fbpx

Vaner, normer og rutiner – Virksomhedens uskrevne regler Ny artikel  i Ledelse i Udvikling nr 1/2011 "Vaner, normer og rutiner - Virksomhedens uskrevne regler"  er skrevet af indehaver og chef konsulent Mia Søiberg og HR-udviklingskonsulent Thor Jensen fra Go' Proces. Uddrag: "For lidt ledelse kan være lige så skadeligt som for meget ledelse . Det skal ikke blive et mantra, at ledelsen skal have fingrene i alt og kontrollere al netværksdannelse i organisationen. Men måske er det værd at undersøge, hvilke (især uformelle) netværk, arbejdsgange og rutiner I har på jeres arbejdsplads? Hvordan bidrager de til den generelle opgaveløsning? Og passer snitflader og netværk mellem kollegaer til de konkrete arbejdsopgaver? " Du kan downloade artiklen "Vaner, normer og rutiner - Virksomhedens uskrevne regler" i PDF her....

At arbejde refleksivt med de overordnede linjer Det er sagt før: Djævlen ligger i detaljen – I forbindelse med strategisk arbejde med organisationers overordnede linjer møder man ofte en forførende trang til at tale i abstrakte begreber. Men erfaringer viser, at jo mere overordnet og helhedsorienteret man er i sit fokus, jo mere konkret skal man være i sine tanker. Uddrag: "Når en organisations overordnede linjer (mission, vision, værdier, strategier osv.) er til serviceeftersyn, vil det typisk være drevet af, at medarbejdere eller mellemledere har kaldt til time out ved at efterlyse klare retninger og rammer. Alternativt er time out’en typisk resultat af ledelsens ønske om reorientering, restrukturering eller effektivisering af driften." Du kan downloade artiklen “At arbejde refleksivt med de overordnede linjer” i PDF her....

Mangfoldig – det modsatte af enfoldighed? Af Go’Proces indehaver Mia Søiberg, bragt i i Børsens Ledelseshåndbog Offentlig Ledelse december 2006 Uddrag: "Slå op i avisen om søndagen – eller gå på Internettet. Kig på stillingsannoncer og nyd hvordan organisationer på ganske få linier præsenterer sig selv og det de står for. Så enkelt, så lækkert. Og de fleste gange let forståeligt." Du kan downloade artiklen “Mangfoldig – det modsatte af enfoldighed?” i PDF her....

Spildt efteruddannelse koster virksomhederne millioner Virksomheder spilder ofte både tid og kroner på at sende deres medarbejdere på dyre efteruddannelser. Beslutning om efteruddannelse eller tildeling af kurser bliver ofte taget hovedkulds til mus-samtaler. I stedet bør de tænkes ind som en del af virksomhedens generelle udvikling og strategi, mener Mia Søiberg, proceskonsulent og kursus-udvikler. Uddrag: "Virksomheder spilder ofte både tid og kroner på at sende deres medarbejdere på dyre efteruddannelser. Beslutning om efteruddannelse eller tildeling af kurser bliver ofte taget hovedkulds til mus-samtaler. I stedet bør de tænkes ind som en del af virksomhedens generelle udvikling og strategi, mener Mia Søiberg, proceskonsulent og kursus-udvikler." Du kan downloade artiklen “Spildt efteruddannelse koster virksomhederne millioner” i PDF her....