fbpx

Proceskonsulent­uddannelse 1 & 2

– kompetencegivende

Bliv tryg og professionel proceskonsulent – Mange metoder og reflekteret praksis. 

På dit hold får du indsigt i helt opdateret procespraksis, og den forskel teori og redskaber kan gøre. Vi giver løsningen på helt dagligdags opgaver, som du kender fra din arbejdsplads.

 

Uddannelsen består af 2 dele

Proceskonsulentuddannelsen består af 2 dele, hver del med 5 dages intensiv læring. De fem dage kvalificerer dig til at rammesætte og styre mindre processer med få deltagere.

 

Del 1 stiller skarpt på, hvordan du som procesleder arbejder med mindre grupper. Og du får viden om og træning i grundlæggende kommunikation og facilitering.

 

Del 2 arbejder med processer med større kompleksitet. De varer længere, de har flere deltagere og den organisatoriske sammenhæng er mere kompleks.

 

Du bliver udfordret på dine konkrete kompetencer og din egen forståelse af dig selv som procesansvarlig. Udfordringen kommer både fra din underviser og de andre deltagere.

Pris

del 1: DKK 19.900

(ekskl. moms)

del 2: DKK 19.900

(ekskl. moms)

Næste uddannelse starter

August 2020
København og Århus

Cases fra dagligdagen

Proceskonsulentuddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg, forskellige former for debat, gruppedialog og praksistræning. Fokus ligger på at koble modeller, metoder og redskaber til din egen dagligdag.

 

 

Cases fra deltagernes egne organisationer vil blive brugt aktivt i undervisningen.

Kurset er for dig

En proceskonsulentuddannelse henvender sig til dig, der skal lede processer på dit arbejde.

 

Du er leder, mellemleder eller har interne udviklingsopgaver. Du kan også være ekstern konsulent med hang til ny inspiration og viden – og måske behov for en opkvalificering.

 

På kurset vil du arbejder i en studiegruppe og med egne hjemmeopgaver.

 

Den arbejdsform og vores fokus på relationen til virkeligheden, giver dig mulighed for at forankre læringen fra uddannelsen i din hverdag.

Uddannelsen består af 2 dele, hver del med 5 dages intensiv læring

Det får du

 • 10 dages undervisning fra kl 9-15.30 hver dag
 • Rundhåndet forplejning med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe
 • Evt. inspirationsmateriale tilsendt på mail
 • Go´Proces’ egne værktøjer og metoder uddelt og anvendt
 • Evt. litteratur skal tilkøbes og der anslås en pris på DKK 600,-

Dit udbytte af kurset

Underviserne har fokus på din læring og udvikling, så alt, hvad der trænes på uddannelsen, bliver til nyttige pointer for din videre udvikling.

 

Undervisningen varetages af konsulenter med 5 og 15 års erfaring, et stærkt teoretisk fundament og en nysgerrighed på metoder og personlig stil.

Læs mere

Du får afprøvet konkrete arbejdsmetoder og udfordrer teorien ved at:

 

 • Forberede, afvikle og evaluere større og mindre processer sammen med de andre deltagere
 • Træne dine kommunikative kompetencer – spørge-, lytte- og feedbackteknikker
 • Træne procesbevidst mødeledelse
 • Afprøve værktøjer til at involvere mange medarbejdere
 • Videreudvikle metoder til at håndtere samarbejde på tværs af fagligheder
 • Afprøve hvad den systemiske teori kan tilføre hverdagen
 • Arbejde systematisk med refleksion og læring
 • Samarbejde fortroligt med de andre deltagere på holdet

Diplomeksamen

 

Proceskonsulentuddannelse 1 & 2 udgør tilsammen to valgfag i diplom i ledelse.

Du kan selv vælge om du vil gå til eksamen, og du kan læse mere om diplom eksamen valgmoduler diplom i ledelse

 

Adgang til 10 ECTS point

Når du er tilmeldt, sender vi en faktura

Uddannelsesstart august 2020

Vi har undervist over 100 hold

Proceskonsulent udannelse del 1 og del 2

Vi har udviklet Proceskonsulentuddannelsen som en af de første i Danmark. Vi har siden 2001 undervist over 100 hold.

“Jeg fremhæver til stadighed Go’Proces’ uddannelse som en epokegørende læringsoplevelse for mig - det er jo det, der fik mig sporet for alvor ind på det, som jeg er mest optaget af - og heldigvis kan bruge al min arbejdstid på nu.”

Mia Fihl Jeppesen, Udviklingskonsulent og Adjunkt, Ledelse og Organisation/KLEO

Undervisere med egen praktisk erfaring

På alle vores uddannelser og vores kurser møder du undervisere, der er proceskonsulenter og som selv udøver ledelse i dagligdagen. Alle deler de deres erfaring med forskellige typer af processer og professionelle samtaler.

 

De mange deltageres cases – og vores eget procesarbejde giver os indgående viden om de aktuelle udfordringer som dine kommende proceskompetencer skal matche.

Proceskonsulent­­uddannelsen del 1

dagenes indhold

Igangværende hold 20. januar 2020

Dag 1 + 2

kl. 9.00 – 15.30

Procesledelse – fælles udgangspunkt for holdet

 

Efter velkomst og den første introduktion bygger vi sammen et fælles systemteoretisk
fundament.

 

Vi bevæger os frem mod den mest aktuelle forståelse af teorien og af, hvordan den kan
anvendes og forstås i din dagligdag.

Læs mere om dag 1 + 2

Systemiske begreber som multivers, forforståelse, konstruktiv forstyrrelse og autopoiese vil
blive konkretiseret med masser af eksempler og øvelser.

 

Vi stiller skarpt på hvad procesledelse er og hvordan det kommer til at gøre en forskel for dine
arbejdsopgaver.

 

Derudover sætter vi rammen for resten af forløbet og lærer hinanden bedre at kende.

Efter dag 1 + 2

Læs mere

Når du går hjem efter de første 2 dage har du et klart billede af hvordan din egen aktuelle
procespraksis er – også i et systemteoretisk perspektiv – og hvad det er du gerne vil arbejde
med at udvikle på forløbet.

 

Du er også blevet en del af en sparringsgruppe – og er gået i gang med at arbejde med din
egen lærings-logbog.

Dag 3 + 4

kl. 9.00 – 15.30

Den lille proces – mødet som eksempel

 

Vi fokuserer på møder som hverdagseksempel på en lille proces du kan lede.

 

Et møde er del af en organisatorisk kontekst, har en bestemt tidsmæssig udstrækning, en
gruppe deltagere og kendte og ukendte dagsordner.

Læs mere om dag 3 + 4

Når proceslederen skal lede et møde er alle klassiske procesledelsesopgaver i spil:

 

 • Hvordan skaffer vi os viden om åbenlyse og skjulte dagsordner og behov
 • Hvordan afstemmer vi forskellige behov fra fx ledelse og enkelte medarbejdere – eller fra
  organisationen og den enkelte?
 • Hvordan arbejder vi med for-forståelser og afstemning af forventninger
 • Hvordan sikrer vi os mandat til faktisk at lede mødet?
 • Hvordan sikres fremdrift og oplevelsen af mening og effekt?
 • Hvordan samles der op og laves aftaler omkring videre handlinger?
 • Hvordan kobles mødets resultater sammen med resten af konteksten efterfølgende?

Efter dag 3 + 4

Læs mere

Når du går hjem efter dag 3 og 4 vil du have en større bevidsthed om din egen rolle som
procesleder på møder – og vide rigtig meget om hvordan pointerne fra møderne kan overføres
til andre langt mere komplekse processer.

 

Du vil vide hvilke mødesammenhænge du kan gå hjem og arbejde med – og hvad der er dine
personlige udviklingspunkter.

Dag 5

kl. 9.00 – 15.30

Procestræning, kommunikation og sprog

 

Kommunikation er omdrejningspunktet, når man leder processer. Og som procesleder er
sproglig bevidsthed afgørende.

 

Vi kan bruge det til at skabe og ændre, eller til at understøtte og bevare –

Læs mere om dag 5

Med sproget kan vi undersøge hvordan vi forstår hinanden og hvordan vi kan skabe mening
sammen.

 

Vi forholder os både til organisationens sproglige tone – og til de etiske dilemmaer du kan
møde.

Efter dag 5

Læs mere

Når du går hjem efter dag 5, har du fået et klart billede af dit eget sprogbrug og hvordan du
kan bruge den anerkendende tilgang i din procespraksis. Og hvor udfordringer og grænserne
for anvendelsen af den anerkendende tilgang er.

Proceskonsulentuddannelsen del 2

dagenes indhold

Dag 6 + 7

kl. 9.00 – 15.30

Forberedelse og feedback

 

Organisationen er i fokus.

 

Alle processer finder sted i en bestemt kontekst, og som procesleder er der oftest en
organisatorisk kontekst, der både kan være politisk strategisk og ganske operationel. Og den
skal du lære at navigere i.

Læs mere om dag 6 + 7

Holdet kastes ud i en fælles øvelse, hvor de skal designe en proces til et team, der skal på
dagsseminar. Vi dykker ned i teorien omkring forandringsledelse, hvad der sker når der er
modstand og hvordan du som procesleder lærer at håndtere dette.

Efter dag 6 + 7

Læs mere

Når du går hjem vil du være blevet klogere på konkrete modeller til at planlægge og afvikle
større procesforløb.

 

Du er stadig i gang med din læringslogbog. Og du er godt i gang med at ændre den måde, du
plejer at forberede procesledelse i dit daglige arbejde.

Dag 8 + 9

kl. 9.00 – 15.30

Strategi, ledelse, retning og konsekvens. Procesfaglighed for alvor

 

To meget aktive dage hvor holdet på skift afvikler processer for og med hinanden.

 

Ind imellem træningen kommer der teoretiske indlæg og feedback fra underviserne.

Læs mere om dag 8 + 9

Vi fokuserer på reel træningstid i planlægning, afvikling og evaluering af en proces, så du får
sat dine nye kompetencer mest muligt i spil.

 

Du vil være inspireret af det du har set de andre på holdet gøre og sige, af deres tips og tricks
– og af undervisernes faglige indlæg og eksempler fra deres praksis.

Efter dag 8 + 9

Læs mere

I arbejder i din studiegruppe med at forberede og gennemfører en relevant proces på din
arbejdsplads og får endnu mere træning i procesfacilitering i praksis.

 

Du forbereder den med hjælp fra din sparringsgruppe – og måske sammen ud og hjælper
hinanden med afviklingen.

Dag 10

kl. 9.00 – 15.30

Procestræning og etik

 

Afslutningsvis laver vi sammen procesdesign, der imødekommer stor spredning på
dagsordener og faglighed.

Læs mere om dag 10

Vi arbejder med teori og værktøjer, der hjælper os med at koordinere mening i komplekse
sager.

 

Vi afslutter forløbet, evaluerer og kigger på alt det du har lært og hvordan du bliver ved med at
udvikle din procespraksis.

Efter dag 10

Læs mere

Du er blevet meget skarpere på finesserne i god procesledelse, på din egen personlige stil og
du vil have arbejdet med etik og moral i procesarbejdet.

 

Du er blevet go’ til at have andre i proces, og ved hvordan du som en knivskarp procesleder
gør dine deltagere bedre til deres arbejde.

Vi samarbejde med

via university college er samarbejdspartner på proceskonsulentuddannelse, samt valgfag diplom i ledelse
UCC professionshøjskolen er samarbejdspartner på proceskonsulentuddannelse samt valgmoduler diplom i ledelse

Praktiske informationer

Dato, tid & Sted

 


Århus:

I egne lokaler Klosterport 4R, 8000 Århus C


København:

Hos MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København K


Pris

 

Pris del 1:

DKK 19.900 (ekskl.moms)


Pris del 2:

DKK 19.900 (ekskl.moms)

Undervisere

 

 

Rikke Kajhøj, chefkonsulent hos Go’Proces, 11års erfaring i at skabe tryghed, så svære processer bliver konstruktive processer, læs mere.


Mia Søiberg, medejer af Go´Proces, 18 års erfaringen som ekstern konsulent og leder, læs mere.


Henrik Thomsen, medejer af Go´Proces, 10 års erfaring som intern konsulent og 10 års erfaring som ekstern konsulent og leder, læs mere.


Christina Gamborg Holm, proceskonsulent hos Go´Proces og 5 års erfaring med antropologisk metode og procesarbejde, læs mere.


Karina Falkenløve Elbech, proceskonsulent hos Go’Proces, certificeret som systemisk coach og 3 års erfaring med kreative processer og ændring af tankegange og vaner, læs mere.


Kontakt

 

Du er altid velkommen til at kontakte vores efteruddannelsesansvarlige Mia Søiberg på miasoiberg@goproces.dk.

Kontakt uddannelseskoordinator Mia Søiberg

Information og materiale

 

Er du pt. forhindret i at deltage på uddannelse, kan du tilmelde dig vores informationsliste. Så holder vi dig opdateret.