennemførelse af hele forløbet.

Del 1:

Forberedte processer

Del 1 stiller skarpt på visuel ledelse af planagte møder og præsentationer. Du arbejder med at forberede materiale og at anvende det. Du får teori, der understøtter dine valg, og feedback på processer, som du afprøver på din arbejdsplads. Vi arbejder hele tiden med både digitale og analoge former, så du trænes i at gøre alle de digitale møder mere vedkommende.

Del 2:

Improviserede ”on the spot” processer

Del 2 arbejder med improvisation og med visuelle virkemidler der fungerer i
situationen. Det er tegninger som du som grafisk facilitator kan lave på stedet – og
det er faciliteringsværktøjer som du ikke skal forberede. Samtidig arbejder vi med at
gøre din tilgang stærk, modig og professionel. Vi arbejder både digitalt og analogt,
så du bliver tryg ved din visuelle facilitering både på skærm og on location.

Spændende læringsproces for dig

Du bliver udfordret på dine konkrete kompetencer og din egen forståelse af dig selv
som grafisk facilitator og ansvarlig for processen. Udfordringen kommer både fra din
underviser, de andre deltagere – og fra det samspil du har med udvalgte kolleger på
sin arbejdsplads. Du skal regne med at vi har høje ambitioner på det
håndværksmæssige. Vi forventer, at du træner i at tegne, at kende og anvende
visuelle virkemidler og at være konkret faciliterende og vi er parate med feedback,
tips og anerkendelse.

På uddannelsen får du:

• 10 dages intensiv og levende undervisning i en Corona-venlig ramme
• Inspirerende samvær og meget højt fagligt niveau med nogle af landets dygtigste undervisere
• Dejlig forplejning hos Go’Proces
• Inspirationsmateriale og Go’Proces’ egne værktøjer og metoder anvendt og tilsendt på mail
• En materialepakke med grafisk værktøj

Diplomeksamen

Visuel Facilitering udgør tilsammen valgfaget kommunikation på diplom i pædagogik. Du kan selv vælge, om du vil gå til eksamen.

Læs mere om diplomeksamen (LINK). Adgang til 10 ECTS
point. Eksamen afholdes digitalt efter at hele uddannelsen er gennemført.

Corona-tiltag

Corona-situationen udvikler sig løbende – og forhåbentlig letter presset når vaccinerne er på plads. Vi tilpasser uddannelsen, så den til enhver tid matcher den aktuelle situation. Vores ideal er at kunne mødes i sikre rammer, og vi holder høje hygiejne-standarder. Vi beder om negative test, hvis det er nødvendigt – og vi afholder enkelte dele af uddannelsen digitalt, hvis det er påkrævet. Eksamen afvikles digitalt.
Det enkelte hold vil løbende blive informeret, hvis der er forandringer i forhold til den plan, der er beskrevet her på siden.

Dit udbytte af uddannelsen

Vi arbejder konkret og praksisnært. Det betyder, at alt hvad der trænes på uddannelsen, skal kunne anvendes på dit arbejde. Undervisningen varetages af konsulenter med min. 15 års erfaring, et stærkt teoretisk og konsulent-praktisk fundament og en nysgerrighed på metoder og forskellig personlig stil.

  • Bliv virkelig god til at tegne, skitse og bruge visuelle virkemidler
  • Opkvalificer dine mødeledelseskompetencer
  • Bliv dygtig til at skifte mellem analoge og digitale former og gøre alle mødetyper levende
  • Lav sikre, tydelige og modige præsentationer
  • Lave gode oversigter og giv andre overblik over processer
  • Træn din evne til at lede andre trygt gennem en proces
  • Bliv en mere bevidst kommunikator
  • Udvikl dig gennem systematisk, personlig refleksion og feedback
  • Samarbejd fortroligt med de andre deltagere på holdet
  • Få et stærkt fagligt netværk af visuelle facilitatorer

Del 1: Dagenes indhold

Dag 1 & 2

Rollen som visuel facilitator

Internat i Aarhus
Dag 1 kl. 11-21
Dag 2 kl. 9-14

Efter velkomst går vi direkte i gang med at arbejde med visuelle udtryk. Vi arbejder med Ikoner og stilladser som kan anvendes til facilitering af møder. Og vi arbejder med teoretisk forståelse af de roller som den visuelle facilitator kan have på et møde.

Vi skal sikre at du får din egne sikre stil – og vi fokuserer på kommunikation gennem det visuelle.

Dag 1 & 2

Vi arbejder med det samme med dit eget visuelle udtryk – og med at lære dine visuelle værktøjer at kende. Værktøjskassen består både af tegne-redskaber og digitale værktøjer.

Vi arbejder meget konkret med masser af eksempler fra hverdagen og øvelser. Vi stiller skarpt på, hvad visuel facilitering er og hvordan det kommer til at gøre en forskel for de møder du er involveret i.

Vi arbejder med ikoner og stilladser der kan strukturere møder. De to første dage holdes som internat, bliver det rigtig intensivt. Vi kan lære hinanden relativt godt at kende på kort tid og få sat rammen for resten af forløbet.

Efter dag 1 & 2

Efter de første 2 dage, har du et klart billede af dit udgangspunkt som visuel facilitator og mange ideer til hvordan du kan udvikle din praksis. Du er også blevet en del af en sparringsgruppe – og er gået i gang med at arbejde med din egen håndtegnede læringslogbog. Sparringsgruppen dannes efter geografi, så det er lettere for jer at mødes både under og efter uddannelsen.

Du skal til at integrere uddannelsen i din hverdag. Der er tekster der kan læses efter interesse, du skal både observere og registrere din mødepraksis, du skal afprøve nogle af de stilladser du har produceret på dag 1 og 2 – og du skal hjem og interviewe en eller to vigtige kolleger om deres ønsker til din visuelle facilitering og dit udbytte af uddannelsen.

Dag 3 & 4

Stilladser og ikoner, der gør møder bedre

Internat i Aarhus
Dag 3 kl. 11-21
Dag 4 kl. 9-14

Vi fokuserer på dine roller på forskellige møder – og hvordan du kan og vil arbejde med det visuelle.

Vi arbejder med konkret dygtiggørelse så du både kan skitse, tegne og anvende det tegnede digitalt. I forhold til facilitering arbejder vi med hvordan du kan inddrage mødets øvrige deltagere og hjælpe dem til at være aktive, medansvarlige og motiverede.

Dag 3 & 4

Vi har to spor på dag 3 og 4. Det ene handler om at gøre dig tryg ved at skitse og tegne og tryg ved både de analoge og digitale værktøjer. Vi fokuserer på ikoner og stilladser som du kan forberede inden du skal deltage i/lede et møde. Vi arbejder med de konkrete møder du har i din kalender – og producerer materiale du kan tage med hjem og anvende efterfølgende. Vi arbejder metodisk med feedback til den enkelte så du hele tiden kan optimere dine udtryk og færdigheder.

Det andet spor handler om forståelsen af roller og samspil på møder. Fysiske og digitale møder er forskellige – og vi arbejder med formel og uformel viden, kendte og skjulte dagsordner, ledelse og magtforhold samt facilitatorens virkemidler. Vi arbejder med hvordan det der drøftes og besluttes på møder, kan fastholdes efterfølgende. Vi arbejder kort sagt med hvordan du bidrager til at møder bliver virkelig gode og meningsfulde.

Vi holder dag 3 og 4 som internat og arbejder intensivt – med højt til loftet og plads til at slå ud med armene. Din sparringsgruppe og du kender hinanden rigtig godt efterhånden og din læringslogbog er fuld af tegninger, noter og bemærkelsesværdige tips og tricks.

Efter dag 3 & 4

Når du tager hjem efter dag 3 og 4 er ved du virkelig meget om facilitering af møder – og du er blevet skarp til at forberede visuelle stilladser, der kan strukturere jeres møder.

Du har mange ikoner på lager som har dit personlige udtryk – og som du fremover kan anvende let og ubesværet. Du er blevet sulten på at læse noget mere og du er garanteret gået i gang med at facilitere visuelt i din hverdag.

Du har tegneopgaver og læsning med dig hjem, så du arbejder videre inden vi mødes på dag 5.

Dag 5

Enkle processer – procesmetoder

Holdet mødes i Århus – eller er med digitalt.
Du vælger hvad der passer dig bedst.
Dag 5 kl. 9-16

En intensiv dag hvor der arbejdes med tegne-håndværket og forberedes en præsentation der kan bruges på arbejdspladsen.

Dag 5

Tegninger handler om teknik og øvelse. Vi arbejder koncentreret en hel dag med en præsentation der skal bruges hjemme på din arbejdsplads. Undervisningen er lagt an på individuelt arbejde og personlig feedback. Du kan deltage digitalt/hjemmefra eller vælge at møde op til undervisning i Århus.

Efter dag 5

Når du er færdig efter dag 5, har en præsentation der kan og skal bruges på din arbejdsplads. Det kan være til et møde eller et projekt.

Du har fået individuel feedback så du har meget at arbejde på inden næste gang. Du har en god relation til de andre på holdet, så I kan hjælpe hinanden– og du er klar til at gå til eksamen.

Mellem dag 5 og eksamen er der vejledning over teams. Din sparringsgruppe bliver vigtig for dig i forbindelse med eksamen.

Del 2: Dagenes indhold

Dag 6 & 7

Mere komplekse processer og improvisation

Internat i Aarhus
Dag 6 kl. 11-21
Dag 7 kl. 9-14

Alle processer finder sted i en kontekst, og det er afgærende for hvilke krav der opstår til din evne til at improvisere. Det er grundlæggende anderledes at arbejder med forberedt kommunikation via visuelle stilladser og ikoner – end det er at tegne undervejs og improvisere sig frem. Du lærer hvordan du kan gøre det – og vi træner dine kompetencer, dit mod og dit overblik. Det proces-faciliterende træder i forgrunden for en stund.

Dag 6 & 7

Holdet er samlet til seminar i Aarhus, og det er to intensive dage. Vi hjælper hinanden med at designe processer til jeres respektive arbejdspladser og du får teori og værktøjer til at skabe rammer for at improvisere med indholdet. Det er metoder der gør at du løbende kan involvere deltagerne i samskabende processer – og det er konkret træning i visuel facilitering hvor du tegner on the spot.

Vi arbejder konkret med at forbedre jeres kommunikation ved bevidst facilitering og procesledelse. Vi bruger fx powerpoint og teams/zoom så det IKKE kræver, at du skal have en masse ekstra udstyr og programmer.

Efter dag 6 & 7

Når du tager hjem efter internatet er du øm i kroppe af at tegne og stå ved tavler og træne din formidling og din inddragelse af andre. Din notebog er fyldt med noter og du har mange tekster du gerne vil læse.

Du har en konkret opgave med dig som inddrager dine kolleger hjemme. Og du har aftaler med din sparringsgruppe. Sammenholdet på holdet er nu så tæt at I kan hjælpe hinanden med opgavelæsningen hjemme på de respektive arbejdspladser.

Dag 8 & 9

Referatteknikker samt facilitering af beslutninger og ansvar

Internat i Aarhus
Dag 8 kl. 11-21
Dag 9 kl. 9-14

Virkelighedstro træning af facilitering og skitse/referatteknikker. To meget aktive dage hvor holdet på skift afvikler processer for og med hinanden. Vi tegner hele tiden. Ind imellem træningen kommer der teoretiske indlæg og feedback fra underviserne.

Dag 8 & 9

Vi arbejder intensivt og stramt faciliteret med at facilitere processer, som der skal tages referater af, hvor der skal opsummeres eller hvor pointer skal huskes. Vi træner altså konkret i de færdigheder vi skal opnå – og forbereder samtidig processer der skal afvikles på jeres arbejdspladser og udgøre grundlaget for eksamen.

Du får sat dine nye kompetencer mest muligt i spil. Du bliver inspireret og udfordret af det, som du kan opleve de andre på holdet gøre og sige – og af undervisernes faglige indlæg, feedback og eksempler fra deres praksis. Du kommer til at arbejde med hvordan der konkret er behov for digitalisering af faciliteringen på din arbejdsplads.

Efter dag 8 & 9

Når du har gennemført dag 8 og 9 kender du rækkevidden af, hvor svært det er at lave et referat, mens man faciliterer samtidigt. Det er langt fra sikkert at du kan tegne et referat på stedet – men du kan skitse og sikre pointer.

Du ved hvor vigtigt det er, at kunne udvælge kernebegreber der kan huskes, hvor hjælpsomt hurtige skitser er – og hvordan du kan blande de forskellige teknikker vi har arbejdet med undervejs på uddannelsen.

Du skal hjem og læse og få begreber på plads, du har fået feedback du skal arbejde videre på – og du skal hjem og lave konkrete processer hjemme som du vil bruge når du skal til eksamen.

Dag 10

Samling af forløbet og eksamensforberedelse

Du kan deltage digitalt og være derhjemme, du kan mødes med din læringsgruppe og deltage digitalt sammen med dem eller du kan møde op til undervisning i Århus.

Dag 10 kl. 9-16

Vi samler din produktion fra forløbet og du får/giver feedback på udvikling, stil, anvendt facilitering og dit eksamensprojekt.

Dag 10

På dag 10 fokuserer vi på at samle og konkretisere udbyttet fra forløbet og på at forberede eksamen. Du vil opleve at skulle give og modtage feedback i en styret form, der fokuserer på refleksion og læring. Vi vil give udvalgte elementer af kommunikationsteorien en ekstra omgang og der er muligehd for individuel vejledning.

Efter dag 10

Nu er du klar til at gå til eksamen. Dit materiale som du har produceret på uddannelsen er samlet og du har overblik over din læring fra de efterhånden mange visuelle faciliteringer du har lavet på din arbejdsplads. Du har overblik over hvad du har lært og over hvad du lige vil nå ekstra inden selve eksamensdagen.

Hvad laver en Visuel Facilitator?

Uanset om vi holder digitale eller fysiske møder og processer – så er det visuelle afgørende for vores evne til at forstå hinanden, huske det rigtige og for om vi oplever at det der foregår er levende og vedkommende. Den visuelle facilitator kan ikke bare tegne. Det kan han eller hun OGSÅ. Den visuelle facilitator har styr på hvordan visuelle virkemidler kan anvendes effektivt i kommunikationen. Det kan være i det daglige arbejde – og hverdagens undervisning, møder eller processer. Og det kan være i de store projekter hvor der skal formidles og holdes fast.

Uddannelsen er for dig der skal sikre kommunikation, udvikling, forståelse og forankring – og som bruger de visuelle virkemidler fordi de er effektive! Det er træning, værktøj, refleksion, professionalisering af dig der står ved tavlen… du er konsulent, underviser, formidler, vejleder, leder eller måske arbejder du med design eller reklame. Du får kompetencer – og du får 10 ECTS-point.

Os kan du møde på uddannelsen

Jimi Holstebro

Jimi udgør den ene halvdel af underviserne i det visuelle på uddannelsen og den ene halvdel af HoedtHolstebro.

Jimi har trådt sine arbejdserfaringer i undervisningsverdenen, hvor han i mange år har været leder på både private og offentlige institutioner for børn og unge med bl.a. indlæringsvanskeligheder.

Jimi er klassisk uddannet billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi, har en Master i Kommunikation fra RUC, en diplom i ledelsen og er uddannet proceskonsulent. Han har målrettet arbejdet mod at forfine sine kompetencer ift. den visuelle formidling. Og har de sidste mange år ikke arbejdet med andet end det at bruge tegneriet som sprog i mange forskellige situationer.

Jimi kommer fra Fræshaun (Frederikshavn), har kone, tre børn, hund, kat og motorcykel. Og så elsker han fodbold (på tv), løb i bakker og Fortnite.

Frank Høedt

Frank er den ene halvdel af underviserne i det visuelle på uddannelsen og den ene halvdel af HoedtHolstebro.

Frank stammer fra reklamebranchen. Her har han tegnet kampagner og rejst verden rundt for store virksomheder som fx LEGO og Dansk Supermarked, da det hed det, i mere end 20 år.

Og tegneriet er Franks helt store metier – Frank tænker mens han tegner og han tegner (og tænker) hele tiden. Og har gjort det ”on the spot”  for og med kunder hundredevis af gange.

Frank elsker at dele ud af sin viden, som spænder fra alt om det at tegne bogstaver, farver, tusser og meget andet nørderi inden for feltet.

Frank er en fontæne af ideer, godt humør og det er altid berigende at være sammen med Frank og en fornøjelse at se ham tegne.

Frank har en Tesla, elsker Hvide Sanne og Kaptajn Haddock.

Mia Søiberg

Mia er hovedunderviser på faciliteringsdelen i uddannelsen.

Er indehaver og chefkonsulent i Go’Proces.

Mia er systemisk og har et fremragende overblik, selv i komplekse sammenhænge og Mia har mange års erfaring i at bevæge sig på forskellige niveauer i organisationer. Er god til at vise sammenhænge mellem visioner, strategier og praksis.

For Mia handler det om helhed og handling.

Mia har en humanistisk kandidatgrad fra Aarhus Universitet med speciale i læringsteori, tre drenge og en mand. En hund, et hus og en cykel. Hun bliver glad af at gå ved havet, arbejde med keramik og lave mad (ikke på samme tid).

Del 1 uddannelsen i visuel og grafisk facilitering stiller skarpt på visuel ledelse af
planagte møder og præsentationer. Du arbejder med at forberede materiale og at
anvende det. Du får teori, der understøtter de valg du træffer som grafisk facilitator,
og feedback på processer, som du afprøver på din arbejdsplads. Vi arbejder hele
tiden med både digitale og analoge former for grafisk facilitering, så du trænes i at
gøre alle de digitale møder mere vedkommende.