fbpx
Thor Munch Jensen - Medarbejdere

Thor Munch Jensen
Chefkonsulent

  thorjensen@goproces.dk
  +45 87464040
  +45 23601976

Chefkonsulent med særlig interesse for organisatorisk forandring, læring og videndelingsprocesser

Som proceskonsulent arbejder Thor Jensen praksisnært.

Trods stor interesse og viden om teorierne bag, så er der ingen teori for teoriens skyld – Det er altid kundernes praktiske hverdag og udfordringer, der står i centrum.

Uddannelse

Cand.scient.soc. – Thor har læst Ledelse og Administration samt Kulturgeografi og er 2 fags-kandidat fra Roskilde Universitetscenter. Thor er oprindeligt uddannet tømrer.

Erfaring og opgaver

Thor har arbejdet i spændingsfeltet mellem produktions-, projekt- og procesledelse og har høstet praksisnære erfaringer fra en bred vifte af virksomheder som f.eks.: Københavns Kommune, FN (New York), Jobcenter Århus, Kulturhavn, BDO ScanRevision, og har senest været ansat som sekretariatschef i musikbranchen.

Hans arbejde som proceskonsulent tager afsæt i kombinationen af konkret erhvervserfaring fra mange organisationer kombineret med stor nysgerrighed for nye kunders behov.

Thor forstår at gøre det komplekse simpelt og handlingsorienteret – til stor gavn for kunderne.

Rent metodisk arbejder Thor pragmatisk og praksisrettet. Redskaber og teorier giver kun mening, hvis de gør en forskel for brugerne. Thor er optaget af læring, videndeling, styrker og udfordringer i forskellighed, samt samspillet mellem sprog, virksomhedskultur og rumlig indretning.

Thor løser opgaver som underviser, oplægsholder, projektudvikler, tekstforfatter og proceskonsulent.

Seneste opgaver:

  • Underviser på proceskonsulentuddannelse i fagene:
    Ledelse og Organisation, Videns- og Innovationsledelse samt Forandringsledelse
  • Projekt- og procesleder på skolesammenlægningsproces
  • Sparring og udvikling af storgruppeproces med 1000+ deltagere
  • Brugerdrevet projektudvikling rettet mod folkeskoler
  • Undervisning og mødefacilitering for ledere og ansatte
  • Foredrag og workshop om trivsel og samarbejde
  • Sparring, coaching og rådgivning på ledelsesniveau
  • Udvikling af procesdesign med fokus på Feed-back og evaluering