fbpx

Vores ydelser

Procesledelse og facilitering

Vi leder møder, seminarer og konferencer så både relationer og indhold sikres. Vi kan stå for hele eller dele af processen. Vi er eksperter i god stemning og klare resultater.

Proces i praksis

Til dig, der arbejder med mennesker og sociale processer. Det er et forløb for ledere, mellemledere eller medarbejder med interne udviklingsopgaver i det private eller det offentlige.

Ledersparring

Få medspil og modspil, så du forandrer din lederadfærd og udvikler dig hensigtsmæssigt. Vi har ledererfaring, respekt og meninger, og vi kan give dig samtaler, der styrker, inspirerer og afklarer. En direkte vej til styrket ledelse og gode resultater

Styrk underviserne

Vi skaber mere aktive elever og studerende og større arbejdsglæde for underviseren. Vi udfordrer den eksisterende praksis. Og i vores Train the trainers-forløb klæder vi undervisere og formidlere på med nye måder at undervise, forberede, afvikle og evaluere.

Visioner & strategiske forløb

Når rammen er sat, hjælper vi jer i mål. Vores kendetegn er helhedstænkning og venlig vedholdenhed. Vi har lavet effektfulde forløb om nedbringelse af sygefravær, skærpede projektlederkrav, totale omorganiseringer, konflikter mellem afdelinger og meget andet.

Brugerinddragelse

Borgere, brugere og beboere. Vi er vilde med det, og vi har metoder og erfaringer. Vi kan lide, at det er meningsfuldt og krævende for både ”dem på kontoret” og dem, der inddrages. Vi hjælper med at styre. Vi skal samskabe og opnå effekter.

Interim ledelse

Vi erstatter en leder eller er en ekstra leder-kraft ved siden af en leder. Vi kan hentes ind i forbindelse med sygdom, når en stilling er ubesat, eller ved ekstra belastning. Perioden kan strække sig over uger eller halve år – og være på fuldtid eller deltid.

Skræddersyet kursus

Vores metode er konfronterende og praksisnær. Vi laver sammen præcis det forløb, I har brug for. Vores eneste krav er, at det der læres skal bruges. Vi laver udelukkende forløb indenfor vores kerneydelser – og det gør os til nogen af de bedste på markedet.

Tegninger til undervisning vejledning og projektarbejde

Vi kan tilbyde grafisk facilitering i 3 forskellige pakker af en enkelt dags varighed.

Supervision

Supervison varetages af trænede, professionelle og benyttes ofte i virksomheder og organisationer, der arbejder med mennesker.

Vi arbejder med læring, udvikling, forandringer og adfærdsændringer. Og vi tager altid konkret udgangspunkt i den virkelighed, der omgiver os, vores samarbejdspartnere og vores kursister.