Print Friendly, PDF & Email
Rikke Kajhøj - Medarbejdere

Rikke Kajhøj
Proceskonsulent

  rikkekajhoj@goproces.dk
  +45 87464040
  +45 40181872

Systemisk proceskonsulent med særlig interesse for anerkendende udviklingsprocesser og facilitering

Uddannelse
Rikke er cand. mag. i Informationsvidenskab med speciale i meningsdannelse i systemiske processer. Derudover har hun uddannet sig ved University of Bedfordshire, hvor hun har taget sit Certificate in Systemic Leadership and Organisation.

Rikke Kajhøjs kunder og samarbejdspartnere fremhæver hendes evne til at skabe et trygt rum, hvor både faglig udvikling, videndeling og personlige relationer er i centrum. Hendes vilje til at gøre en forskel er stor og med nysgerrighed, udfordrende kreativitet og humor skaber Rikke virkningsfulde og gode udviklingsprocesser.

Opgaver
Hos Go’Proces varetager Rikke facilitering af udviklingsprocesser og uddannelsesforløb i private og offentlige organisationer. Hun er ekstern lektor på Professionshøjskolen UCC, hvor hun  underviser på Go’Proces’ proceskonsulentuddannelse. Her lægger Rikke stor vægt på at involvere deltagerne, så de tager ejerskab, både når det drejer sig om indholdet i undervisningen og om deres egen læring.

Metoder
Rikkes processer forløber med korte og præcise oplæg efterfulgt af øvelser, så deltagerne mærker ”pointen i maven”, som en forudsætning for, at de kan anvende ny viden i deres daglige hverv. Hun arbejder altid ud fra en anerkendende tilgang, som søger at folde muligheder ud. Hun er optaget af udviklingen af nye processer og metoder til brug i udvikling af samarbejde og teams, som et afgørende aspekt i mange forløb med udvikling af organisationer.

Rikke har gennem den seneste tid:

  • Undervist på Proceskonsulentuddannelsen under ”Diplom i ledelse” ved Professionshøjskolen UCC i København.
  • Været gennemgående proceskonsulent i et længe kompetenceudviklingsforløb med undervisning på alle lederniveauer i en privat virksomhed.
  • Været ansvarlig proceskonsulent i flere daginstitutioner om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
  • Udviklet og afviklet et 5 dages uddannelsesforløb om procesfacilitering til 44 projektledere i stor offentlig medievirksomhed samt et 3 dages kursus om kommunikationsdynamikker for 38 medarbejdere i medieproduktion.
  • Været mødeleder for Tatarklubben som er et netværk af marketing- og kommunikationsdirektører for de 100 største virksomheder i Danmark
  • Afholdt ledersparring og sparring for interne proceskonsulenter i både private og offentlige organisationer.