Print Friendly, PDF & Email

Proceskonsulentuddannelse 1 & 2

– kompetencegivende

Bliv tryg og professionel proceslederkonsulent – Mange metoder og reflekteret praksis. 

Kursusbeskrivelse

På første del i proceskonsulentuddannelse, stiller vi skarpt på, hvordan du som procesleder arbejder med mindre grupper. Og du får viden om og træning i grundlæggende kommunikation og facilitering.

 

De fem dage kvalificerer dig til at rammesætte og styre mindre processer med få deltagere.

 

På anden del arbejder vi med processer med større kompleksitet. De varer længere, de har flere deltagere og den organisatoriske sammenhæng er mere kompleks.

 

Du bliver udfordret på dine konkrete kompetencer og din egen forståelse af dig selv som procesansvarlig. Udfordringen kommer både fra din underviser og de andre deltagere.

 

Proceskonsulentuddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg, forskellige former for debat, gruppedialog og praksistræning. Fokus ligger på at koble modeller, metoder og redskaber til din egen dagligdag.

 

Cases fra deltagernes egne organisationer vil blive brugt aktivt i undervisningen.

Kurset er for dig:

En proceskonsulentuddannelse henvender sig til dig, der skal lede processer på dit arbejde.

 

Du er leder, mellemleder eller har interne udviklingsopgaver. Du kan også være ekstern konsulent med hang til ny inspiration og viden – og måske behov for en opkvalificering.

 

På kurset vil du arbejder i en studiegruppe og med egne hjemmeopgaver.

 

Den arbejdsform og vores fokus på relationen til virkeligheden, giver dig mulighed for at forankre læringen fra uddannelsen i din hverdag.

Dit udbytte af kurset:

Underviserne har fokus på din læring og udvikling, så alt, hvad der trænes på uddannelsen, bliver til nyttige pointer for din videre udvikling.

 

Undervisningen varetages af konsulenter med 5 og 15 års erfaring, et stærkt teoretisk fundament og en nysgerrighed på metoder og personlig stil.

 

Du får afprøvet konkrete arbejdsmetoder og udfordrer teorien ved at:

 • Forberede, afvikle og evaluere større og mindre processer sammen med de andre deltagere
 • Træne dine kommunikative kompetencer – spørge-, lytte- og feedbackteknikker
 • Træne procesbevidst mødeledelse
 • Afprøve værktøjer til at involvere mange medarbejdere
 • Videreudvikle metoder til at håndtere samarbejde på tværs af fagligheder
 • Afprøve hvad den systemiske teori kan tilføre hverdagen
 • Arbejde systematisk med refleksion og læring
 • Samarbejde fortroligt med de andre deltagere på holdet

“Jeg fremhæver til stadighed Go’Proces’ uddannelse som en epokegørende læringsoplevelse for mig - det er jo det, der fik mig sporet for alvor ind på det, som jeg er mest optaget af - og heldigvis kan bruge al min arbejdstid på nu.”

Mia Fihl Jeppesen, Udviklingskonsulent og Adjunkt, Ledelse og Organisation/KLEO

Pris del 1:

DKK 19.900 ekskl.moms

Pris del 2:

DKK 19.900 ekskl.moms

Uddannelsen består af 2 dele, hver del med 5 dages intensiv læring
Diplomeksamen
Proceskonsulentuddannelse 1 & 2 udgør tilsammen to valgfag i diplom i ledelse. Du kan selv vælge om du vil gå til eksamen – og du kan læse mere om diplom eksamen her
Adgang til 10 ECTS point
 • 10 dages undervisning fra kl 9-15.30 hver dag
 • Rundhåndet forplejning med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe
 • Evt. inspirationsmateriale tilsendt på mail
 • Go´Proces’ egne værktøjer og metoder uddelt og anvendt
 • Evt. litteratur skal tilkøbes og der anslås en pris på DKK 600,-

Dato & sted

Århus: I egne lokaler Klosterport 4R, 8000 Århus C
København: Hos Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K
Se holdene her

Yderligere informationer

Kontakt: Du er altid velkommen til at kontakte vores efteruddannelsesansvarlige Mia Søiberg på miasoiberg@goproces.dk. Mia kan både svare på spørgsmål, og sætte dig i forbindelse med underviseren på det hold, du er interesseret i.
Parkering: Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde parkering. Vi kan henvise til p-hus NAVITAS eller DOKK1
Undervisere:
Trine Teglhus, chefkonsulent hos Go’Proces, 13 års erfaring i arbejdet med kommunikation, strategi og udvikling, læs mere her
Gustav Friberg, chefkonsulent hos Go’Proces, 11 års erfaring indenfor aktørinddragelse og forløb med borgere, brugere og beboere, læs mere her.
Rikke Kajhøj, proceskonsulent hos Go’Proces, 11års erfaring i at skabe tryghed, så svære processer bliver konstruktive processer, læs mere her.
Mia Søiberg, medejer af Go´Proces, 18 års erfaringen som ekstern konsulent og leder, læs mere her
Henrik Thomsen, medejer af Go´Proces, 10 års erfaring som intern konsulent og 10 års erfaring som ekstern konsulent og leder, læs mere her
Christina Gamborg Holm, konsulent hos Go´Proces og 5 års erfaring med antropologisk metode og procesarbejde, læs mere her

Program for proceskonsulentuddannelse 1

Dag 1

Dag 1:

Emne: Procesledelse – fælles udgangspunkt for hele holdet

Tidspunkt: kl. 9.00 – 15.30

Efter velkomst og den første introduktion bygger vi sammen et fælles systemteoretisk fundament.

 

Systemiske begreber som multivers, forforståelse, konstruktiv forstyrrelse og autopoiese vil blive konkretiseret med masser af eksempler og øvelser.

 

Vi bevæger vi os frem mod den mest aktuelle forståelse af teorien og af, hvordan den kan anvendes og forstås i din dagligdag.

 

Derudover sætter vi rammen for resten af forløbet og lærer hinanden bedre at kende.

Efter dag 1

Når du går hjem efter dag 1 har du et klart billede af hvordan din egen aktuelle procespraksis er, også i et systemteoretisk perspektiv – og hvad det er du gerne vil arbejde med at udvikle på forløbet.

Du er også del af en sparringsgruppe – og er gået i gang med at arbejde med din egen læringslog-bog.

Dag 2 & 3

Dag 2 & 3

Emne:Den lille proces – mødet som eksempel

Tidspunkt: kl 9-15.30:

Vi arbejder med møder fordi mødet er en lille proces.

 

Et møde er del af en organisatorisk kontekst, har en bestemt tidsmæssig udstrækning, en gruppe deltagere og kendte og ukendte dagsordner.

Når proceslederen skal lede et møde er alle klassiske procesledelsesopgaver i spil:

 

 • Hvordan skaffer vi os viden om åbenlyse og skjulte dagsordner og behov
 • Hvordan afstemmer vi forskellige behov fra fx ledelse og enkelte medarbejdere – eller fra organisationen og den enkelte?
 • Hvordan arbejder vi med for-forståelser og afstemning af forventninger
 • Hvordan sikrer vi os mandat til faktisk at lede mødet?
 • Hvordan sikres fremdrift og oplevelsen af mening og effekt?
 • Hvordan samles der op og laves aftaler omkring videre handlinger?
 • Hvordan kobles mødets resultater sammen med resten af konteksten efterfølgende?

Efter dag 2 & 3

Når du går hjem efter dag 3 og 4 vil du have en større bevidsthed om din egen rolle som procesleder på møder – og vide rigtig meget om hvordan pointerne fra møderne kan overføres til andre langt mere komplekse processer.

Du vil vide hvilke mødesammenhænge du kan gå hjem og arbejde med – og hvad der er dine personlige udviklingspunkter.

Dag 4 & 5

Dag 4 & 5:

Emne: Procestræning, kommunikation og sprog

Tidspunkt: 9.00 – 15.30

Kommunikation er omdrejningspunktet, når man leder processer. Og som procesleder er sproglig bevidsthed afgørende.

 

Vi kan bruge det til at skabe og ændre, eller til at understøtte og bevare – og vi skal forholde os til både organisationens sproglige tone – og til etiske dilemmaer.

 

Med sproget kan vi undersøge hvordan vi forstår hinanden og hvordan vi kan skabe mening sammen.

Når du går hjem efter dag 4 & 5

Når du går hjem har du fået et klart billede af dit eget sprogbrug og hvordan du kan bruge den anerkendende tilgang i din procespraksis.

Vi har drøftet grænserne for anvendelsen af anerkendelse – og sammenhængen med den positive psykologi.

Program for proceskonsulentuddannelse 2

Dag 6

Dag 6:

Emne: Forberedelse af processer i organisationer

Tidspunkt: kl. 9.00 – 15.30

Organisationen er i fokus.

 

Alle processer finder sted i en kontekst, og som procesleder er der oftest en organisatorisk kontekst, der både kan være politisk strategisk og ganske operationel.

 

Holdet kastes ud i en fælles øvelse, hvor de skal designe en proces til et team, der skal på dags-seminar.

Hjemmeopgave til dag 7

Når du tager hjem har du en opgave for sammen med deltagere fra holdet.

I arbejder videre med den forberedelse I har lavet i løbet af dagen, og I har et færdigt procesprogram klar til vi mødes på dag 7.

Du er stadig i gang med din læringslogbog. Og du er i gang med at ændre den måde ,du plejer at forberede procesledelse i dit daglige arbejde.

Dag 7 & 8

Dag 7 & 8

Emne: Strategi, ledelse, retning og konsekvens. Procesfaglighed for alvor

Tidspunkt: kl 9-15.30:

 

To meget aktive dage hvor holdet på skift afvikler processer for og med hinanden.

 

Holdet er i proces og giver feedback på skift. Og ind imellem kommer der teoretiske indlæg og feedback fra underviserne.

 

Når du tager hjem vil dit hoved summe af alt det du selv har prøvet at gøre, det samspil du har haft med andre og den feedback du har fået.

 

Du vil være inspireret af det du har set de andre på holdet gøre og sige, af deres små tips og tricks – og af undervisernes faglige indlæg og eksempler.

Hjemmeopgave til dag 9

Din hjemmeopgave inden vi mødes og afslutter forløbet er at forberede og gennemføre en relevant proces på din arbejdsplads.

Du forbereder den sikkert med hjælp fra din sparringsgruppe – og måske tager i ligefrem ud og hjælper hinanden, og giver hinanden lærende feedback?

Dag 9 & 10

Dag 9 & 10:

Emne: Procestræning og feedback

Tidspunkt: 9.00 – 15.30

 

Afslutningsvis laver vi sammen procesdesign, der imødekommer stor spredning på dagsordener og faglighed.

 

Vi forbereder, planlægger og afvikler sammen mindre processer for hinanden og får direkte sparring fra holdet og underviserne.

 

Vi arbejder med teori og værktøjer, der hjælper os med at koordinere mening.

Når du går hjem efter dag 9 & 10

Når du går hjem vil du være blevet klogere på konkrete modeller til at planlægge og afvikle større procesforløb, og du vil have arbejdet med etik og moral i procesarbejdet.

Du er blevet meget skarpere på finesserne i god procesledelse, på din egen personlige stil.

Læring til når du har andre i proces, og på hvordan du som procesleder gør dine deltagere bedre til deres arbejde.

via university college er samarbejdspartner på proceskonsulentuddannelse
UCC professionshøjskolen er samarbejdspartner på proceskonsulentuddannelse
Vi arbejder med læring, udvikling, forandringer og adfærdsændringer. Og vi tager altid konkret udgangspunkt i den virkelighed, der omgiver os, vores samarbejdspartnere og vores kursister.