Teammødet 1 og 2: ”Færre konflikter, klarere kommunikation, mindre spild af tid”
15843
post-template-default,single,single-post,postid-15843,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Print Friendly, PDF & Email
BlåBaggrund

Teammøder 1 og 2

Færre konflikter, klarere kommunikation, mindre spild af tid.
2×5 dages intensiv træning i venlig, men fast, ledelse. Vær tydelig i din rolle.

 

Hvem?
Du deltager på uddannelsen, hvis dit team har brug for at holde møder med mening og kreativitet uden oplevelsen af spildtid. Måske har du behov for en mere bevidst og reflekteret praksis og brug for at have mange metoder til rådighed. Måske kan du se værdien af at vide, hvilke reaktionsmønstre, der ligger under overfladen, både individuelt og på gruppeniveau. Du oplever et behov for at kunne lede og sætte rammen for den professionelle dialog. En dialog der udvikler din organisation og understøtter jeres effektivitet og motivation som individer og organisation. Du skal deltage, hvis du vil øge din ledelsesmæssige gennemslagskraft og kommunikation.

Hvad?
Forløbet vil højne kvaliteten af jeres teammøder, så I får bedre informationsdeling, dialoger, refleksioner, videndeling og grundlag for beslutninger. Din mødeledelse, din positionering og dine opgaver på jeres teammøder er det centrale for uddannelsen. Du får spejlet og bevidstgjort din eksisterende praksis, og du får et klart billede af dine udviklingsmuligheder. Vi træner konkrete metoder, så du får styrket din mødeledelse maksimalt. Du får præsenteret teori og metoder, der kan hjælpe dig med at udvikle de sider af din praksis, som ruster dig til at blive en kompetent og konstruktiv katalysator for teamets produktion og kreativitet.

Cases fra din og de andre deltageres organisationer vil – i fortrolighed – blive brugt aktivt i undervisningen. Du bliver inspireret af undervisere med mellem 8 og 15 års erfaring, et stærkt teoretisk fundament og en nysgerrighed på metoder og personlig stil. Du møder og spejler dig i andre nysgerrige deltagere, og du bliver udfordret og forstyrret ved at være i et aktivt læringsfællesskab.

Vi hjælper dig med at ændre og forstærke din adfærd. Du formulerer klare udviklingsopgaver og udfordringer til dig selv, og du får en læringsmakker på holdet, som du skal bruge som sparringspartner og livline. Vi arbejder med læringslogbog undervejs, og du får tilbudt samtale med en af underviserne før og/eller efter forløbet.

Efter hver undervisningsgang får du en hjemmeopgave, så du kan øve dine nye værktøjer og metoder i din egen organisation.

Udbytte
Vi bruger den nyeste læringsteori og praksis for at maksimere udbyttet, og du får viden om og træning i:

  • Kommunikationsteori og kommunikationsmetoder
  • Rammesætning af videndeling og vidensudvikling
  • Grænselandet mellem møder, supervisioner, processer og terapeutisk arbejde
  • Beskyttelser og gruppers samspil
  • Konkrete metoder til god mødeledelse

 

Program for Teammøder 1

Dag 1 og 2, kl 9-15.30: Jeres teammøder og forbedringsmuligheder
Vi etablerer holdets læringsrum og fokuserer på holdets eksisterende erfaringer med teammøder. Vi afdækker, hvad der fungerer hjemme i de respektive teams. Vi genererer sammen et klart billede af, hvordan vi kan forstærke dine teammøder, og hvordan du som mødeleder kan være medansvarlig og understøtte kvalitetsløft af de mødefora, du er del af. Vi serverer inspirerende kommunikationsteori og tester den i praksis gennem træning. Vi kobler din læring op på de konkrete muligheder, du har for at skabe større effekt på dine møder på din arbejdsplads.

Når du går hjem, har du et klart billede af din egen praksis som leder af samtaler i dit team, og du ved meget mere om, hvordan du gerne vil udvikle dit og teamets måde at arbejde på, på jeres møder. Du har defineret en hjemmeopgave, der udfordrer dig, så du i praksis kan afprøve nogle af de nye kommunikationsmetoder, du har lært.

 

Dag 3 og 4, kl 9-15.30: Tværfaglighed, videndeling og spørgeteknik
På dag 3 og 4 arbejder vi med faglighed og flerfaglighed i dit team. Vi stiller skarpt på videndeling og på, hvordan man arbejder kontinuerligt og struktureret med det. Spørgeteknik og feedbackteknik får dit team aktiveret, og vi arbejder med at skærpe din teknik og opmærksomhed. Sammen bliver vi skarpe på sproget og sprogets betydning i forskellige organisatoriske kontekster. Efter dag 3 og 4 er du klar til at arbejde med dit teams flerfaglighed og de forskellige roller I spiller. Du har defineret en hjemmeopgave, der udfordrer dig, hvor du inden dag 5 har afprøvet din nye viden og de metoder, du er blevet introduceret for.

 

Dag 5, kl. 9.00-15.30: Praksisnær idéudvikling, planlægning og afprøvning
På dag 5 arbejder vi med at planlægge et konkret møde, hvor du i planlægningsprocessen får muligheden for at implementere de greb, du har lært. Sammen kommer I til at idéudvikle, planlægge og træne forskellige processer og kreative muligheder. Og behovet ved det næste teammøde i din egen organisation danner rammen. Det betyder, at du har en konkret, struktureret og færdig plan for mødet med dig hjem.

Når du går hjem fra dag 5 med den konkrete procesplan og et temmøde for øje, er du klar til at afprøve det, du har tænkt dig. Du har din læringsmakker med til mødet, hvilket giver dig mulighed for at få evaluering af en person, der har samme teoretiske fundament som dig selv og ikke er direkte deltager ved mødet. Det giver dig et billede af dine fortsatte udviklingsmuligheder.

Efter afvikling af mødet har du nu grundlag for at bygge flere kreative metodiske greb på, plus at du på Teammøder 2, vil få et dybere indblik i de forskellige mekanismer, der kan opstå i grupper og hos dig selv i forskellige mødesammenhænge.

 

Program for Teammøder 2

Dag 6 og 7, kl 9-15.30: Læring og gruppedynamik
Holdet er tømret godt sammen nu, og vi midtvejsevaluerer på erfaring, læring og ændringer i praksis. I små fortrolige grupper på tværs bruges spørgeteknikker til at undersøge, hvad du har lært, og hvordan du har valgt at ændre din adfærd. Vi får identificeret alle de ændringer og forstærkninger, du er i gang med at praktisere. Vi glæder os over dem og kigger nærmere på de udfordringer, du ikke er begyndt at gøre noget ved endnu. Formålet er at professionalisere og bevidstgøre din ledelse af teammøderne yderligere og at give dig flere metoder til at lede struktureret videndeling og læring.

Vi fordyber os i gruppers dynamik, i teamet og i organisationen – med særlig vægt på jeres opgaveløsning. Som baggrundsviden vil du blive introduceret for arbejdsmetoder hentet fra proceskonsultation og supervision, og vi arbejder med planlagt intervention og positionering, samt interventionsmetoder, magtbegreber og forskellige positioneringsmuligheder i dine interventioner.

Efter dag 6 og 7 skal du ud i egen eller andres organisationer og facilitere strukturerede møder med dit team. Du får en refleksionsskabelon til brug for din egen læring før og efter hvert møde. Refleksionsskabelonen udfyldes og vil være genstand for faglig refleksion og sparring med underviserne og de andre deltagere, når vi ses igen.

 

Dag 8 og 9, kl 9-15.30: Beskyttelsesmekanismer og parallelprocesser
Når man ønsker sig meningsfulde, effektive og aktive teammøder, kan det være frustrerende at opleve, at det ikke altid lykkes, og at der kan være modstand og vanskeligheder. Vi arbejder med beskyttelsesmekanismer og parallelprocesser, og med hvordan du adskiller dine egne fra mødedeltagernes. Vi ser på, hvordan du arbejder konstruktivt med mekanismerne, og hvordan man som mødeansvarlig og samtalepartner kan navigere i både sine egne og andres beskyttelsesformer. Vi får besøg af gæsteunderviser Birgitte van der Burg, der introducerer os for beskyttelsesmekanismer og parallelprocesser i teori og praksis. Hun vil arbejde med os, så vi kan finde de udfordringer, vi hver især har i udviklende samtaler og møder. Især vil vi have fokus på, hvordan du selv bliver påvirket af mekanismerne, og hvilke muligheder du har for at holde dig fri af dem.

Nu ved du, hvordan du genkender dine egne og andres beskyttelsesmekanismer, og hvordan du holder tungen lige i munden under samtalens forløb med jeres mål for øje.

Efter dag 8 og 9 arbejder du med konkret træning på dine teammøder. Du eksperimenterer med at håndtere paralleller og beskyttelsesmekanismer på nye relevante måder.

 

Dag 10, kl 9-15.30: Refleksive valg af metoder
På uddannelsens sidste dag skal alle trådene flettes sammen, og vi vil have fokus på, hvordan din udgave af god ledelse af teammøder ser ud. Vi vil udveksle tips og tricks og inspirere hinanden gensidigt på tværs af de forskellige brancher. Vi vil have særlig fokus på kobling af teori, læring og praksis. Kan noget af den tilegnede teori formidles til andre og hvordan? Hvordan kan du være medvirkende til den fortsatte læring på gruppeniveau og i organisationen i øvrigt. Vi vil kigge på, hvordan du kan tilegne dig yderligere teori og bygge videre på dit nuværende praksisnære fundament. Vi vil lave planer for, hvordan du kan arbejde videre med implementeringen, ledelses- og organisationsforankring. Og vi vil skabe grobund for, at det nye netværk kan anvendes til fortsat udvikling.

 

Rent praktisk

Pris
Teammøder 1: 19.900 kr. eks moms

Teammøder 2: 19.900 kr. eks moms

Evt. litteratur skal tilkøbes og der anslås en pris på gennemsnitligt 600 kr.

Prisen omfatter:

  • 10 dages undervisning fra kl 9-15.30 hver dag
  • Rundhåndet forplejning med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe
  • Evt. inspirationsmateriale tilsendt på mail
  • Go´Proces’ og Albatros egne værktøjer og metoder uddelt og anvendt


Dato, tid, sted
Se oversigten over hold og datoer her

I Århus afholder vi efteruddannelsen i vores egne lokaler Klosterport 4R, 8000 Århus C

I København holder vi til hos Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Parkering
Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde parkering

Yderligere information
Du er altid velkommen til at kontakte Mia Søiberg miasoiberg@goproces.dk. Mia kan både svare på spørgsmål – og sætte dig i forbindelse med underviseren på det hold du er interesseret i.

Betaling og tilmelding
Klik nedenfor for at gå til tilmelding

SaveSave

Vi arbejder med læring, udvikling, forandringer og adfærdsændringer. Og vi tager altid konkret udgangspunkt i den virkelighed, der omgiver os, vores samarbejdspartnere og vores kursister.