fbpx

Efteruddannelse – diplom i ledelse

Valgmoduler på diplomniveau

Procesledelse 1 & 2

Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau

Procesledelse 1 og 2 som valgmodulspakke på diplomniveau ved Go’Proces giver dig
en uddannelse, der indeholder vigtige indsigter og redskaber, som du kan bruge i din
hverdag – og du tager 2 valgmoduler på diplomuddannelse i ledelse;
“Kommunikation og organisation” og “Forandringsledelse”.

Procesledelse med valgmoduler for diplom i ledelse

DIPLOMFAG

Uddannelsen er sammensat af 2 valgfagsmoduler på diplomniveau på hver 5 ECTS
point og strækker sig over i alt 10 undervisningsdage. Valgfagspakken indebærer
derudover 2 mundtlige eksamener hhv. en midtvejs og en efter afsluttet forløb. Du
skal altså forvente at bruge studietid ud over antallet af dage med undervisning – på
forberedelse, studiegruppearbejde og synopsafleveringer og eksamensdage når du
tager en diplom i ledelse.

LITTERATUR

Du skal til hver eksamen på din uddannelse i diplom i ledelse opgive ca. 500 siders
selvvalgt litteratur. Litteraturlisten fra os, som er angivet herunder, er kun vejledende,
og du kan selvfølgelig opgive netop den litteratur, som du er optaget af i forbindelse
med din eksamen. Når du starter på en diplom uddannelsen i ledelse hos os, kan du
naturligvis også få hjælp til at vælge relevant litteratur.

VEJLEDNING

Vejledning er indlagt i undervisningen eller afvikles i umiddelbar tilknytning til
undervisningsdagene..

 

Eksamen

Modulet Kommunikation og Organisation:

Et individuelt skriftligt oplæg på max. 2 sider og en individuel mundtlig eksamen 30
min. inkl. fremlæggelse, eksamination og votering.

 

Eksamen i modulet Forandringsledelse:

Et individuelt skriftligt oplæg på max. 2 sider (baseret på en studiegruppeafprøvning

af procesarbejde i en organisation. Samt praksiserfaringer fra egen organisation).

Individuel mundtlig eksamen 30 min. inkl. fremlæggelse, eksamination og votering.

 

– Mere information om eksamen får du på uddannelsens første dage.

OPTAGELSE

For at blive optaget på valgfag på diplomniveau kræves en relevant uddannelse.

Uddannelsen skal som minimum være på niveau med en mellemlang videregående uddannelse for eksempel en bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en diplomuddannelse eller lignende uddannelse.

Desuden kræves 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

 

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du evt. søge optagelse på baggrund af en vurdering af dine realkompetencer. Kravet om 2 års erhvervserfaring kan der ikke dispenseres fra.

SAMARBEJDSPARTNERE

Procesledelse fra Go’Proces udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København) og VIA University College (hold i Aarhus).

via university college er samarbejdspartner på proceskonsulentuddannelse, samt valgfag diplom i ledelse
UCC professionshøjskolen er samarbejdspartner på proceskonsulentuddannelse samt valgmoduler diplom i ledelse

Vejledende litteraturliste

PROCESLEDELSESUDDANNELSEN 1 OG 2, MED VALGFAG PÅ DIPLOMNIVEAU
Du er selv ansvarlig for angivelse af litteratur til de enkelte eksamener. Her kan du se, hvad vi anbefaler som mulig læsning til de to diplommoduler.

 

Metode- og grundbog:

  • Mia Søiberg, Henrik Thomsen, Christina Gamborg Holm, Trine Teglhus, Anni Pedersen: Opgaveskrivning for praktikere. Samfundslitteratur 2016. ISBN 9788759320426
  • Jørnø. Videnskabsteori for praktikere. Hans Reitzels Forlag

 

1. modul: Kommunikation og organisation (procesledelse 1)

  • Kajhøj Jensen, Rikke & Laustsen, Louise & Søiberg, Mia & Thomsen, Henrik: Procesfacilitering i praksis. Samfundslitteratur 2011. ISBN 9788759315187
  • Høier, Mille Obel & Hersted, Lone & Lausten, Louise: Kreativ Procesledelse – nye veje til bedre praksis. Dansk Psykologisk Forlag 2011. ISBN-13 9788777066337
  • Holm, Jesper: Det organisatoriske træ; Skiftende perspektiver på ledelse og organisation. Hans Reitzels Forlag, 2015, ISBN 9788741258577
  • Holdt Christensen, Peter: Mere Videndeling. Hans Reitzels Forlag 2010. ISBN-13:9788741253893

 

2. Modul: Forandringsledelse (procesledelse 2)

  • Vestergaard, Bo: Fair Proces. Forlaget Fair Proces 2013. ISBN-13: 9788799640300
  • Dahl, Kristian & Juhl, Andreas: Den professionelle proceskonsulent. Hans Reitzels Forlag 2009. ISBN 9788741251240
  • Møller, Hanne & Matthisen Nyborg, Maria & Starbæk, Susan: Strategisk aktionslæring, når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis. Akademisk forlag Business 2014. ISBN-13:9788711357941

Har du interesse for vores Proceskonsulentuddannelse,

kan du læse mere her