fbpx

Vores Referencer

Siden 2001 har vi understøttet både store og små, private og offentlige organisationer. Derfor har vi her samlet en række referencer, der fortæller mere om hvad vi hjælper vores kunder med – og hvordan. De fleste søger hjælp til at håndterer de konstante forandringer i organisationen og til hvordan man balancerer daglige drift med udvikling.

 

Vi har bedt en række folk fra de organisationer, vi har hjulpet, om at beskrive og give referencer på deres oplevelse med Go’Proces.

 

Nedenfor kan du læse hele deres case og hvilket udbytte de har fået af vores samarbejde.

Uddannelsen til proceskonsulent gav et nyt perspektiv på organisationen og ny forståelse for kompleksiteten

“Jeg oplever, at jeg kan ”gå” rundt i organisationen og se på den med helt nye briller. Jeg kan ”læse” den på en ny måde og forstå kompleksiteten, på en helt anden måde, end jeg kunne inden kurset. Aha! Siger jeg bare.”

 

Tilde Sand Christensen, Specialkonsulent, Frederikssund

læs mere

Vi har fået en skøn og rammende tilbagemelding fra kursist Tilde Sand Christensen, som vi gerne vil dele med jer. Tilde skriver:

 

”Tak for endnu en lærerig dag. Jeg måtte desværre smutte inden alle var færdige med at få feed back på deres case, så nu fik jeg ikke spurgt ind til den cliffhanger, du lige gav – Peter Christian ringede i pausen ?! Jeg ved jo slet ikke, om jeg kan sove, før jeg hører, hvad han fortalte!?

 

Jeg har haft mange overvejelser om eksamen, men har besluttet at færdiggøre det i år, selvom jeg er ærgerlig over ikke at have haft muligheden for at få brugt det mere i praksis. Men jeg må forsøge at kile mig ind på nogle procesopgaver i det nye år.

 

Og nu til en læringsanekdote, som slog mig på vej hjem på cyklen i dag…
Før min datter havde lært at læse og kun lige var begyndt at kunne kende bogstaverne, gik vi hånd i hånd ned gennem strøget. Pludselig kunne hun spotte D på diverse spisesedler og reklameskilte osv vi gik forbi. Dér er et D og dér! Der var D’er alle vegne lige pludselig. Jeg fik selv samme ”aha oplevelse”, da jeg for nogle år siden, var på kursus i Indesign og lærte opsætning af magasiner og plakater. Aha -tænkte jeg, og fik flash back, til da min datter og jeg gik ned gennem strøget. For den dag, efter endt kursus, så var min vej ind igennem byen som forvandlet. Pludselig kunne jeg forstå opbygningen af reklameskilte og bannere – så jeg så på dem med et helt nyt blik – en helt ny forståelse. Sådan har jeg det også med PKU –jeg oplever, at jeg kan ”gå” rundt i organisationen og se på den med helt nye briller. Jeg kan ”læse” den på en ny måde og forstå kompleksiteten, på en helt anden måde, end jeg kunne inden kurset. Aha! Siger jeg bare. Nu mangler jeg så godt nok træningen og erfaringerne til at blive rigtig dygtig til at køre de gode processer og instinktivt stille de gode spørgsmål, være uærbødig mv. Men jeg har fået basisredskaberne, ligesom da min datter, kunne begynde at kode bogstaverne før hun skulle blive super god til at læse. Og ligesom verden åbnede sig for mig, da jeg forstod grafisk opsætning med afsæt i mine nye kompetencer, selvom jeg slet ikke kunne lave samme fine opsætning endnu.

 

Aha siger jeg bare! Tak for et spændende kursus – vi ses til læringsfesten.”

Effekt af ledelsessupervision spreder sig som ringe i vandet til hele organisationen..

“Der er kommet et forløb ud af det, hvor vi simpelthen har flyttet os rent fagligt – både medarbejderne og mig selv som leder.”

 

Jens Overgaard, faglig leder af boenhed, Sølund

læs mere

Landsbyen Sølund er et hjem for mere end 200 voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Det er en stor og kompleks institution med mange afdelinger, mange specialiserede medarbejdere og ledere.

 

Behov for forandringsledelse

Jens Overgaard, der er faglig leder af en af boenhederne på Sølund, mødte nogle udfordringer i forbindelse med nogle strukturelle ændringer i organisationen. Carsten Johnsen, der er områdeleder og chef for Jens fortæller: “Jens stod med nogle ledelsesmæssige udfordringer med hele den kulturforandring, han skulle stå for, så han havde behov for noget opbakning.”

 

Jens selv uddyber: “Vi havde et behov for at få fokus på noget forandringsledelse. Vi skulle have fokus på det at arbejde i tværfaglige teams i stedet for i silokulturer. Jeg har to huse, og begge var delt ind på en en måde, så der var tre grupper i hvert hus. Så jeg havde seks grupper i alt, der alle arbejdede individuelt med sig selv uden at forholde sig til dem inde ved siden af“.

 

Vi har flyttet os rent fagligt

“Vi lavede en aftale om et forløb med 6-8 gange individuel sparring med Trine Teglhus. Og det skulle afføde et forløb med mine to personalegrupper. Så mit individuelle forløb skulle udmønte sig i nogle temadage i mine to huse, hvor Trine også deltog,” fortæller Jens. “Og det er der kommet et forløb ud af, hvor vi simpelthen har flyttet os rent fagligt – både medarbejderne og mig selv som leder,” fortæller han og beretter hvordan de positive resultater, har spredt sig til en øvrige ledergruppe.

 

“En af mine rigtig god lederkolleger, spurgte mig, hvad pokker vi taler om i den her sparring. Og så fortalte jeg ham jo indimellem om nogle af de problemstillinger, jeg stod i.” Forklarer Jens.

 

“Når vi talte om problemstillingerne og de spørgsmål Trine havde stillet mig, kunne han jo tit kende dem fra sin egen hverdag, fortæller Jens. “Og så kunne han tage sparringen med hjem og bruge det i sit eget arbejde.”

 

Svar på egne tvivlsspørgsmål

Som leder af en boenhed med 60 medarbejdere, oplevede Jens, at han ofte kæmpede en kamp for at få alle med. Han kunne ofte blive i tvivl om retningen, og på hvordan han sikrede, at den ledelsesbeslutning der blev truffet kom ud til alle medarbejderne. Og det var i arbejdet med de her tvivlsspørgsmål at Trine fra Go’Proces kom ind i billedet.

 

“Trine har stillet mig nogle spørgsmål affødt af de ledelsesmæssige problemstilliner, jeg har stået med,” fortæller jens. “Og nogle gange har jeg skullet vride min hjerne. Og hun har da også stillet mig svære spørgsmål, jeg er blevet rigtig irriteret over. Men hun har holdt fast hver gang og forsikret, at hun ikke går, før jeg har svaret,” fortæller Jens og griner.

 

“Nogle gange har det været meget konkrete opgaver, jeg er gået hjem med og andre gange har det været en mere overordnet opgaveløsning,” fortæller Jens og kommer med et eksempel.

 

“En dag bad hun mig om at gå hjem og tænke over, hvorfor der er forskel på min ledelsesstil i de to huse – et virkeligt irriterende spørgsmål. Og så er Trines opfølgende spørgsmål selvfølgelig, hvorfor der er så det, og om det er rimeligt.”

 

Ingen samtaler for samtalens skyld

“Trine har grebet det, der er nu. Så selvom jeg har fået en opgave af hende, som jeg ikke har løst, så starter vi der, hvor virkeligheden er, og ser på med- og modspillere på de her opgaver. Nogle gange går det hurtigt fremad, andre gange går det langsomt. Og når det er gået langsomt, så har Trine været med til at definere, de sten på vejen, som vi skulle have flyttet for at komme videre,” fortæller Jens og slutter:

 

“Hvis man står med svære personalesager, er det ofte nødvendigt at fjerne det følelsesmæssige og have nogen ude fra til at se på opgaven, og det kan sådan en som Trine. Hun er god til at kigge på opgaven frem for at gå ind i det følelsesmæssige. Og det er ikke, fordi hun ikke er følelsesmæssigt engageret, men fordi hun formår at se objektivt på udfordringen. Så hun er god til at flytte opgaven fra noget, der er svært, til noget der kan blive lettere.”

 

Vi vil lære af hinanden som ledere

Ledersupervisionen er, efter Jens’ udbytte af forløbet, udbredt til at være et supervisionsforløb for ledergruppen. Her bruger de supervisionen som en måde at få forholdt sig til problemstillinger på, men også som en rigtig god måde at lære noget af hinandens udvikling.

 

“I ledersupervisionen får vi talt om, hvilke udfordringer lederne har,” fortæller områdeleder, Carsten Johnsen. “Jeg er bekendt med, at afdelingslederne har et stort arbejdspres i det daglige. Men det er ikke altid så konstruktivt at komme farende ind til et møde og bare hælde al dårligdommen ud af kroppen, fordi man er fyldt op.”

 

“Så min hensigt med det her, var at sige, hvordan kan vi arbejde med det her, så vi får kigget på, hvad det er for en problemstilling, den enkelte har, Den kan de alle sammen nikke genkendende til, så det kan vi bruge til, at de kan lære af hinanden” fortæller han.

Dette forløb svarer til vores ydelse ledersparring. Du kan læse mere om, hvordan vi også kan hjælpe dig, her på ledersparring er ærlig samtale

Temadag muliggjorde at medarbejderne nu tager mere ansvar for problemløsning i dagligdagen

“Vores medarbejdere har fået et helt andet forhold til det at handle, når de møder et problem. Det synes jeg, vi lykkedes godt med.”

 

Carsten Johnsen, områdeleder, Sølund

 

Læs mere

Landsbyen Sølund er et hjem for mere end 200 voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Der er en stor og kompleks institution med mange afdelinger, mange specialiserede medarbejdere og ledere.

 

Trine Teglhus fra Go’Proces kørte nogle længerevarende forløb med tæt sparring og ledersupervision og som en afstikker af det, blev det besluttet at afholde en temadag for hele medarbejdergruppen med Trine og Karina Falkenløve Elbech fra Go’Proces. Det var en rigtig stor fordel, at Go’Proces gennem et længere samarbejde har et godt og dybt kendskab til Sølund som organisation.

 

Carsten Johnsen, der er områdeleder på Sølund forklarer:

”Det er rigtig rart at Trine ved, hvad Sølund er. Sølund er jo ikke bare én boenhed, men en kompleks institution med mange ledelsesniveauer i en politisk styret organisation. Trines forståelse for, hvor stor en organisation Sølund er, hvilke vilkår er der, hvordan vi er organiseret, betyder at vi ikke skal starte forfra, hver gang hun kommer. Det gør faktisk meget.”

 

Initiativ til handling

“Temadagen kom i spil, fordi vi savnede, at medarbejderne tog initiativ og handlede ud fra, hvad vi kunne forvente af faguddannede medarbejdere,” fortæller Carsten Johnsen, der er områdeleder på Sølund.

 

“Vi savnede, at de enkelte tog ansvar i stedet for, at det hele skulle sanktioneres af en afdelingsleder. Vi ville gerne have, at de selv kunne drøfte tingene med hinanden – og tage en snak om de opgaver, der opstår hele tiden,” forklarer han.

 

Fælles udfordringer, fælles løsning

Ledergruppen kunne identificere de samme problemer og udfordringer i flere forskellige afdelinger

 

“Med hele den omstrukturering vi har lavet på Sølund, med et mål om at skabe mere inspiration og vidensdeling på tværs af boenhederne, så synes vi, at det kunne være kærkomment, at vi inddrog alle tre boenheder i arbejdet. Og derfor gav en større temadag rigtig god mening,” fortæller Carsten Johnsen.

 

Handling kræver forståelse

Carsten og ledergruppen havde et helt klart identificeret mål med temadagen. Den skulle gøre det lettere for den enkelte medarbejder at tage mere ansvar fremover. Men den form for handling kræver en vis forståelse.

 

“Temadagen skulle kunne identificere leadership pipeline i organisationen i forhold til hvilket ansvar og hvilke opgaver, der ligger hos den enkelte,” fortæller Carsten.

 

“Når du har den forståelse, er det lettere at tage handling som medarbejder. Sådan at, når du identificerer en given problemstilling, så tager du ansvar for, at den bliver løst. Og hvis ikke du selv har kompetencer/viden til at løse den, så sikrer du at den viderebringes til en, der kan. Medarbejderne skal tage hånd om udfordringerne og ikke bare lade som om, de ikke ser dem. Det har stor betydning for vores kerneopgave, beboerne”, fastslår han.

 

Mere skarp på fremtidens udfordringer

“Effekten af dagen var, at vi fik udarbejdet plancher med konkrete opgaver for hver boenhed med, hvad vi skulle tage fat på nu og her. Så vi fik synliggjort nogle helt konkrete opgaver, som medarbejdere/ledere kunne arbejde videre på ude i boenhederne,” fortæller Carsten.

 

”Afdelingslederne har arbejdet videre med de konkrete opgaver, som de har skrevet op på plancherne, boenhedsvis. Det gør de på personalemøderne, samt i triogrupperne. Triogrupperne består af TR, arbejdsmiljørepræsentant og afdelingslederen. Triogruppen har til opgave, at udarbejde procesplan for implementeringen af indsatser, der skal sikre at kerneopgaven løses på bedst mulige vis. Men medarbejderne har været med til at prioritere udfordringerne og sige, dét her det går vi altså i gang med først.”

 

“Og dermed er vi også blevet mere skarpe på, hvordan vi tackler de kommende udfordringer. Vores medarbejdere har fået et helt andet forhold til det at handle, når de møder et problem. Det synes jeg, vi lykkedes godt med” slutter han af.

Dette forløb har været et skræddersyet kursus, der har afhjulpet præcis de udfordringer denne virksomhed har stået overfor. Klik og læs mere om hvad et skræddersyet kursus indeholder.

Referencer om samarbejdet med os

Grafisk facilitering som et hands-on værktøj til hele kollegastaben

“Kurset var meget praktisk orienteret og det var det, jeg tog med mig. En decideret værktøjskasse. jeg kan tage med videre.”

 

Jeanette Bremer Nielsen, audiologopæd, læsekonsulent, CSU-Slagelse

læs mere

Center for specialundervisning, CSU-Slagelse havde Karina fra Go’Proces på besøg til en tretimers workshop i grafisk facilitering.

Jeanette Bremer Nielsen, der er læsekonsulent hos CSU-Slagelse, fortæller her hvad hun og
hendes kollegaer havde fået ud af workshoppen og hvilket behov grafisk facilitering imødekom hos
dem.

 

Et spontant opstået behov

“Jeg har ofte taget mig selv i at tegne til de studerende, og ikke have værktøjer nok til at gå videre
med det,” fortæller hun. “Men jeg oplevede en efterspørgsel fra de studerende, som efterfølgende
gerne ville have det, jeg havde tegnet. Derfor ville jeg gerne udvikle det til en decideret metode,”

“Mange af mine kolleger kunne genkende sig selv i, at man tegner noget efter en pludselig
indskydelse, og når så de studerende beder om at få det med hjem, så synes man selv, at det er
grimt eller ikke godt nok.”

 

Et bevis for gensidig forståelse

Ulla Folke Rasmussen, læsekonsulent og kollega supplerer:

“Jeg blev opmærksom på, at når man tegner undervejs, så viser det på en anden måde, at man
lytter til det der bliver fortalt. Og tingene bliver synliggjorte på en anden måde end notater, der
bliver til en tekst senere, som eleverne så får lang tid efter. På den her måde kan de være meget
mere med, og samtidig vidner tegningerne om, at der rent faktisk bliver lyttet.”

– Jeanette supplerer sin kollega

“Det bliver synligt for borgerne, hvad vi har forstået, så de kan være sikre på, at vi har hørt dem og
bringer det rigtige videre til de rette instanser. Vi skal blandt andet søge om hjælpemidler til dem,
så det er vigtigt at sikre, at vi forstår hinanden.”

Hands-on og underholdende

“Det betød rigtig meget for os at være sammen som kolleger på det her kursus. Det betyder nu, at
vi kan holde hinanden op på det på en helt anden måde.”

“Det var vigtigt for os, at det ikke var tre timers foredrag om en metode. Det var sjovt fordi vi var på
samme niveau og det var nyt for os. Så hvis man tør at være lidt sårbar med sine kolleger, så kan
det være rigtig sjovt, for en medarbejdergruppe.”

 

Værdifulde, grundlæggende værktøjer

“Det var jo et ret kort forløb – nærmest en slags intro,” fortæller Ulla. “Men alligevel får man noget med, man kan bruge. Redskaber til, hvordan man lige hurtigt tegner en mand, eller hvordan man tegner et ansigtsudtryk. Så man lærer nogle ret konkrete ting, som man kan bruge med det samme.”

-Jeanette supplerer:

“Jeg synes særligt at øvelserne, hvor man snakker sammen to og to er værdifulde. En ting er at
sidde og nørkle med det, noget helt andet er at prøve det aktivt. Der blev det rigtigt tydeligt, at det
er et håndværk, der skal ind under huden.”

Tænker du at I i jeres virksomhed kunne gøre brug af at udvide værktøjskassen med tegninger og grafiks facilitering, så læs om kurset grafisk facilitering i hverdagen her, og tag kontakt til Karina

Et godt og inddragende procesforløb

“Den måde vi har arbejdet sammen med Go Proces på har genereret en rigtig god energi hos vores medarbejdere og fået dem inddraget aktivt i processen, og det tror jeg har været vigtigt for at opnå det bedst mulige resultat.”

 

Jens Bloch, Kolding musikskole

Læs mere

En stærk visionsproces

Kolding musikskole har været igennem en længere visionsproces. De har været på en mission mod at skabe en større sammenhængskraft på tværs af organisationen. Dybere forståelse medarbejdere og organisation imellem og et stærkere fælles fokus på skolens overordnede vision.

Processen har haft som formål at sikre, at alle medarbejdere får kendskab til ledelsens visionsarbejde og valget af seks fokusområder.

Det har været vigtigt at inddrage medarbejderne og få deres bidrag med i form af konkrete nye ideer eller viderudvikling af eksisterende tiltag, samt inputs til en ny handleplan for hver af de seks udvalgte fokusområder. Og helt overordnet har det været vigtigt, at både ledere og medarbejdere har en god og inspirerende dialog på tværs af faggrupper.

 

Værktøjer til at kunne selv

Go’Proces har faciliteret en styregruppeworkshop, en partnerworkshop, en medarbejderworkshop, et møde med projektgruppen og i sidste ende en 2-dages workshop. Men som i så meget andet af vores arbejde er det en væsentlig pointe, at vi skal styrke vores kunders evne til selv at varetage processer. Og det var også tilfældet på musikskolen i Kolding.

“På baggrund af et indledende telefonmøde lavede Go’Proces et oplæg og en tidslinie med nogle ting, som vi selv kunne gøre, hvor det ikke var nødvendigt at de kom og styrede det,”

fortæller Jens Bloch, der er chef for musikskolen.

“Vi lavede nogle forløb selv, før vi inddragede Go’Proces i arbejdet. Hele processen blev planlagt gennem forberedende møder og udarbejdelse af procesforløb, der styrede, at vi endte, hvor vi gjorde.”

 

Det bedst mulige resultat – hver gang

Go’Proces har samarbejdet med Kolding musikskole i en årrække. Et godt, givende og ærligt samarbejde for begge parter.

“For år tilbage, da vi skulle lave en ny struktur på vores MGK fik jeg anbefalet Go’Proces. Og siden da har vi benyttet os af deres hjælp her på skolen. Blandt andet i forbindelse med at få skabt en grundfortælling og siden hen vores visionsplan,”

fortæller Jens og fortsætter

“Vi bliver ved med at vende tilbage, fordi vi synes at den måde vi samarbejder med Go’Proces på genererer en rigtig god energi hos vores medarbejdere og får dem inddraget aktivt i processerne. Og det tror jeg er vigtigt for at opnå det bedst mulige resultat.”

 

En åben og inddragende proces

På musikskolen i Kolding valgte de at få hjælp udefra til visionsprocessen for at sikre, at medarbejderne følte sig inddraget og ikke styret af ledelsen i forhold til at finde de vigtige og væsentlige visionspunkter.

 

“Jeg tænker at det at få nogen udefra på som tovholdere har hjulpet os til at have en reelt åben og fælles inddragende proces omkring det at skabe vores vision,” forklarer Jens og uddyber:

“I løbet af den to dages workshop lykkedes det i høj grad at få skabt en åben, visionsrig og konstruktiv snak, som først åbnede idékassen op og langsomt snørrede sig om de væsentlige elementer, som vi fandt frem til i fællesskab.”

 

Kolding musikskole har fået sat nogle klare mål for medarbejderne; for hvad de skal fokusere på fremadrettet. De har kunnet lægge en strategi for, hvordan og hvornår de skal tage fat på udvikling af de forskellige elementer.

“Konsulenterne fra Go’Proces hjalp vores medarbejdere til at få kvalificeret viden og uddrage essensen af, hvad der var kernevisionen for os. De hjalp i høj grad med at få hold på og få skabt en rød tråd mellem de mange forskellige visionsdele vi har og få dem placeret i de forskellige afdelinger. Nu hænger tingene også sammen på tværs af hele vores institution,” slutter Jens Bloch.

Dette forløb kunne ligne kurset proces i praksis.

En ekstern konsulent sikrer en ligeværdig leder

”Det var dejligt at mærke, at de faktisk også brændte for det. Så det ikke bare var to konsulenter købt ind

 

Stine Jylov, VitaPark, Odder

Læs mere

Odder kommune overtog i 2012 et gammelt central sygehus i Odder, som de er ved at omdanne til
et multihus for sundhedsfremme, kultur og erhverv. Det er en lang proces med mange aktører,
som også inddrager byens borgere som frivillige ‘medskabere’ i processen.

Efter en lang sommerferie skulle Stine Jylov have samlet de frivillige og sat gang i processen igen.

Der skulle skabes engagement og begejstring endnu en gang, men Stine ønskede ikke at
borgerne skulle opleve hende som den, der svingede taktstokken. Hun ville gerne, at de frivillige
betragtede hende på lige fod med dem.

Derfor inviterede hun Karina og Anja fra Go’Proces til at facilitere en fire timers proces med de frivillige. Vi har efterfølgende spurgt om hendes oplevelse med Go’Proces som samarbejdspartner.

“Jeg skulle have hjælp til at køre en proces, hvor de mange frivillige skulle hjælpe hinanden med at
komme videre med det emne, de havde været igang med før sommerpausen. Det her var det
første fællesmøde, de havde efter ferien,” fortæller Stine Jylov.

 

En legende tilgang

“Vi skulle have noget energi tilbage i gruppen. Noget begejstring for det vi sidder med. Det måtte
godt være lidt skævt, og det skulle for alt i verden ikke været noget, hvor vi lavede traditionelle
mødeting”.

“Det tror jeg, der kom nogle meget gode snakke ud af. Det der med at få tingene ned i hænderne.
Det betyder også noget andet for ens læring og end forståelse for, hvor det er man er henne.”

 

Den ligeværdige leder

“For det første havde jeg ikke tid til at planlægge processen, det skulle jeg have nogle andre til at gøre for mig. Og for det andet skal de frivillige helst se mig som værende på deres side og opleve, at vi er en del af det her sammen. Jeg skal ikke være den der svinger pisken og beslutter hvornår det er tid til at gøre hvad,” forklarer hun. “Det har jeg behov for at holde mig ude af, når vi kører den slags processer.”

 

Ikke ‘bare’ to eksterne konsulenter

“Det var dejligt at mærke, at de faktisk også brændte for det. Så det ikke bare var to konsulenter,
der var købt ind, men at de faktisk også synes at det var interessant,” fortæller Stine.

“De var gode til at fange folk og til at forstå, hvad det var for en flok mennesker, de havde med at
gøre. De var gode til at rette processen til undervejs, samtidig med, at vi nåede de ting, vi havde
brug for at komme igennem,” slutter hun.

Dette forløb har taget udgangspunkt i samskabelse og brugerinddragelse. Læs mere brugerinddragelse her og kontakt os

Vi bliver enormt kloge med Go’Proces

“Det var en vildt imponerende og dynamisk undervisningsform, hvor afveksling og det at tage læring ind var noget helt andet, end hvad jeg nogensinde havde prøvet før. Så jeg var helt høj i det år, hvor det foregik – det var fedt”

 

Louise Skov, Familieafdelingen i Syddjurs Kommune

LÆS MERE

Vi bliver enormt kloge med Go’Proces

Første gang Louise Skov fra Familieafdelingen i Syddjurs Kommune stiftede bekendtskab med Go’ Proces var i 2012, da hun tilmeldte sig en uddannelse som proceskonsulent.

Læs her hvad Louise Skovs har at sige i sine referencer.

 

”Jeg fik på en eller anden måde skovlen under nogle kompetencemidler og fik lov af min leder til at bruge tiden på det. I udgangspunktet ville jeg gerne have en efteruddannelse og blive klogere på kommunikation og procesfacilitering. Jeg havde hørt meget godt om Go’Proces fra andre, derfor endte jeg hos dem.”

– fortæller Louise Skov.

 

Proceskonsulent var et skridt på vejen

Da Louise Skov tog proceskonsulentuddannelsen, så hun straks værdien i de mange værktøjer på uddannelsen, som hun kunne bruge i sin daværende rolle som tillidsrepræsentant i kommunen. Men hun erkender samtidig, at det føltes lidt underligt at vælge sådan en lederuddannelse, før end hun var blevet leder.

 

”Det var det, der lige der skurrede mest for mig. Men det gik meget hurtig op for mig, at mange af de andre heller ikke var ledere. Noget af det sjove var netop at møde så mange forskellige mennesker.”

 

Det første møde med Go’Proces

Der er særligt en ting, som Louise Skov husker fra sit første møde med Go’Proces:

Det var en vildt imponerende og dynamisk undervisningsform, hvor afveksling og det at tage læring ind var noget helt andet, end hvad jeg nogensinde havde prøvet før. Så jeg var helt høj i det år, hvor det foregik – det var fedt.”

 

Styrkelse af teams og samarbejde

Faktisk anbefaler Louise Skov jævnligt andre at prøve kræfter med uddannelsen:

”Jeg har anbefalet det videre til flere forskellige, især fordi jeg bestemt synes, man får rigtig meget både kendskab til sine egne styrker og svagheder og viden om kommunikation og videndeling. Der er fokus på, hvordan man skaber god læring og gode processer.”

 

Fundament for sin udvikling

Louise Skov så uddannelsen som et fundament for sin videre udvikling og sit næste naturlige karriereskridt, og hendes tidligere oplevelser med Go’Proces gjorde det naturligt at kontakte dem igen.

 

”Da jeg blev leder, havde jeg brug for nogle dygtige procesfacilitatorer til at facilitere en proces i forhold til styrkelse af samarbejde og kommunikation i mine teams. Jeg tænkte selvfølgelig straks på Go’Proces. Men det var ikke sidste gang, jeg brugte dem. ”

fortæller Louise Skov.

 

Genial ledelsessupervisor

Louise Skov har særligt en konsulent, som hun har holdt fast i gennem alle årene:

”Trine Teglhus har været gennemgående, og derfor kom jeg naturligt i tanke om hende, da jeg stod og manglede en dygtig ledelsessupervisor for den ledergruppe, som jeg var blevet en del af. I dag tager vores ledergruppe ind til Trine ca. en gang hver sjette uge og bliver kloge på os selv og vores ledelse.”

 

Et nørderum for ledergruppen

For Louise Skov betyder det meget, at ledergruppen får adgang til et nørderum, hvor de kan snakke ledelse og finde frem til gode løsninger. Det rum skaber Trine Teglhus.

 

”Man kan sige, at Trines fornemmeste job er at gøre os klogere på vores nye fag – ledelse. Hver gang vi mødes, har vi typisk en runde, hvor vi lige tjekker ind og finder ud af, hvad der fylder lige nu, og hvordan vi har det hver især.”

 

Det handler om ledelse

Hvordan er det så at være til ledelsessupervision i Go’Proces’ søstervirksomhed Albatros-Supervision?

 

”Vi vælger to cases, noget der driller, noget der udfordrer, eller noget vi har brug for hjælp til. Derfra er det Trines opgave at få alle de kloge overvejelser ud af den, som bliver superviseret, men også at bruge teamet til at spejle og reflektere over, hvilke veje man kan gå. Emnerne kan stikke alle mulige retninger, men det handler altid om ledelse.”

– forklarer Louise Skov.

 

Hun fortsætter:

”Trine har et menneskesyn og en etik omkring, som virkelig tiltaler mig. Vi arbejder både fagligt og personligt, men altid i forhold til ledelsesfaget. Det er nogle fede timer, som vi i ledergruppen prioriterer højt. Vi går altid derfra med ny viden og nye inputs og nye vinkler.”

 

Viden, dynamik og spræl

Louise Skov er ikke i tvivl om, hvad det er, der gør Go’Proces til noget særligt:

”Jeg synes, de har nogle kompetente medarbejdere. Og så er det et hus med en masse viden og dynamik og spræl også. Her træder du ind i et rum, hvor du kan få mange forskellige ting.”

 

”Konsulenterne er skarpe og dygtige og lever op til det, de siger de kan.”

– runder hun af med et smil.

Her kan du læse mere om proceskonsulentuddannelsen, som har hjulpet Louise Skov i hendes karriererskridt

Go’Proces hjælper os gennem vores udfordringer

“Det viste sig, at Mia har ret godt styr på alt det, the Oak Men stod og manglede. Det går jo fra psykologi og personlige forhold og over i virksomhedsdrift og økonomiske forhold. Det er ret bredt, det hun kan hjælpe med og i vores proces, der har hun jo hjulpet os med det hele. Det synes jeg er ret vildt”

 

Anders Buchtrup Jensen, Ejer af The Oak Men

LÆS MERE

Go’Proces hjælper os gennem vores udfordringer

Efter et heftigt efterår med masser af opgaver og stor travlhed og en velfortjent juleferie mødte Peter Hensberg og Anders Buchtrup Jensen, ejere af virksomheden The Oak Men, atter ind i firmaet, men der manglede noget:

 

”Der var gået lidt hårknude i det hele af forskellige årsager, både samarbejdsmæssigt og økonomisk. Vi var faktisk i tvivl om, om hvad virksomheden overhovedet kunne.”

– forklarer Peter Hensberg.

 

Anders Buchtrup Jensen er helt enig:

”Vi mødte ind efter en juleferie med total manglende motivation, lyst til og tro på, at vi kunne komme i gang igen. Det skulle der gøres noget ved, hvis vi ikke bare skulle tage hjem igen.”

 

Vi har fået overblikket tilbage

Udfordringerne står Peter Hensberg og Anders Buchtrup Jensen stadig med, men de har fået hjælp fra Mia Søiberg, Go’ Proces, og i dag ved de to ejere, hvilken slags proces, de er i gang med.

 

Anders Buchtrup Jensen forklarer:

”Mia har været med til at give os nogle helt små, konkrete, dagligdags værktøjer til at kunne overskue nogle ting, som kan blive diffuse, når man er presset. Hun har også været god til også at se nogle ting mere overordnet og langsigtede.”

 

Peter Hensberg er helt enig og fortsætter:

”Det er noget så simpelt som at lægge en plan for dagen i morgen og den her uge, så vi ved, hvad vi skal nå og hvordan vi får det gjort. Samtalerne med Mia handler både om vores deciderede udfordringer i virksomheden og vores samarbejde, som de handler om vores personlige relation til hinanden.”

 

Vi har fået simple og brugbare værktøjer

Når man inviterer et andet menneske ind i sin virksomhed, især i en periode, hvor tingene ikke lige glider, som de ellers bør, kræver det noget af en selv.

 

Peter Hensberg uddyber:

”Mia er en enormt tillidsvækkende person. Det har aldrig været svært at sige sin ærlige mening til i selskab med hende. Hun er god til at skabe nogle rammer, hvor man både har lyst til at tænke over, hvad der bliver sagt, selv får sagt nogle ting, og reflekterer over det, der foregår. De værktøjer, hun har givet os, er enormt brugbare, selvom det kan virke en lille smule simpelt.”

 

Det betyder meget for ejerne, at the Oak Men er i gang med en proces, og at der skal være tid til at lande det hele rigtigt.

 

”Vi har været i gang siden januar. Undervejs i vores proces, der bliver vi jo også nødt til at tale om mange forskellige ting, fordi selvom vi ikke ved, hvilken vej tingene kommer til vende, så driver vi jo stadig virksomheden. Den er jo ikke sat standby imens vi venter på at løse det andet.”

– siger Anders Buchtrup Jensen.

 

Du skal være villig til at være i processen

For Anders Buchtrup Jensen var der særligt en ting, som overraskede:

”Det viste sig, at Mia har ret godt styr på alt det, the Oak Men stod og manglede. Det går jo fra psykologi og personlige forhold og over i virksomhedsdrift og økonomiske forhold. Det er ret bredt, det hun kan hjælpe med og i vores proces, der har hun jo hjulpet os med det hele. Det synes jeg er ret vildt.”

 

I dag ved Anders Buchtrup Jensen og Peter Hensberg godt, at Go’Proces er meget andet, end det de først havde troet. Især fordi der sjældent er brug for Kleenex, og fordi det ikke er samtaleterapi på virksomhedsplan. Der bidrages derfor med disse referencer.

 

 

Peter Hensberg runder af:

”Mia er meget hurtig at udstikke en retning. Man skal selvfølgelig være villig til at gå ind i sådan noget, men det giver sig selv. Når man først tager beslutningen om at gøre det, så er man vel også comittet til det. Man skal jo bruge noget tid på det, og det koster jo også lidt penge. Man skal være indstillet på at løse tingene – det er den proces, vi står midt i lige nu.”

The Oak Men

The Oak Men er en tomandsvirksomhed, der laver og fremstiller og får produceret interiør i træ. De to ejere er uddannede møbelsnedkere, som i dag fokuserer deres energi på design. Frem for at virksomheden producerer selv, har de andre til at producere, mens de selv designer produkterne. Du kan se mere på: www.theoakmen.com

Det er altid muligt at få et skræddersyet procesforløb hos GoProces, læs evt. mere om vores ledersparring her.

At sikre trivsel og udvikling på arbejdspladsen

“Der hvor vi kan se at indsatsen indtil nu har skabt forandring, er blandt andet ved at kommunikationen medarbejderne imellem har ændret sig og ved, at flere udfordringer/konflikter bliver italesat til relevant part

 

Margot Clemmensen og Randi Pedersenden, Den Selvejende Institution Bispebjerg Børnegård

LÆS MERE

Daglig pædagogisk og administrativ leder af den selvejende institution Bispebjerg Børnegård Margot Clemmensen og koordinator Randi Pedersen har givet Rikke Kajhøj feedback på en proces afviklet over perioden november 2015 – februar 2016.

Læs deres referencer nedenfor:

 

Margot Clemmensen og Randi Pedersen fortæller:

Udfordringen

Vi har valgt at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø i Bispebjerg Børnegård. Vi er en stor institution, som består af 3 forskellige afdelinger, hvoraf den ene – vuggestuen – er placeret på selvstændig adresse. Vuggestuen er først kommet under børnegårdens ledelse i februar 2015, så det er et forholdsvis nyt samarbejde. Endvidere er der en hjemmebørnehave og en udflytterbørnehave.

 

Ledelsen har oplevet, at indførslen af kommunikation, primært vha. pc/kalendere osv., har været meget udfordrende for en stor gruppe medarbejdere. Ledelsen ønskede derfor at afdække udfordringer og handlemuligheder ift. at imødekomme denne udfordring.

 

Omlægningen af kommunikation har tydeligvis haft indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø.

 

Endvidere oplevede ledelsen, at der var manglende kommunikation generelt både inden for de enkelte afdelinger, men også afdelingerne imellem, hvilket ligeledes har stor indflydelse på arbejdsmiljøet.

 

Særligt fokus på:

  • Udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø
  • Kommunikative vanskeligheder – fra papir til IT
  • Kommunikation generelt i, og mellem, afdelingerne/ledelsen
  • Medarbejdernes ansvarstagen og nysgerrighed på at løse udfordringer

 

Proceskonsulentens opgave

Ledelsen ønskede hjælp fra en proceskonsulent, som kunne facilitere processen, og målrette denne ift. hvad viste sig relevant i processen. Dog med ønsket om at få sat fokus på nogle særlige udfordringer, som ledelsen oplevede og med ønsket om at få medarbejderne til at tage mere ansvar, ift. at få løst kendte udfordringer og sikre trivsel og udvikling på arbejdspladsen.

 

Processen

Proceskonsulenten hjalp med at få den enkelte medarbejder til at være opmærksom på betydningen af egen indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø – ”aktietankegang”.

 

Vi tilegnede os viden om nye arbejdsredskaber, ift. at udvikle vante processer og fremme trivsel i personalegruppen.

 

Endvidere hjalp processen ledelsen med at få fokus på brug af disse arbejdsredskaber ift. kommunikation/IT og trivsel.

 

Ny praksis

Vi er selvfølgelig stadig i gang med processen med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Der hvor vi kan se at indsatsen indtil nu har skabt forandring, er blandt andet ved at kommunikationen medarbejderne imellem har ændret sig og ved, at flere udfordringer/konflikter bliver italesat til relevant part.

 

Dette er med til at forbedre trivsel, i om med at der kan tages hånd om udfordringer mellem relevante parter. Vi oplever også at der er en forbedret kommunikationen mellem medarbejdere og ledelse.

 

Der er blevet ryddet op i gamle processer og indført nye, eksempelvis ift. anvendelsen af IT.

 

Vi oplever der er en god tone personalet imellem – styrket kommunikation. Aktietænkningen er blevet implementeret på personalemøderne, således at vi taler om den enkeltes aktie og ledelsens aktie i forbindelse med gennemførslen af en aktivitet/opgave.

Vi har altid mulighed for at et tilbyde et procesforløb, der er målrettet jeres organisation. Læs mere om skræddersyet kurser her.

Ville være endnu bedre til at arbejde med læring og dannelse

”Når vi samarbejder med Go´Proces handler det i høj grad om konsulenternes evne til ´at tage egen medicin´. Den systemiske tankegang har været den grundlæggende tone i hele forløbet, og konsulenternes evne til at bruge systemisk teori i vores læringsrum, har været inspirerende og skelsættende for vores udbytte af forløbet. De har været undersøgende på skolens behov, de går med energien og tilpasser de enkelte workshops til det aktuelle behov i organisationen”

 

Tage Jørgensen, Skovagerskolen i Jelling

LÆS MERE

Skovagerskolen Jelling

Opgaven fra 2010-2016

Go´Proces har gennem en årrække arbejdet med Skovagerskolen i Jelling, en kommunal folkeskole, der underviser og tilbyder socialpædagogisk fritidsordning til børn med vidtgående psykisk og fysisk handicap.

 

 

I 2010/11 afholdt Go´Proces 5 forskellige processer for Skovagerskolen for at skabe udvikling og bevægelse inspireret af systemiske tanker og metoder.

 

I 2016 var Go’Proces igen på besøg 4 gange for at samle op på arbejdet med systemiske metoder og for at arbejde med læring i en systemisk tilgang.

 

Skovagerskolens medarbejdere ville være endnu bedre til at arbejde med læring og dannelse og til at være nysgerrige på egne tilgange og overbevisninger.

 

Sammen med Go`Proces ønskede Skovagerskolen at skabe en kommunikativ platform og en fælles referenceramme at arbejde ind i – og ud fra – i det daglige arbejde i de ca. 14 selvstyrende teams på skolen. Skoleleder Tage Jørgensen fortæller her om hans og ledergruppens ambition med forløbet:

 

 

Tilgangen

”Når vi samarbejder med Go´Proces handler det i høj grad om konsulenternes evne til ´at tage egen medicin´.

 

Den systemiske tankegang har været den grundlæggende tone i hele forløbet, og konsulenternes evne til at bruge systemisk teori i vores læringsrum, har været inspirerende og skelsættende for vores udbytte af forløbet.

 

De har været undersøgende på skolens behov, de går med energien og tilpasser de enkelte workshops til det aktuelle behov i organisationen”

– siger Tage Jørgensen, og fortsætter:

 

 

Udbyttet

Vi ønskede at styrke vores samarbejde hen mod, at vi i endnu højere grad evner at forblive professionelle og anerkendende over for hinanden, også når bølgerne går højt og tingene bliver ekstra komplekse for os.

 

Det har vi opnået i en sådan grad, at vi i dag kalder tingene ved rette navn. Vi har et fælles sprog og en fælles forståelse af vores kommunikation og kan gennem dette beredskab hjælpe hinanden til at holde rette fokus på sagen.

 

Vi oplever også en bedre kvalitet i skole/hjemsamtalerne, hvor vi er blevet endnu bedre til at gå undersøgende ind i samtalen, fordi vi ´spørger til en brik mere i puslespillet´ inden vi træffer beslutninger.

 

Denne højere grad af nysgerrighed på andres hensigt og egne antagelser er en stor styrke i samarbejdet personalegrupperne imellem.

 

Det at Skovagerskolen nu står på en systemisk platform mindsker kompleksiteten i kommunikationen og gør medarbejderne i stand til bedre at kunne forstå hinanden. Og ikke mindst gribe hinanden, så dialoger holdes i det professionelle rum, og ikke bliver følelsesladet og personlige.

referencer om teamledelse i forbindelse med afdelingsammenlægning

Det tror jeg at nye ledere kan have god gavn af

“Udfordringerne var mange som helt nyt sammenbragt team, med et nyt formål – og med en helt ny leder. Her hjalp Go’ Proces med at facilitere team-dage i et forløb, der hjalp os med at finde hinanden i en fælles forståelse af det nye formål.

Trine Teglhus var stærk til at arbejde med team-fællesskab og feedback-kultur i et anerkendende perspektiv, uden at skræmmesoftware-udviklerne”

 

Johnny Castrup, TV 2 DANMARK A/S

LÆS MERE

Johnny Castrup
Tidl. udviklingsansvarlig leder, Digital App Team, TV 2 DANMARK A/S udtaler:

Go’Proces og Trine har været en stærk hjælp at trække på for mig som ny konstitueret leder af
TV 2s digitale app-udviklingsteam.

 

Udfordringerne var mange som helt nyt sammenbragt team, med et nyt formål – og med en helt ny leder, og her hjalp Go’Proces med at facilitere team-dage i et forløb, der hjalp os med at finde hinanden i en fælles forståelse af det nye formål.

 

Trine Teglhus var stærk til at arbejde med team-fællesskab og feedback-kultur i et anerkendende perspektiv, uden at skræmme software-udviklerne. Og det er uden tvivl i stor grad hendes fortjeneste, at vi kom godt i gang sammen.

 

Fra mit personlige perspektiv, som ny leder, var det en fantastisk hjælp at kunne trække på Trines sparring. Med hendes teoretiske platform og empatiske indlevelse kom jeg altid fra vores samtaler med nye perspektiver, der var direkte anvendelige i hverdagen.

 

Og endelig var det takket være Trines råd, at jeg holdt op med at læse 7-trins selvhjælpsbøger og kom i gang med en masteruddannelse i ledelse. Så det fundament jeg har med herfra, er i høj grad hendes fortjeneste.

 

Yderligere havde vi en meget fleksibel klippekortsløsning, der gjorde det nemt for mig at få det på budgettet hjemme, samtidig med at vi kunne lægge energien, hvor den gav bedst mening.

 

Det tror jeg at nye ledere kan have god gavn af. Jeg vidste ihvertfald ikke på forkant, hvor gavnligt det ville
være med de personlige samtaler, og netop det åbne, udviklende perspektiv var godt for mig.

Der er altså arbejdet op imod meget konkrete resultatmålinger

“Afdelingen har løbende skulle afrapportere udviklingen til Teknisk Udvalg. Der er altså arbejdet op imod meget konkrete resultatmålinger

Det har været Go’Proces´ opgave at rådgive og understøtte ledelsen i processen og sparre med den enkelte leder, men også at være med i det direkte samarbejde med de enkelte teams og medarbejdere og dermed deltage i arbejdet med at gennemføre de trufne beslutninger i afdelingens produktion”

 

Claus Nickelsen, Aarhus Kommune

LÆS MERE

Udtalelse CME – Byggeri og BBR
Claus Nickelsen, Chef for Center for Miljø & Energi, Aarhus Kommune udtaler:

“I perioden juni 2014 til august 2015 har Center for Miljø og Energi haft et tæt og godt samarbejde med Go’Proces.”

 

Go´Proces´ overordnede opgave har været at hjælpe med genopretningen af byggesagsbehandlingen i Aarhus Kommune.

 

Henrik Thomsen har i den forbindelse arbejdet tæt sammen med ledelsen i Byggeri om udviklingen af afdelingen, og Christina Gamborg har udført opgaver i den forbindelse.

 

I 2014 blev Aarhus Kommunes tekniske område reorganiseret, herunder også byggesagsbehandlingen. Reorganiseringen har blandt andet omfattet ny ledelse og et skift fra enkeltsagsbehandling til en produktionsorientering med klare ledelsessystemer og specialisering.

 

Afdelingen har løbende skulle afrapportere udviklingen til Teknisk Udvalg. Der er altså arbejdet op imod meget konkrete resultatmålinger.

 

Det har været Go’Proces´ opgave at rådgive og understøtte ledelsen i processen og sparre med den enkelte leder, men også i flere tilfælde at være med i det direkte samarbejde med de enkelte teams og medarbejdere og dermed deltaget i arbejdet med at gennemføre de trufne beslutninger i afdelingens produktion.

 

Opgaverne har været meget bredspektrede, og bestod i alt lige fra beslutninger omkring sagsbehandlingsprocedurer, ledersparring, ansættelses- og afskedigelsesbeslutninger, organisering af materiale og dannelse af et fælles overblik.

 

Henrik har derudover arbejdet med byggesagsbehandling, IT-support og administration.

Vi ønskede at understøtte videndeling på tværs af landet.

“Denne facilitering gør til stadighed en forskel hos alle de, der deltog i seminaret.
Vi vil meget gerne samarbejde med Go’Proces i lignende projekter, og giver dem de varmeste og bedste anbefalinger!”

 

Stine Snede Villumsen, Århus Produktionsskole

LÆS MERE

Go’Proces faciliterede den 19. og 20. april 2016 en lang række workshops på Aarhus produktionsskole, Katrinebjerg med 172 deltagere (ledere, lærere, vejledere) fra produktionsskoler i hele landet.

 

Efter dagene interviewede vi Stine Snede Villumsen, KUU-uddannelsesleder og vejleder på Århus Produktionsskole:

 

Hvad bestod opgaven og samarbejdet mellem Go’Proces og dig/jer i?

konsulenterne hos Go’Proces agerede facilitatorer på en større konference arrangeret af Undervisningsministeriet og KUU.

Go’Proces stod for workshops og energizere.

 

Hvad var din/jeres organisations udfordring eller ønske?

KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse) er en relativt ny uddannelse, som startede op på landsplan i august 2015.

 

Det betyder, at der rundt omkring i hele landet sidder folk (undervisere og kontaktpersoner og uddannelsesledere) og ‘prøver sig frem’.

 

Det betyder også, at der sidder en masse mennesker med en masse forskellig viden og erfaringer, og vi ønskede med konferencen at lave et forum, hvor disse erfaringer og den viden kunne deles. Altså at så mange som muligt hørte om andres erfaringer med samtidig med at de bidrog med egne erfaringer.

 

Hvad hjalp Go’Proces konsulenten jer med?

Konsulenten hjalp med at facilitere denne videndeling. Forud for konferencen holdt vi et møde med konsulenten, hvor vi gav udtryk for, at vi ønskede at understøtte videndeling på tværs af landet.

 

Konsulenten havde inden konferencen en række forslag til måder at understøtte dette – blandt andet speed dating og workshops – og i samråd med konsulenten lagde vi en slagplan forinden.

 

Under selve konferencen stod Go’Proces for at rammesætte videndelingen i de forskellige workshops, og i de efterfølgende evalueringer giver deltagerne udtryk for, at de har fået et bredt kendskab til ‘de andres praksisser’. Dette er helt klart Go’
Proces’ fortjeneste!

 

Hvordan ser jeres nye praksis ud nu/hvilken værdi/forskel har samarbejdet gjort?

Go’Proces skabte på konferencen et forum, hvor deltagerne dels kunne videndele i situationen og dels fik øje på hinanden, så de kunne skabe relationer og efterfølgende videndele.

 

Go’Proces faciliterede dels at deltagerne delte ud af egen viden og at de kunne finde ud af, hvilken viden og kompetencer de øvrige deltagere besidder. Denne facilitering gør til stadighed en forskel hos alle de, der deltog i seminaret.

 

“Vi vil meget gerne samarbejde med Go’Proces i lignende projekter, og giver dem de varmeste og bedste anbefalinger! ”

referencer omkring process i praksis

Jeg kunne hente hjælp og inspiration undervejs og også efter endt kursus

“Jeg fik mod til at stille mig op og styre folk, jeg ikke har kendskab til, igennem en proces endda også i emner jeg ikke selv er ekspert i”

 

Marianne Britt Larsen, Middelfart Kommune

LÆS MERE

Marianne Britt Larsen, Hjemmeplejeleder, Hjemmeplejen og Dagscentre Ældreafdelingen, Middelfart Kommune udtaler:

”Jeg fik en ny viden i, hvordan man får et større udbytte af nogle af de igangsatte processer på min arbejdsplads, ved at få medarbejderne inddraget på en smartere måde og sørge for, at de tager mere ejerskab af processen.”

 

Det kunne jeg fordi, jeg på forløbet fik nogle gode redskaber til at guide/styre folk igennem en proces. Fordi jeg fik mod til at stille mig op og styre folk, jeg ikke har kendskab til, igennem en proces endda også i emner jeg ikke selv er ekspert i.

 

Derudover var jeg jo sammen med nogle engagerede undervisere og medkursister, som ville det samme som mig, nemlig lære at igangsætte, drive og følge op på processer i praksis.

 

Som en dejlig bonus lærte jeg også nye mennesker at kende, specielt dem jeg arbejdede sammen med i studiegruppen. Her har jeg kunne hente hjælp og inspiration undervejs og også efter endt kursus.

At blive dygtigere, klogere eller tydeligere på nogle ting

”Når hun er helt tæt på er det nemmest at se effekten. Det, hun kan med de 8 medlemmer i virksomhedsledergruppen, er rigtig godt.
Jeg fornemmer, at folk er helt høje, når de snakker om det, de får hos Mia. At de bliver dygtigere, klogere eller tydeligere på nogle ting.”

 

Peter Fabricius, Erhverv Silkeborg

LÆS MERE

Go’Proces gør vores medlemmer klogere

Peter Fabricius, Souschef hos Erhverv Silkeborg, stødte første gang på Go’Proces, da Erhverv Silkeborg ønskede nogle sparringsseancer omkring deres eget arbejde med at lave og facilitere gode processer.

 

Deres første kontakt med Mia Søiberg fra Go’Proces var personlige sparring, som hurtigt udviklede sig.

 

”Vi har brugt Mia i forskellige sammenhænge her i Erhverv Silkeborg. Både i vores topleder-netværk, hvor der sidder over 100 ejere og ledere, og i vores forretningsudviklingsgrupper, som er mindre sparringsgrupper for ejere og ledere.”

 

Menneskekundskab og fingerspitzengefühl

”Vi er kort sagt utroligt glade for samarbejdet med Mia. Hun er særligt dygtig til er at gennemskue, hvordan gruppedynamikker fungerer i praksis og kan få et resultat ud af det i sidste ende. Hun bruger sin menneskekundskab og stærke fingerspitzengefühl at skubbe tingene videre – og så er hun god til at få folk til at tænke ud af boksen.”

 

Peter Fabricius er imponeret over, hvordan Mia Søiberg formår at trække ledere og ejere i Erhverv Silkeborgs ledersparringsgrupper ud af deres lineære tankegang og lave en god forstyrrelse, der får dem til at blive skarpere på, hvor de står, og hvad de vil.

 

”Når hun er helt tæt på er det nemmest at se effekten. Det, hun kan med de 8 medlemmer i virksomhedsledergruppen, er rigtig godt. Jeg fornemmer, at folk er helt høje, når de snakker om det, de får hos Mia. At de bliver dygtigere, klogere eller tydeligere på nogle ting.”

 

Vi taler om det, der er vigtigt

Erhverv Silkeborg er på mange måder en procesorganisation. De faciliterer netværk for alle erhvervsdrivende fra de nystartede til de erfarne ejere/ledere. Selv om Erhverv Silkeborg har erfaring med processer, er det dejligt at kunne trække Mia Søiberg ind, og det er der en helt særlig årsag til.

 

”Mia kan få deltagerne til at tale om det, der er vigtigt – det det egentlig handler om, for det er
essensen. Også for os, når vi gerne vil gøre vores virksomhedsledere klogere på sig selv og
virksomheden – og finde ud af, hvad der skal til”

– forklarer Peter Fabricius.

 

UDKAST

Han opsummerer let, hvordan det er at samarbejde med Go’Proces.

 

”Mia har rutine, erfaring og nærvær – hun kan proceskonsulentens håndværk. Samtidig har hun en
dejlig personlighed – hun er en, man har tillid til. Det, kombineret med hendes stærke værktøjer,
gør, at man trygt kan overlade sine processer til Mia. Hun er bare dygtig – sådan er det.”

referencer omkring læring i forandringsprocessor

Faktisk var Tina Termansen ret meget i tvivl

”Rikkes tilbud passede rigtig godt til projektet og favnede egentlig også bredere. Det endte med at blive et kursus for i alt 12 deltagere, hvor vi er flere, der arbejder med projekter, som minder lidt om hinanden. Vi har brug for de samme redskaber på en eller anden måde, så alle fik noget ud af kurset med Go’Proces”

 

Tina Termansen, Projektleder hos Hjerteforeningen

Læs mere

Vores samarbejde er en fornøjelse

”Hvis man vil faciliteres gennem processer, hvor der er fokus på udvikling og forandring – og hvor der er fokus på, hvordan man inddrager mange forskellige aktører i processerne – så er det min klare oplevelse, at man ikke går galt i byen med Go’Proces”

 

Nicky Nedergaard, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Læs mere

Vores samarbejde er en fornøjelse

Første gang faglig leder af Diplomuddannelsen i Designledelse på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Nicky Nedergaard, stødte på Go’Proces, gjorde de hurtigt et godt indtryk.

 

”Konsulenten forstod tydeligt, hvad det var, vi gerne ville med vores uddannelse. Desuden var vores kursister rigtig glade for ham, så det var helt naturligt for mig at fortsætte samarbejdet. Og det har jeg ikke fortrudt, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med ham.”

 

Unik profil der understøtter vores set-up

Diplomuddannelsen i Designledelse indebærer bl.a. to undervisningsmoduler, der kombinerer designteori og -metoder med procesfacilitering. Det er netop på disse moduler, at Nicky Nedergaard benytter Go’Proces.

 

”Konsulenten fra Go’Proces har tidligere været med til at udvikle et rammeværktøj, der kombinerer procesfaciliteringselementer med det at arbejde med designprocesser. Derfor har han en ret unik profil til at gå med ind i vores setup,”

– forklarer Nicky Nedergaard.

 

Sæt teorien i spil

”Hvor det er min rolle at gå meget i dybden med de underliggende designteorier – hvad vi forstår ved design og ved designprocesser – så er det konsulentens rolle at sætte teorien i spil – og det er han enormt god til,”

– fortæller Nicky Nedergaard og fortsætter:

”Det er altså ikke hans rolle at stå og holde de store teoretiske oplæg. Han skal aktivere vores kursister, så de på egen krop oplever, hvad det vil sige at blive faciliteret af en dygtig facilitator og kunne spejle sig i det.”

 

Nicky Nedergaard er yderst tilfreds med den feedback, han oplever fra konsulentens side, når der er fuld gang i kursisternes øvelser. Men han sætter mindst lige så høj pris på en anden side af faciliteringen.

 

”At være en dygtig procesfacilitator handler jo i høj grad om at kunne skabe nogle gode relationer mellem dem man faciliterer, så man i fællesskab bevæger sig godt og trygt fremad i processen. Det er Go’Proces enormt dygtige til! Og så har konsulenterne humor, som de formår at bruge til at skabe den gode atmosfære. Det skal man ikke underkende som en vigtig kvalitet hos en facilitator.”

 

Det får du med Go’Proces

”Hvis man vil faciliteres gennem processer, hvor der er fokus på udvikling og forandring – og hvor der er fokus på, hvordan man inddrager mange forskellige aktører i processerne – så er det min klare oplevelse, at man ikke går galt i byen med Go’Proces”

siger Nicky Nedergaard.

 

Faktisk er der især et aspekt af samarbejdet med konsulenten, som Nicky Nedergaard sætter stor pris på:

”Inden vi går i gang med undervisningen er der en længere periode, hvor planlægning fylder meget. Her leverer konsulenten et solidt stykke arbejde i forbindelse med at få klarlagt, hvad der skal ske på de forskellige dage. Han kommer ikke bare og gør det godt på dagen, han forstår også at gøre sin kunde tryg i planlægningsprocessen.”

Respektfuld og professionel behandling hos Go’Proces

“Jeg har oplevet at have en proceskonsulent, som var rigtig god til at arbejde sammen med mig og afstemme, hvad der skulle til. Hun formåede at arbejde med nogle potentielt sprængfarlige emner på en enormt professionel og respektfuld måde. Fokus var på opgaven samtidig med, at der selvfølgelig var en anerkendelse af, at vi er mennesker, som spiller ind i en organisation”

 

Ulla Frederiksen, Syddjurs Kommune

LÆS MERE

Respektfuld og professionel behandling hos Go’Proces

Ulla Frederiksen hos Syddjurs Kommune har faktisk et længere forhold til Go’Proces, og hendes særlige forhold til konsulent Rikke Kajhøj kom til lidt ad omveje.

 

”Vi havde brug for undervisning i forbindelse med nogle udviklingsdage med vores medarbejdere omkring løsningsfokuseret tilgang i forhold til vores borgere. Det er en disciplin, som medarbejderne skulle mestre. Det var her, Rikke kom ind i vores liv.”

– begynder Ulla Frederiksen.

 

Det farlige blev ufarligt

Ulla Frederiksen fortsætter:

Rikke var jeg bare rigtig glad for at arbejde sammen med, så da vi skulle have en opfølgning på teamudviklingsdagene, var det oplagt at ringe til Rikke og spørge, om hun kunne hjælpe mig.

 

I forbindelse med opfølgningen havde Ulla Frederiksen nogle forbehold, for det kan let blive nogle lidt sprængfarlige emner, man kommer til at berøre i sådan en proces.

 

”Men jeg oplevede, at Rikke var kanon-god til hele tiden afstemme processen med mig. Vi diskuterede, hvilken plan vi skulle bruge, og om vi nu satte gang noget, som var unødvendigt, eller som kunne risikerer at udvikle sig til noget, vi ikke kan styre.”, forklarer hun og fortsætter: ”Rikke var rigtig god til at fremme en oplevelse af, at man kan tale om noget, som faktisk kan være enormt besværligt, på en måde som er til at håndtere, og som giver værdi i forhold til, hvad skal vi fremadrettet.”

 

Fokus på opgaven

”Vi holdt hele tiden fokus på opgaven og på hele den systemiske tænkning. Den her tankegang om, at ’det er jo ikke mig, der er noget i vejen med, men der kan være nogle ting i forhold til den måde, vi arbejder sammen på som gør det besværligt’.”

– siger Ulla Frederiksen.

 

Hun er særligt imponeret over, hvordan processen blev styret:

”Der var masser af steder, hvor jeg godt kunne blive forledt til gå en anden vej, men her er Rikke virkelig skarp. Det har skabt mest værdi for os, at alle teams gik derfra med aftaler. Både om, hvad de ville, hvad deres næste mål var, og hvordan de ville arbejde videre med det. Det var rigtig fedt.”

 

Vi havde en kompetent guide

Medarbejderne er også glade for processen, fortæller Ulla Frederiksen:

Jeg har ikke hørt fra nogen af medarbejderne, at de har oplevet sig grænseoverskredet. Alle har været glade for det – og det er faktisk lidt usædvanligt for sådan en stor personalegruppe. For vi har også talt om det, der er svært.”

 

Måden, hvorpå Rikke Kajhøj formåede at cirkulere i teamene og tune ind på, hvad de meget forskellige teams havde brug for, har imponeret.

 

”Nogle af mine medarbejdere har efterfølgende sagt, at de to dage ikke føles som særlig lang tid – og at de følte sig kompetent guidet. Det tænker jeg var rigtig flot at kunne, når det jo egentlig ikke er nogle mennesker, Rikke kender.”

– forklarer Ulla Frederiksen.

 

Jeg var fuldstændig tryg

Når en stor proces skal søsættes, går der helt naturligt nogle tanker gennem hovedet på en leder. Det kan Ulla Frederiksen skrive under på.

 

”Lige meget hvor vi i arbejdsgruppen endte henne, handlede det om, at vi skulle blive bedre til at få sagt nogle af de svære ting til hinanden på en konstruktiv måde. Vi skulle snakke kommunikation og relationer. Jeg overvejede da at trække en ind, der arbejder i en mere terapeutisk retning. Men i sidste ende tænkte jeg, ’nej, det er ikke det vi skal’.”

 

Ulla Frederiksen fortsætter:

”Vi skal holde det på arbejdsdelen, og her var jeg tryg ved at bruge Rikke, for jeg havde jo oplevet, at Rikke kunne være i en proces, hvor fokus var på løsningen. Jeg var tryg ved, at hun forstod, hvad det var, der blev omdrejningspunktet. Vi skulle jo ikke sidde og græde, vi skulle faktisk grine og have det sjovt, og så skulle vi opleve at lykkedes med nogle ting.”

 

Fokus på opgaven og anerkendende mennesketilgang

Ulla Frederiksen anbefaler gerne Go’Proces til andre, faktisk har hun lige givet Rikke Kajhøj til en af sine tidligere kolleger.

 

”Jeg har oplevet at have en proceskonsulent, som var rigtig god til at arbejde sammen med mig og afstemme, hvad der skulle til. Hun formåede at arbejde med nogle potentielt sprængfarlige emner på en enormt professionel og respektfuld måde. Fokus var på opgaven samtidig med, at der selvfølgelig var en anerkendelse af, at vi er mennesker, som spiller ind i en organisation.”

– siger Ulla Frederiksen.

 

Hendes medarbejdere er helt enige:

”Rikke er et usædvanlig dejligt menneske at arbejde sammen med og god til at afstemme med os, hvad vi har brug for i situationen.”

 

Derfor ligger det da også ligetil at ringe til Rikke Kajhøj og Go’Proces næste gang Ulla Frederiksen står med en proces.

 

”Nu har jeg oplevet, at hendes kompetence spænder vidt. Jeg oplevede Rikke undervise – og det var hun skidegod til. Som konsulent er hun jo fabelagtig i forhold til at håndtere procesdage og til at skifte mellem alvor og behovet for at lette stemningen med en lille leg. Jeg har bare været så glad for oplevelsen, og jeg kommer helt sikkert til at bruge Go’Proces igen.”

– slutter Ulla Frederiksen af.

Referencer fra kunder med behov for brug af proceskonsulenter

Vi har nu redskaberne til selv at køre processen videre

“Go’Proces har bidraget til at sikre, at centeret har udviklet sig i overensstemmelse med de gældende politiske pejlemærker og de ledelsesmæssige værdier, der blev udstukket. Opgaven for Mia var især at understøtte ledelsen og at være min direkte sparringspartner”

 

Claus Nickelsen, Århus kommune

LÆS MERE

Udtalelse CME – Staben og den overordnede organisation

Centerchef (nu tidligere)Claus Nickelsen, Center for Miljø og Energi udtaler:

”I perioden august 2014 til august 2015 har Center for Miljø og Energi haft et tæt og godt samarbejde med Go’Proces. Mia Søiberg har i den forbindelse haft et tæt samarbejde med ledelsen om udviklingen af centret, og Christina Gamborg har udført opgaver i den forbindelse.”

 

 

Go´Proces´ overordnede opgave har været at hjælpe med at etablere det nye center i Teknik og Miljø; Center for Miljø og Energi, bestående af 750 medarbejdere. Opgaven har bestået i at etablere sammenhængskraft og synergi i de mange forskellige faglige områder.

 

 

Go’Proces har bidraget til at sikre, at centeret har udviklet sig i overensstemmelse med de gældende politiske pejlemærker og de ledelsesmæssige værdier, der blev udstukket. Opgaven for Mia var især at understøtte ledelsen og at være min direkte sparringspartner.

 

 

Go´Proces har været aktive i at initiere og drive organisatoriske udviklingsprocesser målrettet ledelsen. Herunder synliggørelse af organisationskultur, kerneopgaven og synlig ledelse.

 

 

Centerets og mit samarbejde med Go’Proces har været berigende og holdet har efterladt synlige spor ud i organisationen. Organisationen er ikke kommet i mål endnu, men vi fik hjælp til at starte en proces, og vi har nu i højere grad redskaberne til selv at køre processen videre”.

Måske er interim ledelse også en løsning for den organisation du repræsenterer. Læs vores tilbud om interim ledelse her

Hvilken forskel en proceskonsulentuddannelse hos Go’Proces har gjort

“På uddannelsen fik jeg nye, skarpe metoder, et teoretisk fundament, blev inspireret af de andre deltageres praksis i vores gruppearbejde og blev klog på hvorfor jeg ofte lykkes godt i mine egne processer”

 

Lisbeth Støttrup,  Viborg Kommune

LÆS MERE

Tidligere PKU deltager Lisbeth Støttrup fra Viborg Kommune fortæller her om, hvilken forskel en proceskonsulentuddannelse hos Go’Proces har gjort for hendes organisation og dennes kerneopgave:

 

Hvad var det på uddannelsen, der fik dig til at ændre praksis?

”Det var egentlig mest bare mere bevidsthed omkring tingene”

 

Jeg er praktiker der har lavet processer i mange år, dog uden et teoretisk fundament. På uddannelsen fik jeg nye, skarpe metoder, et teoretisk fundament, blev inspireret af de andre deltageres praksis i vores gruppearbejde og blev klog på hvorfor jeg ofte lykkes godt i mine egne processer – så bevidste valg af procesmetoder, gjorde en stor forskel for mig og har øget min mangfoldighed.

 

Jeg fik kvalificeret min praksis og lærte hvordan jeg kunne gøre mere af det der virkede, variere processerne eller justere og gøre noget andet…

 

Jeg fik øje på og bekræftet, hvor meget mere mening det giver at arbejde processuelt og skabe dialog, når man formidler teori eller budskaber i det hele taget.

 

For borgerne, er det også bare nemmere at tage et medansvar, når man er involveret i proces i stedet for at være tilskuer til formidling. De bliver bedre til selv at mærke, hvad der er vigtigt for dem og hvad der ikke er, overføre det til deres eget liv og skabe mening og ejerskab til det der foregår i og uden for rummet.

 

Det gør rummet meget mere ligeværdigt. Jeg har jo tiltro til, at de har ligeså meget viden om tingene som jeg har. Og når vi snakker om det sammen, gør vi hinanden bedre.

 

At arbejde med og formidle via proces, dækker i min optik simpelthen de grundlæggende behov som menneske. At opleve at man som borger bliver set og hørt, at man er en del af et socialt fælleskab og man føler sig kompetent, og anerkendt som ressourcestærk, selvom man er jobsøgende, langtidssygemeldt osv. Det vækker indre motivation og engagerer vores borgere til handling og det er dét, der gør en forskel når de skal i arbejde igen.

 

 

Hvilke konkrete ting har ændret sig i organisationen og dit daglige arbejde?

Vi formidler stort set ikke længere, uanset om det er smertehåndtering, sygemelding eller lignende. Nu arbejder vi med processer, hvor ligeværdig dialog sammen med borgerne gør en forskel.

 

Det har også udviklet en ny, og markant stærkere kultur, som på trods af en nylig fusion gjorde, at vi kunne hjælpe vores nye kollegaer til at adoptere den her kultur.

 

Jeg mener bestemt, at vi er blevet meget mere modige til at ændre vores arbejdsgange, hvis vi kan se at det giver mening i mødet med borgerne. Vi er også blevet bedre til at kigge på os selv udefra og evaluere vores arbejde sammen.

 

Vigtigst af alt, så er der skabt en lyst til at prøve nyt af, arbejde mere og mere med proces. Vi spørger nu os selv, hvorfor vi gør som vi gør, skaber en tydelig vision og støtter hinanden i at være modige”.

 

Lisbeths leder Lone Barrett tilføjer:

Vi tør nu at kaste os ud med en god rammesætning og det er nemmere at vikariere på hinanden. Og vi er blevet rigtig godt til at holde alle vores delprocesser op imod kerneopgaven. Generelt set giver det os en stærk organisation og vi prøver at blive ved med at sparre med hinanden, gøre hinanden endnu bedre som kollegaer og holde os selv og de andre oppe på beatet.

“Det er blevet et generelt kompetenceløft og vi kan nu undervise hinanden i stedet for at bruge penge på ekstern kursus/efteruddannelse”.

 

Hvordan gør dine proceskompetencer en forskel for de borgere/brugere du er mest i kontakt med?

Lisbeth fortæller:

”Jeg oplever at borgeren føler sig set og hørt, og får dækket et grundlæggende behov og får tændt en indre ild og motivation. Det øger i den grad handlingskraften hos den enkelte. Blandt andet fordi nogle af de processer vi sætter i gang skaber stærke relationer imellem borgerne og os, og det er bare essentielt i samarbejdet. Tilliden til, at vi gør vores bedste for at hjælpe dem kombineret med troen på, at når vi samarbejder gør vi hinanden bedre.”

 

Har det du har gjort anderledes påvirket organisationen?

Det er uden tvivl en stærkere måde at møde andre mennesker på. For jeg er som procesleder ansvarlig for rammerne for dagen, imens deltagere er med til at sikre at indholdet er relevant for dem. Og dét er en ny kultur her hos os. Det er blevet vores overordnede tilgang til alt det vi gør.

 

Lone Barrett tilføjer:

”Vi oplever at vi som ledere er med til at gå forrest, også mht. procesfacilitering, så det er en metodetilgang der går igen igennem hele organisationen. Vi bruger det, fordi vi kan se, at det giver mening for os, for løsningen af kerneopgaven og for borgeren. Og det gør det, fordi det virker!”

 

Hvad er dit bedste råd til andre der gerne vil have en øget procesfaglighed?

Gå i gang, prøv det af, det er slet ikke så svært, men det gør en kæmpe forskel.

 

Det er altså med til at øge tilfredsheden for så mange mennesker, og møder du modstand, så lav en proces på det. Det er enormt befriende både for dig og for de mennesker du skal være nyttig overfor.

 

“Da jeg holdt op med at tro, at jeg var den kloge, gik det op for mig hvor meget jeg kunne lære af andre mennesker. Jeg blev oprigtigt nysgerrig, og det har åbnet så mange nye verdener for mig.”

 

Lisbeth Støttrup, proceskonsulent og projektmedarbejder i Job & Velfærd, Viborg Kommune

Få mere at vide om proceskonsulentuddannelsen her

Plads til de nødvendige diskussioner

”Det var et projekt under et markant tidspres og mange skift i forudsætningerne, og uanset hvilket nyt eller forandret vilkår konsulenten hos Go’Proces blev præsenteret for, spillede han konstruktivt med”

 

Louise Sølvberg Dalsgaard, Københavns Kommune

LÆS MERE

Chefkonsulent Louise Sølvberg Dalsgaard fra HR-Udvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i Københavns Kommune

 

Udtalelse om oplevelse med Go’Proces:

TMF hyrede Go’Proces til at hjælpe med at udvikle et nyt revideret koncept for ledelsesevaluering og efterfølgende til at gennemføre evalueringen af koncernledelsen i forvaltningen.

 

Opgaven var mange facetteret og havde forskellig karakter i de forskellige dele af projektet. Konsulenten fra Go’Proces navigerede sikkert i de mange forskellige roller undervejs.

 

“Det var et projekt under et markant tidspres og mange skift i forudsætningerne, og uanset hvilket nyt eller forandret vilkår konsulenten blev præsenteret for, spillede han konstruktivt med. Konsulenten var proceskonsulent på et indledende seminar for projektgruppen og var efterfølgende underviser på uddannelsen af interne evalueringskonsulenter.”

 

Vi fik hjælp til at holde fokus på opgaven, samtidig med at konsulenten skabte plads til de nødvendige diskussioner. Han var hele tiden meget gennemsigtig i sine procesovervejelser og de valg han traf på gruppens vegne, hvilket gjorde at vi som projektledere var trygge ved processen.

 

Konsulenten mestrer at skabe en god og konstruktiv stemning i de grupper han faciliterer, selv når der er mange og modstridende meninger i rummet.

 

Vi har haft en super sparringspartner i forhold til at styre processen for konceptudviklingen sikkert i mål og, gennem 4 undervisningsdage, at klæde interne evalueringskonsulenter på til at gennemføre evalueringen.

 

Konsulenten arbejdede rigtig godt på alle niveauer i organisationen og altid i tæt samarbejde med forvaltningens interne konsulenter. Jeg vil til enhver tid anbefale Go’Proces som proceskonsulent, underviser og sparringspartner.

referencer om proceskonsulentens hjælp til gennemførelse af forandring i organisationen

Det blev til et intenst kursusforløb over et halvt år

“Da jeg oprindeligt efter en markedsundersøgelse og anbefalinger fra mit netværk, kontaktede Go’Proces blev jeg først mødt af en professionel screening af mine ønsker og et tilbud om forskellige undervisere, der kunne passe til mine ønsker.

Det var ikke en oplevelse af salg for enhver pris. Efter valg af underviser Rikke Kajhøj, var hun vores primære kontakt og den vi havde alle indholdsmæssige samtaler med. Det gav konsistens og var nemt”

 

Tina Buchtrup Pipa, DR Arkiv

LÆS MERE

I DR fik vi skræddersyet en uddannelse over 5 fulde dage til i alt 45 deltagere, fordelt på to hold.

Med afsæt i Go’Proces Proceskonsulentuddannelse (PKU) skar vi innovationsmodulet fra, så det passede til, hvad vi gerne ville fokusere på og havde af tid at investere i en uddannelse, der inkluderede så mange medarbejdere.

 

Det blev til et intenst kursusforløb over et halvt år, med læringsmakkere, øvelser ind i mellem undervisningsdagene og afsluttende eksamen (5 ECTS) i diplom i ledelse.

 

Vi ville blive bedre til at samarbejde og lede processer på tværs, få mere ud af, at vi er et hus fyldt med dedikerede og kreative ressourcer inden for teknologi, service, redaktionelt og produktionelt arbejde.

 

Det var en pointe i sig selv, at vi samlede en bredt sammensat gruppe. Der var deltagelse fra underdirektørniveau til medarbejdere, mellemledere, professionelle/erfarne projektledere til medarbejdere med kun beskeden erfaring som projektdeltagere. Desuden fra flere forskellige direktørområder.

 

Denne mangfoldigheds udfordring kunne underviseren fra Go’Proces dels sætte sig hurtigt ind i på et tilpas niveau og integrerede på bedste vis i undervisningen og gruppearbejdet ved at anvende de mangfoldige erfaringer og samtidig være i stand til at afbøde/regulere for de magtstrukturer/relationer der var uden for undervisningen.

 

Go’Proces var meget fleksible til at kunne rumme ændringer på de to hold og i indhold og samtidig udviste de en stor faglig sikkerhed ved også at insistere på at holde fast i undervisningselementer som giver størst forankring af læring.

 

Den tilsvarende faglighed oplevede jeg, da jeg oprindeligt efter en markedsundersøgelse og anbefalinger fra mit netværk, kontaktede Go’Proces. Her blev jeg først mødt af en professionel screening af mine ønsker og et tilbud om forskellige undervisere, der kunne passe til mine ønsker. Det var ikke en oplevelse af salg for enhver pris.

 

Efter valg af underviser Rikke Kajhøj, var hun vores primære kontakt og den vi havde alle indholdsmæssige samtaler med. Det gav konsistens og var nemt.

 

Jeg kan på det varmeste anbefale Rikke Kajhøj til alle arbejdspladser, der ønsker at styrke deres procesarbejde, og få bedre samarbejdskompetencer.

 

Rikke er vidende, og up to date på teorierne. Hun har fuldstændig styr på sit stof. Samtidig er hun meget åben og engageret. Vores efterfølgende deltagerevaluering bekræfter dette billede.

 

Vi afsluttede kurset lige inden sommeren 2015, så tiden må vise om, vi med kurset har gjort en forskel. Men blandt deltagerne er der virkelyst og trang til at prøve de nye kompetencer af og de er mange om at minde hinanden om det.

 

Desuden har vi samtidig brugt tid i ledelsen på at adressere ”effektiv efteruddannelse”. Blandt andet gennem bøger om emnet fra Go’Proces.

 

Vi har således aftalt nogle rammeprocedurer for at sikre en plan for hvordan alle der kommer på kurser og konferencer får forankret indtryk og ny viden ind i praksis- hverdagen.

 

Det kan ikke undervurderes at det er tidskrævende at blive bedre – med Go’Proces som partner bliver man både hjulpet og
udfordret på vejen.

Denne proces er designet specielt til virksomheden, men forløbet er bygget på grundlaget fra vores proceskonsulentuddannelse.

En mulighed for at udfolde min nye viden

”Kurset Proces i Praksis har lært mig, at det ikke er svært og at jeg er god til det. Procesfacilitering behøver ikke at være stort, svært eller kræve lang tids forberedelse”

 

Trine Laursen, Vejle Kommune

LÆS MERE

Trine Laursen, Administrativ konsulent i direktionssekretariatet i Vejle Kommune.

 

Oplevelse med kurset Proces i Praksis:

”Kurset Proces i Praksis har lært mig, at det ikke er svært og at jeg er god til det.”

 

Procesfacilitering behøver ikke at være stort, svært eller kræve lang tids forberedelse. Kurset har fået mine øjne op for, hvad den rette proces og facilitering kan give af muligheder til et projekt eller en opgave med ganske få midler og kort tid.

 

Min erfaring er, at det er svært at komme hjem og få lov at arbejde med det tillærte i en organisation, hvor der har været mange processer igennem mange år og hvor langt de fleste er konsulenter og facilitatorer. Dog vil Proces i Praksis naturligt komme ind i de projekter jeg arbejder med eksternt, så der får jeg lov at udfolde min nye viden.

Jeg er en gammel rotte i faget og kan være tilbøjelig til at planlægge på rutinen

”Forløbet har været en blanding mellem teori og øvelser, hvilket har været super godt, da det har givet anledning til gode drøftelser og megen grin. Jeg kan anvende, hvad jeg har lært i såvel små møder som store processer”

 

Anne Lerche Nordlund, Middelfart Kommune

LÆS MERE

Projektkonsulent, Middelfart Kommune, Børn-og Unge Fritidsforvaltningen

 

Anne Lerche Nordlund udtaler:

Jeg har deltaget i Proces i praksis, som er et intensivt forløb om, hvordan man tilrettelægger gode og spændende processer i praksis.

 

Jeg er en gammel rotte i faget og kan være tilbøjelig til at tilrettelægge projekter og processer på rutinen. Det har derfor været godt for mig at få opfrisket/lært nye måder og metoder til at gennemføre et projekt eller en proces på, så det for procesdeltagerne bliver varieret og spændende.

 

Forløbet har været en blanding mellem teori og øvelser, hvilket har været super godt, da det har givet anledning til gode drøftelser og megen grin.

 

“Jeg kan anvende, hvad jeg har lært i såvel små møder som store processer.”

referencer omkring proceslederuddannelsen

Det afspejles meget tydeligt i undervisningen

”Go’Proces kommer ikke bare med en hyldevare. De er knivskarpe på processer og er gode til at gøre det, de selv underviser i.  Så både i forarbejdet og undervejs i forløbet fungerer de som rollemodeller, og det lykkes de med” 

 

Diana Vig Lehmann, Viborg kommune

LÆS MERE

Go’Proces har en formidabel evne til at forstå os

Go’Proces har gennem flere år gennemført en proceslederuddannelse internt i Viborg Kommune.

”For et års tid siden begyndte vi at kigge på, om vi kunne lave kurset kortere og endnu mere skræddersyet, men stadig med fokus på procesledelse.”

– siger Diana Vig Lehmann, Udviklingskonsulent hos Viborg Kommune.

 

Vi kan nå endnu bredere ud

En af årsagerne til, at Viborg Kommune ønskede et kortere forløb, var en oplevelse af at have nået mætningspunktet for den store proceslederuddannelse. Samtidig var der stadig efterspørgsel efter en optimering af processuelle kompetencer i organisationen. Resultatet blev et forløb, der både er mere kondenseret og har en bredere appel i organisationen.

 

”Jeg fulgte med på det første forløb, som blev udbudt til vores PPL – Pædagogisk Praksis og Læring. Det fungerede rigtig godt at få rammesat proceskompetencer hos vores nøglemedarbejdere, der har en koordinerende specialistfunktion.”

– forklarer Diana Vig Lehmann.

 

Medarbejderne har selv efterspurgt netop processuelle kompetencer, så derfor lå det ligefor at strikke et forløb sammen, der fokuserer på, hvad medarbejderne skal have fokus på i processen – foruden deres faglighed.

 

”Kombinationen af at bruge rummet og koble deltagernes egen praksis på, i så høj grad som Go’Proces gør, oplever jeg fungerer rigtig godt. Det er selvfølgelig altid op til deltagerne selv at gå hjem for hver gang og vide, hvad man vil prøve af inden næste gang – det kan jo aldrig blive Go’Proces’ ansvar, at man får det gjort – men rammerne er i hvert fald sat for det.”

 

Vi får meget mere end en hyldevare

Set fra min position i HR, hvor jeg er med til at planlægge de skræddersyede forløb, oplever jeg, at Go’Proces’ konsulent har en formidabel evne til at koble sig på vores organisation og forstå, hvad vi efterspørger.

 

“Konsulenten investerer meget forarbejde i at sætte sig ind i organisationen og arbejdsflowet i den enkelte afdeling. Det afspejles og adresseres meget tydeligt i undervisningen, at det handler om dem, der er på kursus”

– fortæller Diana Vig Lehmann.

 

”Go’Proces kommer ikke bare med en hyldevare. De er knivskarpe på processer og er gode til at gøre det, de selv underviser i. Så både i forarbejdet og undervejs i forløbet fungerer de som rollemodeller, og det lykkes de med.”

– afslutter Diana Vig Lehmann.

Næsten vores egen organisationskonsulent

”Der er ingen tvivl om, at Rikke er god til at sætte en proces i gang, der får folk til at tale om det, der er væsentligt. Hun er hurtig til at spotte, hvilke temaer, der skal bruges tid på, og hvor det kan blive udfordrende. Hun er god til at spejle os og se, hvad der er på spil i det enkelte team, selv om hun ikke har mødt dem før.”

 

Sanne Marie Goksøyr, Uddannelseschef hos SOPU København og Nordsjælland

Læs mere

Go’Proces tjekker ind hos medarbejderne

Sanne Marie Goksøyr, Uddannelseschef hos SOPU København og Nordsjælland, bruger Go’Proces meget i sit arbejde. Særligt Rikke Kajhøj, konsulent hos Go’Proces, har travlt for tiden.

 

”Lige nu er vi i gang med et teambuildingforløb for de 5 undervisningsteams, vi har i Hillerød. Her er Rikke ude at have forløb med de enkelte teams. Opgaven er, at teamene bliver mere bevidste om, hvilke muligheder og ansvar det giver at være organisatorisk defineret som et selvstyrende team.”

 

Processen tilpasses

”Min kollega og jeg har haft møde med Rikke forud for processen, hvor vi har haft fokus på at forstå, hvilke udfordringer og behov teamene aktuelt står i. Rikke har superviseret processen og på den baggrund sammensat et forløbsprogram. Det inkluderer såvel proces med de enkelte teams som den efterfølgende ledelsesopfølgning hen over efteråret.

Som udgangspunkt er programmet ens for de 5 teams, men processen vil folde sig forskelligt ud, når hun møder teamene enkeltvis. Dette er et vigtigt led i processen, da det er her teamene enkeltvis får indkredset, hvad de hver især ønsker at udvikle på i forhold til at være selvstyrende,”

forklarer Sanne Marie Goksøyr.

 

SOPUs nuværende teambuildingforløb er tilrettelagt således, at SOPU selv afholder en dag med hvert team suppleret med en 2 timers session med Rikke Kajhøj fra Go’Proces.

”Det fungerer rigtig godt og vi får gode tilbagemeldinger. Vi er ikke færdige med processen endnu, men jeg kan allerede sige, at vi er glade for, at Rikke er så god til at tilpasse sit indhold til det enkelt team.”

 

Kender organisationen rigtig godt

Det er særligt Rikke Kajhøjs evne til at bygge bro mellem: 1) SOPU som organisation og den retning, organisationen ønsker at bevæge sig i, og 2) medarbejderne, der imponerer Sanne Marie Goksøyr.

”Der er ingen tvivl om, at Rikke er god til at sætte en proces i gang, der får folk til at tale om det, der er væsentligt. Hun er hurtig til at spotte, hvilke temaer, der skal bruges tid på, og hvor det kan blive udfordrende. Hun er god til at spejle os og se, hvad der er på spil i det enkelte team, selv om hun ikke har mødt dem før.”

 

En særlig stor respekt

Sanne Marie Goksøyr har særligt stor respekt for, at Rikke Kajhøj aldrig styrer på indhold, men på selve processen.

Hun griner lidt, da snakken falder på, hvordan hun ønsker teamene skal se på Rikke Kajhøj.

”Jeg håber da rigtig meget, at de kan se, at Rikkes tilgang er eksemplarisk – også i forhold til læringsrummet og til at få noget tilsvarende til at ske. Det oplever jeg, hun er rigtig skarp til, og det hører vi også fra medarbejderne bagefter. De føler sig mødt af Rikke og det, hun sætter i gang, og de kan se, at det, de arbejder med, er meget relevant for dem.”

 

Go’Proces er imødekommende og skaber sammen med os

Hvis Sanne Marie Goksøyr skal anbefale Go’Proces til andre, mener hun, det i høj grad kommer an på såvel organisation som kontekst.

”I forhold til SOPU, hvor vi er meget glade for processer og inddragelse og det narrative, er Go’Proces et godt valgt for os.

Jeg oplever, de er gode til at skabe sammenhæng mellem den organisatoriske strategi og medarbejdernes forståelse af opgaverne. F.eks. ved at have blik for, hvordan de forskellige fortællinger hos henholdsvis medarbejdere og ledelse har betydning. Og hvordan vi som organisation udvikler, i dette tilfælde, selvstyrende teams”.

 

Teambuildingforløb frem for coachingforløb

Faktisk blev Sanne Marie Goksøyr ret overrasket, da ledelsen det seneste år har udbudt coachingforløb til underviserne, for responsen fra medarbejderne blev ikke helt, som hun havde forventet.

”Vi troede som ledelse, at det var rigtig godt at tilbyde coachingforløb, men vores medarbejdere har været meget gladere for det, de har fået hos Rikke i forbindelse med teambuilding. Så hun rammer mere plet i forhold til det, medarbejderne har behov for.”

 

 

Næsten vores egen organisationskonsulent

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Go’Proces, og vores oplevelse af en høj grad af involvering og samarbejde. Vi har på ingen måde følelsen af at have udliciteret opgaven til en ekstern – tvært imod – og sådan skal det heller ikke være.”

Til den aktuelle opgave hos SOPU har Go`Proces tegnet et sammenhængende procesforløb. Forløbet starter fra selve forberedelsen af hele implementeringsprocessen med medarbejder- og ledelsesinvolvering, til afvikling samt den efterfølgende ledelsesmæssige opfølgning.

”Aktuelt forventer jeg, at vi opnår kompetenceudvikling hos såvel ledelse som medarbejdere i forhold til ’ledelse af’ og ’at være’ et selvstyrende team, der træffer beslutninger,”

siger Sanne Marie Goksøyr og runder af med et smil:

”Rikke virker næsten som vores egen organisationskonsulent – det er meget dejligt.”