Procesfacilitering

– når vi gerne vil spille hinanden gode, er gode processer en af hjørnestenene

Af Rikke Kaihøj

Vi kan ikke sende alle på en proceskonsulent-uddannelse til 25.000.

Men det behøver vi heller ikke. Vi kan gøre det både bedre og billigere.


At få det optimale ud af hinanden

”Det at kunne tilrettelægge, drive og udvikle processer er værdifuldt, og lige så vigtigt, som f.eks. projektledelse”, mener Søren Madsen, HR medarbejder i Vejle kommune.

Det handler om at få det optimale ud af hinanden – og proceskompetencer er afgørende for at planerne lykkes i forhold til samarbejdspartnere, borgere og, ikke mindst, på tværs af fagområder”.

 

Søren Madsen er ansat i HR-afdelingen i Vejle Kommune. Han sidder med i den tværkommunale projektgruppe som pegede på behovet for en Proces- og facilitatoruddannelse, for i endnu højere grad at tilføre og styrke de processuelle kompetencer.

 

Søren Madsen fremhæver, hvordan det har været med til at styrke netværket og videndelingen på tværs af kommunerne, fordi lederne under uddannelsen låner hinandens gode eksempler og idéer.

 

”Ledelse handler om at understøtte mennesker i processer. Ikke mindst når det gælder innovation og udvikling”, siger Søren Madsen.

Her skal vi kunne træde lidt ved siden af os selv. Se os selv udefra og udfordre ”plejer”. Det kan være svært, og netop her kan proceskompetencer hjælpe os med nye løsninger, også på tværs af faglighed, opgaver og organisatorisk tilhørsforhold.”

Proces- og faciliteringskompetencer

”Jeg havde brug for at skabe ejerskab hos entreprenørafdelingen i forhold til en ny digital løsning”, udtaler Vibeke Bandhof, GIS-koordinator i Middelfart kommune.

”Og det er lykkedes. Uddannelsen Procesfacilitering i Praksis har givet mig konkrete redskaber til at håndtere alle de løse ender, som ofte opstår i et projektforløb og samtidig skabe ejerskab for alle projektets deltagere undervejs. Uddannelsen vægtede praksis, værktøjer og afprøvning højt, og det har været et godt supplement til min projektlederrolle.”

Vibeke Bandhof, der er ansat som GIS-koordinator i Middelfart kommune er en af de mange begejstrede deltagere i uddannelsen.

Vibeke Bandhof fremhæver netop den praksisnære undervisning som helt afgørende for uddannelsens succes.

”Jeg har på tværs af organisationen ageret proceskonsulent på en workshop for en kollega vedrørende revideringen af en klimatilpasningsplan”  siger Vibeke Bandhof.

Hun fortsætter, ”uddannelsen var så praksisorienteret, at jeg allerede efter afsluttet forløb kunne gå ud og ‘gøre’ og agere som procesfacilitator. Det tror jeg til dels også skyldes, at vi undervejs på uddannelsen var ude hos hinanden og afviklede processer for og med hinanden.

Procesfacilitering i praksis

Et af målene for det tværkommunale samarbejde er at tilbyde skræddersyede uddannelser på tværs af kommunerne.

Det er vigtigt for kommunerne, at de ikke behøver at sende folk ‘ud af huset’, men derimod kan afholde uddannelserne hjemme hos ‘sig selv’.

I dette tilfælde tager Go’Proces til trekantsområdet og afvikler uddannelsen. Samarbejdet har været med til at skabe volumen, så en kritisk masse i organisationerne opnår proceskompetencer.

Samtidig er det vigtigt for kommunerne at udviklingen af uddannelsen foregår i et samspil med Go’Proces. Her er vægtning af værktøjer og metoder, og fravalg af eksamen, en klar forudsætning for det gode resultat.

”Et større samarbejde som dette kræver god kommunikation fra alle parter, fordi vi nogle gange gør ‘tingene’ lidt forskelligt. Vi skal i samarbejdet være villige til at klippe en hæl eller en tå, og samtidig skal alle oprigtigt ville samarbejdet”, siger Søren Madsen og tilføjer 

”Konkret har vi en tovholder i hver kommune – en projektgruppe og en overordnet styregruppe. Denne struktur fungerer for os og gør samarbejdet lettere at håndtere på tværs af vores forskelligheder.”

Det koordinerede samarbejde mellem de fem kommuner muliggør sparring og videndeling blandt kommunernes studerende på uddannelsen.

Det er et bevidst ønske fra kommunernes side, og har flere, både økonomiske, administrative, markedsføringsmæssige og videndelingsmæssige fordele.

Den særligt tilrettelagte efteruddannelse Proces i Praksis afholdes af GoProces.

Firmaet har gennem 10 år afholdt mere end 20 forskellige tilpassede udgaver af uddannelsen
– og i alt mere end 50 hold. Varighed 5-10 dage alt efter behov. 20-25 personer på holdet.

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735