fbpx

Den faciliterende underviser

– Uddannelsesforløb udviklet i samarbejde mellem UCL, Go’Proces og SOSU H.

Styrk din faciliterende rolle

 På uddannelsen har du mulighed for at udvikle dine kompetencer som underviser. Målet er at styrke din faciliterende underviserrolle i læringsrummet med et fokus på bl.a. at træne dine faciliteringskompetencer.

 

Du lærer om:

 • Rollen som facilitator og underviser
 • Pædagogisk og didaktisk tilrettelæggelse af undervisning
 • Involvering af elever i undervisningen
 • Feedback til elever og kollegaer
 • Relationskompetencer
 • Forståelse af ungegruppen

 

Formålet med forløbet

Du får som underviser på uddannelsen i facilitering nye teknikker og metoder til at arbejde med klasseledelse og facilitering i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

aktiviteter i læringsrummet. Facilitator uddannelsen giver dig faglige input om didaktik, læringsteori og facilitering. Metoderne kan bruges praksisnært i relation til din rolle som facilitator i læringsrummet. Øvelser og metoder kan bruges direkte i faciliteringen af elevernes læring.

I forløbet arbejder du meget praksisnært med afsæt i egne undervisningsforløb, og en del af undervisningen er tilrettelagt anvendelsesorienteret med brug af faciliteringsøvelser. Faciliteringskursuset gennemføres af erfarne undervisere og facilitatorer.

 

Hvem kan tage uddannelsen?

Facilitator uddannelsen er udviklet til undervisere på erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler, tekniske skoler, arbejdsmarkedsskoler og andre

uddannelsesinstitutioner for unge og voksne. Uddannelsen er udviklet på baggrund af en analyse af behovene for kompetenceudvikling blandt undervisere og uddannelseschefer.

 

“Forløbet har styrket vores undervisere på flere planer. De har dels fået faglige input om didaktik, læringsteori og facilitering. Og de er dels blevet klædt på med praksisnære øvelser og metoder, der har styrket deres rolle som facilitatorer i læringsrummet. En sidegevinst er, at forløbet har bidraget til sammenhængskraften i
organisationen.”
– Anette Macko, resursedirektør på SOSU H

 

“Jeg er gladere og bedre til at passe mit arbejde, for jeg føler, jeg har mere fylde og pondus i mit arbejde i værkstedet. Det har givet mig meget inspiration og konkrete redskaber, jeg kan gribe, når det går lidt stærkt.”
– Underviser, der har gennemgået forløbet

 

Læs artikel fra folkeskolen.dk her.

Det kan du forvente

Forløbets læringsmål

 • Efter forløbet kan du gennemføre, vurdere og udvikle en pædagogisk praksis, der er har en synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse.
 • Du kan samarbejde og sparre med kollegaer om fagdidaktik og klasseledelse.
 • Du opnår kompetencer til at håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis.
 • På forløbet får du indsigt i faktorer, der konstituerer undervisning og klasseledelse.
 • Du får indsigt i forskellige principper for klasseledelse og erfaringer med implementeringen af disse principper.
 • Du opnår indsigt i samspillet mellem roller, positioneringer, kommunikationsformer, fysiske rammer, læremidler og organisationsformer inden for og omkring klassen.
 • Efter forløbet mestrer du en undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til forskellige principper for klasseledelse og didaktiske faktorer, der konstituerer undervisningen.
 • Du kan etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter opstillede undervisningsmål.
 • Du kan anvende fagdidaktiske begreber til analyse af forskning og handling i pædagogisk praksis med særligt fokus på klasseledelse.

Download kursusbeskrivelse i PDF

Kontakt Rikke
og hør mere

Rikke Kajhoej

Tlf: 40 18 18 72

Mail: rikkekajhoj@goproces.dk

[/vc_row