Print Friendly, PDF & Email

Vores ydelser

Procesledelse, mødeledelse, facilitering.

Vi leder møder, seminarer og konferencer så både relationer og indhold sikres. Vi kan stå for hele eller dele af processen. Vi er eksperter i god stemning og klare resultater.

Ledersparring

Få medspil og modspil, så du forandrer din lederadfærd og udvikler dig hensigtsmæssigt. Vi har ledererfaring, respekt og meninger, og vi kan give dig samtaler, der styrker, inspirerer og afklarer. En direkte vej til styrket ledelse og gode resultater

Styrk underviserne

Vi skaber mere aktive elever og studerende og større arbejdsglæde for underviseren. Vi udfordrer den eksisterende praksis. Og i vores Train the trainers-forløb klæder vi undervisere og formidlere på med nye måder at undervise, forberede, afvikle og evaluere.

Strategiske forløb

Når rammen er sat, hjælper vi jer i mål. Vores kendetegn er helhedstænkning og venlig vedholdenhed. Vi har lavet effektfulde forløb om nedbringelse af sygefravær, skærpede projektlederkrav, totale omorganiseringer, konflikter mellem afdelinger og meget andet.

Brugerinddragelse

Borgere, brugere og beboere. Vi er vilde med det, og vi har metoder og erfaringer. Vi kan lide, at det er meningsfuldt og krævende for både ”dem på kontoret” og dem, der inddrages. Vi hjælper med at styre. Vi skal samskabe og opnå effekter.

Interim ledelse. Når det brænder på

Vi erstatter en leder eller er en ekstra leder-kraft ved siden af en leder. Vi kan hentes ind i forbindelse med sygdom, når en stilling er ubesat, eller ved ekstra belastning. Perioden kan strække sig over uger eller halve år – og være på fuldtid eller deltid.

Skræddersyet kursus

Vores metode er konfronterende og praksisnær. Vi laver sammen præcis det forløb, I har brug for. Vores eneste krav er, at det der læres skal bruges. Vi laver udelukkende forløb indenfor vores kerneydelser – og det gør os til nogen af de bedste på markedet.

Supervision

Få talt om det der er vigtigt. NU! Vores søsterselskab Albatros leverer supervision der er hjertelig og direkte, og den giver eftertanke og mod på handling.

Vi arbejder med læring, udvikling, forandringer og adfærdsændringer. Og vi tager altid konkret udgangspunkt i den virkelighed, der omgiver os, vores samarbejdspartnere og vores kursister.