fbpx

Procesledelse og facilitering

Det vigtigste ved en proces er det ønskede mål og deltagerne.

Proceslederen, proceskonsulenten eller facilitatoren er til stede for at gøre det let for deltagerne at bidrage, samarbejde og skabe resultater. Proceslederen har ansvaret for hele eller dele af processen – lige fra den tidligeste forberedelse til den endelige afslutning.

 

Proceslederen tør hele tiden holde fokus på det eller de overordnede fælles mål der skal nås, på de store linjer og på den samlede opgave. Det betyder, at proceslederen kan hjælpe med at holde deltagerene på sporet og fastholde fokus og motivation.

 

Hos Go’Proces er vi optagede af at samspillet undervejs er præget af ordentlighed og god stemning. Det er nemlig ofte det der gør, at deltagerne kan bidrage allerbedst.

Hvad kan en ekstern proceskonsulent?

Det er en hjælp at bruge en ekstern proceskonsulent eller facilitator, når I:

 • ikke har formel ledelse over processen og heller ikke skal fremstå som styrende
 • er utrænede I at stå frem for mange mennesker – og hellere vil bruge kræfterne på indholdet frem for at være nervøse
 • har brug for hjælp til at designe en proces, som du aldrig selv var kommet i tanke om
 • vil være sikre på at struktur, formidling og overholdelse af planen kører efter en snor
 • har behov for at der bruges metoder, som I ikke selv mestrer eller kender
 • har behov for den sikkerhed det giver, at der kommer en ekspert, som i mange år ikke har lavet andet end at lede processer sikkert i mål
 • vil kunne deltage frem for at være leder af processen
 • vil observere eller servicere frem for at være i fokus
 • vil træde i baggrunden som leder, så medarbejdere har lettere ved at komme til orde.

Da jeg blev leder, havde jeg brug for nogle dygtige procesfacilitatorer til at facilitere en proces i forhold til styrkelse af samarbejde og kommunikation i mine teams. Jeg tænkte selvfølgelig straks på Go'Proces

Louise Skov fra Familieafdelingen i Syddjurs Kommune

Kontakt Mia

Kontakt uddannelseskoordinator Mia Søiberg
Har du spørgsmål til vores ydelser, er du altid velkommen til at kontakte Mia Søiberg, chefkonsulent og ejer, på tlf. 2445 8770 eller mail  miasoiberg@goproces.dk. Mia kan rådgive og vejlede dig i hvilken ydelse, der passer til din virksomhed og den situation I står overfor.

Yderligere informationer

Hvad koster det?
Prisen afhænger af omfanget og opgaven, men en tommelfingerregel er, at det koster omkring DKK 25.000 pr. procesdag.
Er det længere forløb, bliver det billigere.
Prisen kan stige lidt, hvis der er brug for mere end en konsulent.
Hvordan kommer du i gang?
Send en mail eller ring til: Mia Søiberg på miasoiberg@goproces.dk og tlf. 2445 8770 eller Martin Søborg på martinsoeborg@goproces.dk og tlf. 2046 3560.

Hvordan kommer man i gang?

Hvis I har brug for hjælp til at procesledelse starter samarbejdet med et indledende møde hvor vi drøfter jeres behov – og om vi, bordet rundt, mener at vi er et godt match.

Vi vil være interesserede i:

 • Jeres situation og opgave lige nu og her
 • Jeres hidtidige erfaringer med procesarbejde
 • Overblik over hvilke deltagere der er eller skal deltage i processen
 • Indblik i processens formål og den kontekst den indgår i
 • Hvordan laver vi den proces, der er mest nyttigt for jer?
 • Hvilke udfordringer processen skal kunne håndtere?
 • Hvordan I kan følge op og komme godt videre efter processen?

Vi kommer ofte to konsulenter til mødet med jer, fordi det kan give jer et indtryk af, hvem der kunne løse opgaven – og fordi vi altid laver back-up. En konsulent fra Go’Proces har et bagland, der kan hjælpe, sparre og sikre at opgaven løses sikkert.

Hvordan følger vi op på processen undervejs?

 

Vi følger tæt op, fordi alting forandres så hurtigt. Planer og prioriteringer ændres, og de fleste processer bliver tilpasset undervejs.

 

Vi gør alt det, der skal til for at få det maksimale ud af forløbet. Ofte er der opsat mål og delmål – og de skal forfølges – samtidigt med at vi holder øje med, hvad der tjener helheden bedst.

Se vores artikel ”Hvad er procesledelse
Bliv selv bedre til at lede processer. Læs om vores Proceskonsulentuddannelse her