• Go’proces

Procesfacilitering – når vi gerne vil spille hinanden gode, er gode processer en af hjørnestenene

Vi kan ikke sende alle på en
proceskonsulentuddannelse til 25.000

Men det behøver vi heller ikke. Vi kan gøre det både bedre og billigere.

At få det optimale ud af hinanden

”Det at kunne tilrettelægge, drive og udvikle processer er værdifuldt, og lige så vigtigt, som f.eks. projektledelse”, mener Søren Madsen, HR medarbejder i Vejle kommune.

”Det handler om at få det optimale ud af hinanden – og proceskompetencer er afgørende for at planerne lykkes i forhold til samarbejdspartnere, borgere og, ikke mindst, på tværs af fagområder”.

Søren Madsen er ansat i HR-afdelingen i Vejle Kommune.

Han sidder med i den tværkommunale projektgruppe som pegede på behovet for en Proces- og facilitatoruddannelse, for i endnu højere grad at tilføre og styrke de processuelle kompetencer.

Søren Madsen fremhæver, hvordan det har været med til at styrke netværket og videndelingen på tværs af kommunerne, fordi lederne under uddannelsen låner hinandens gode eksempler og idéer.

”Ledelse handler om at understøtte mennesker i processer. Ikke mindst når det gælder innovation og udvikling”, siger Søren Madsen.

 ”Her skal vi kunne træde lidt ved siden af os selv. Se os selv udefra og udfordre ”plejer”. Det kan være svært, og netop her kan proceskompetencer hjælpe os med nye løsninger, også på tværs af faglighed, opgaver og organisatorisk tilhørsforhold.”

Læs vores tilbud om uddannelse