fbpx

Bog: Effektiv efteruddannelse – til deltagere der vil lære nyt i praksis

En vigtig og let anvendelig redskabsbog, til dig der som medarbejder står over for eller er i gang med et efteruddannelsesforløb. Medarbejderbogen er en logbog med en masse øvelser og tips til hvordan du intensiverer din læring.

Eksempler fra bogen:

”Før” – Processen foregår her før uddannelsesforløbets start. Her forbereder du dig selv, forventningsafstemmer, både med dig selv og med din leder. Hvad er det der interesserer og motiverer dig, hvordan arbejder du med det, og vil du have gavn af en sparringspartner.

Øvelse 1: Interesseøvelse!
Fordi den er god til at tydeliggøre motivation, interesse, forventninger osv. – hvad skal der ske, hvad er egentlig i spil?

oevelse-1-223x300

”Under” – Denne fase foregår imens du er under uddannelse. Her skal der skubbes til udviklingen og læringen, og fokuseres på hvad der optager dig og hvorfor.

Øvelse 21: Spørgsmål til dig!
Fordi du har brug for at samle op, reflektere og stille nye spørgsmål under hele forløbet.

”Efter”– Her fokuseres på implementering samt din fremtidige rolle på din arbejdsplads. Dine nye kompetencer skal sættes i spil og du skal tage stilling til hvad det er du gerne vil gøre anderledes i organisationen på lang sigt.

Øvelse 40: Kollegaøvelse!
Fordi videndeling er essentielt for implementeringen af dine nye kompetencer, fordi du har brug for sparringspartnere, og fordi du kan inspirere dem til også at udvikle deres kompetencer.

oevelse-40-222x300
Dansk Psykologisk Forlag ISBN 978-87-7706-824-9 kr. 99
Læs et uddrag af Effektiv efteruddannelse – til deltagere der vil lære nyt i praksis

Køb Effektiv efteruddannelse – til deltagere der vil lære nyt i praksis