Efter efteruddannelse – Kloge Åge tilbage på pinden

“Ja, så kommer han tilbage fra kursus og tror pludselig,
at han ved en heeeel masse …”

Nedenfor retter vi fokus på efteruddannelse og især fasen efter efteruddannelse.

Ledere og uddannelsesansvarlige spiller en afgørende rolle i.F.T., Om den efteruddannede ender som en irriterende, frustreret, uforløst kloge-åge, eller om han bliver en nyttig forstyrrelse for organisationen.

Når resterne af kransekagen er vasket af væggene, og de sidste synlige spor efter den champagnevædede konfetti er renset af gulvtæpperne, hvad gør i så?

Hvilke erfaringer har i med at lave gode overgange fra efteruddannelse til hverdag?

 • Hvordan sikrer i, at de opkvalificerede medarbejdere kan bruge deres nyerhvervede kompetencer og ikke bare fortsætter med at gøre, som de plejer?
 • Hvordan justerer i arbejdsgange, mødeformer og rutiner, så der er lejlighed for kollegial sparring. Samt lejlighed for anerkendelse og videndeling mellem den nyudannede og kollegerne?

 

Ofte er det detaljer og banaliteter, der gør forskellen mellem det mindre vellykkede og det super succesfulde efteruddannelsesforløb.

Det giver bonus at skære igennem de fine ord, hensigts- erklæringer, projekt- og kursusbeskrivelser.

Man får virkelig valuta for de penge, der investeres i efteruddannelse, når man har styr på de banale hv- spørgsmål:

 • Hvem uddannes til hvad, hvordan og hvorfor?
 • Hvilken organisatorisk plan er der omkring efteruddannelse?
 • Hvem har styr på tingene før, under og efter efteruddannelsen?
 • Hvem sikrer, at både den enkelte medarbejder og virksomheden får noget ud af anstrengelserne?
 • Hvad skal der ske, når ”gamle” kollegaer med nye kompetencer kommer tilbage til hverdagen?

 

Endnu engang velkommen til go’proces’s redskabsskur for praktikere.

Nedenfor følger nogle gode tips til tilrettelæggelse af vellykkede efteruddannelsesforløb, til glæde for både den efteruddannede, kollegerne, virksomheden og kunderne.

Hvorfor skal jeg efteruddannes?

Mening med galskaben for den enkelte og for virksomheden!

I mange virksomheder findes overordnede planer for efteruddannelse – eller også har man strategier, der kræver nye kompetencer.

Det skulle jo være enkelt nok at sikre, at man har folk, der kan det, som man har brug for. Det er vel først og fremmest et spørgsmål om ressourcer og planlægning?

Desværre ikke …
For det er ikke organisationer, men individer, der lærer. Individuel læring sker først og fremmest, når man oplever, at læring giver mening. Og når man oplever, at man reelt har en behov for at lære nyt.

Vær derfor opmærksom på, at dine medarbejdere reelt oplever, at det er deres behov der opfyldes. Således at de bedre kan varetage deres job.

Efteruddannelse skal give mening, ikke kun på strategisk og organisatorisk niveau, men (især!) Hos den enkelte

– God efteruddannelse opleves af den enkelte medarbejder som nye redskaber til at udføre sit arbejde bedre.

Hvordan skal folk uddannes?

”Organisationers innovationspotentiale forløses (ofte), når konkurrerende diskursive, kontingente virkeligheds- konstituerende (sprogligt medierede) praksis-regimer, der i sig selv er resultater af sproglige og handlingsbårne, strategiske ”magtkampe”, virker for en social og praksisorienteret (re-)positionering og forskydning af medarbejderkompetencer, -identiteter og arbejdsgange.”

Nej, vi forstod det næsten heller ikke selv!

Sørg for, undervisningsform og indhold matcher målgruppen.

Måske er det underviseren, der skal over i produktionshallen, og ikke produktionsafdelingen, der skal bænkes til seks seancer á otte timer med envejskommunikation. Med en ekstern konsulent, der fortæller dem om deres hverdag via power points præsentationer og universelle modeller for adfærd og samarbejde.

{

Tre gode kodeord er: nærhed, humor og relevans

Intern eller ekstern undervisning?

Inden i ringer til anthony robbins og/eller peter lund madsen og formøbler hele virksomhedens overskud på én gang, så overvej, hvad det er for en forstyrrelse, den pågældende underviser skal bidrage med.

Der er jo faktisk mulighed for, at i allerede har jeres helt egne ”undervisere” gående.

Folk der ved og kan noget – og som vil få et personligt og fagligt løft af, at det, de kan,  bliver brugt.

Interne undervisere kender dagligdagen og kulturen, styrker den fælles forståelse og videndeling på tværs i organisationen og giver en oplevelse af, at ”vi kan noget særligt her hos os”.

Eksterne undervisere og konsulenter kan give frisk blod til organisationen i form af ny viden, spejlinger af indgroede vaner. Og tænde lys på uopdagede udviklingsmuligheder ift. Produktion, arbejdsgange og samarbejde.

Overvej altid, hvad der er det bedste at gøre i situationen.

Ledelsesmæssig og strategisk forankring

Pas på de lokale og decentrale projekter i organisationen, de kan virke som blålys: masser af energi på et lille område i kort tid og ingen større effekt og forandring bagefter.

Efteruddannelse der kun er lokalt forankret giver ”støj på linien” og kan være ressourcespild. Sammenhæng og opfølgning er afgørende.

Når en gruppe medarbejdere, efter et vellykket, intens og energimættet efteruddannelsesforløb, oplever at komme tilbage til en hverdag, hvor ingen viser interesse for deres nye aha-oplevelser og kompetencer, er det ærgerligt.

I de tilfælde er efteruddannelse ikke bare spildt, men direkte demotiverende.

Gode efteruddannelsesforløb er kendetegnet af ledelsesmæssig og strategisk forankring.

Det betyder, at det, der bliver undervist i lokalt, afspejler ledelsens holdninger og handlinger. Det klæder den enkelte medarbejder på til løse sine opgaver på en måde, der afspejler virksomhedens strategi.

Vellykket uddannelse styrker virksomhedens konkurrenceevne og især de ansattes individuelle faglighed, fælles sprog og referenceramme.

Før, under og efter efteruddannelse

Der er minimum tre hovedfaser i et efteruddannelses- forløb

– Før, under og efter.

For det gode resultat er det vigtigt at: forventningsafstemme, give plads og tage vel imod.

Før uddannelsesforløbet starter
Lav en forventningsafstemning.
Før en eller flere kollegaer tager af sted, er det vigtigt, at forventningerne, og processen som helhed, er italesat.

Få sat ord på:

 • Hvad den enkelte kollega skal lære og tager af sted for?
 • Hvad sker der med vedkommendes opgaver, mens han eller hun er væk?
 • Hvad kan vi forvente af vedkommende, når de kommer tilbage?

Under efteruddannelsesforløbet
Giv plads og lav løbende opfølgninger.
Uanset om det er et kortere eller længere forløb, så kan det være vigtigt med løbende opfølgninger.

Når andre, f.eks. ens leder eller nærmeste kollega, viser interesse, så motiverer det for at tage efteruddannelsen alvorligt.

Desuden er løbende snakke og opfølgninger også måden at sikre relevans og sammenhæng mellem det, vedkommende lærer, og den kontekst vedkommende skal tilbage og opsætte sin nye viden i.

Efter efteruddannelsesforløbet
Den fase, hvor arbejdspladsen skal tage imod den kollega, der har været på efteruddannelse, er helt afgørende for, om efteruddannelsen kommer til at gøre en forskel.

Her er alfa og omega, at man tager vel imod den, der har været af sted.

Det handler om rent menneskeligt/kollegialt at tage nysgerrigt og interesseret imod. Og rent praktisk og arbejdsmæssigt at facilitere mødet mellem nyerhvervede kompetencer og eksisterende arbejdsgange.

Tilbage på jobbet – mødet mellem gammelt og gammelt

”Da hun havde været på kursus, kunne hun nærmest ikke lave en frokostaftale uden at sige ’diskurs’ eller ’italesættelse’ syv gange!”

Der sker noget, når gamle kollegaer får nye kompetencer, og bagefter skal møde de andre gamle kollegaer tilbage på arbejdspladsen.

Det handler om mødet mellem nye og gamle tankemønstre.

Især ved længere efteruddannelsesforløb introduceres man ofte for nye redskaber, ord og begreber.

Man får helt nye redskaber og nye briller til at se og forstå eksisterende vaner og arbejdsmønstre.

Det kan kaste en del frustration af sig, når man som ”nyuddannet” kommer tilbage til arbejdspladsen med alle sine nyerhvervede talenter, kompetencer og begreber.
Især hvis man oplever at blive ”hensat” til at gøre, som man plejer. Eller sådan som man gjorde, inden man tog af sted.

Nu kan man jo en hel masse nyt!

Omvendt så kræver det også noget af de kollegaer, der skal modtage ”studenten”.

 • Hvad stiller man op med én, der pludselig siger ”fag-fagligt refleksionsrum” i stedet for ”personalemøde”?
 • Hvad stiller man som leder op med en, der pludseligt stiller spørgsmålstegn ved den måde, man plejer at arbejde på?

Svaret er simpelt:
Man anerkender det som nysgerrighed for arbejdet, og man bruger det!! For alt i verden og hvor frustrerende det evt. Måtte udarte sig undervejs!

Det er jo præcis dét, man har betalt for!

Skab tid og rum efter efteruddannelse

Hvordan tager man vel imod på en anerkendende, rumlig og arbejdspladsintegrerende måde, når nu en eller flere af afdelingens medarbejdere vender tilbage, totalt høje på læring?

Som ét stort selvledende, medreflekterende team, der perspektiverer, snakker fag-fagligt og positionsforskyder sig selv og hinanden i en uendelighed.

Spørge-Jørgen og Kloge-Åge har klonet sig gange 1000.
Det er sket i din afdeling, hva’ gør du?
Takket være den forventningsafstemning, som i sammen lavede, inden efteruddannelsesforløbet blev sat i søen, så er udfordringen ikke så stor.

Din løbende afstemning har også virket efter hensigten. Dine ansatte ved allerede inden tilbagevenden til arbejdspladsen, hvordan de skal omsætte ny læring og teori i praksis.

Sæt tid af til, at den eller de nyuddannede kan præsentere deres viden for dig og kollegaerne.

Lyt til, hvad de kan bidrage med.
Hvordan ser dine medarbejdere selv, at nye kompetencer kan omsættes?

Vær indstillet på, at gensidig tilpasning og videndeling tager lidt ekstra tid i starten.

Vær imødekommende:
Der er måske arbejdsgange, vaner og fysiske forhold ved arbejdspladsen, der med fordel kan justeres for at få optimalt udbytte.

Det siger andre

“Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen. Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye processer, eksempelvis ift. brug af IT.” 

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig, og svare på de spørgsmål du måtte have.

Artikler

Læs med i vores artikler og hent konklusioner, ideer og vores erfaringer omkring tidsaktuelle arbejdssituationer. Læs bl.a. om hvordan du undgår skyttegravs syndromet og om hvorfor nysgerrige medarbejdere er et aktiv.

Birkholmvej 1
3540 Lynge
Email: info@goproces.dk
Tlf.: +45 87464040
CVR: 41280735