fbpx

Proces i Praksis

– skræddersyet kursus til din arbejdsplads

Internt kursus i hverdagsprocesser; møder og tværgående samarbejder

Vi tilpasser forløbet Proces i Praksis på alle måder, så det passer til jeres behov. Dette i forhold til holdstørrelse, længde eller indholdsvægtning.

 

Se eksemplet her på siden, hvor 20 personer tage på kursus i 10 dage. Formålet er at de skal blive bedre til at arbejde processuelt i hverdagen.

 

Kurset er for dig:

Proces i Praksis (PiP) henvender sig til dig, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Det er et forløb for ledere, mellemledere eller medarbejder med interne udviklingsopgaver i det private eller det offentlige.

Udbytte af forløbet Proces i Praksis:

 • Færdigheder, så I kan forberede, afvikle og evaluere processer
 • Metoder til at håndtere kommunikation på tværs af fagligheder
 • Træning af de kommunikative kompetencer – spørge-, lytte- og feedbackteknikker
 • Kendskab til at forbygge konflikt og misforståelser
 • Afprøvet værktøjer til at involvere kollegaer og ledelse
 • Indføring i, hvad den systemiske teori kan tilføre hverdagen
 • Flere konkrete metoder til innovative og kreative processer
 • Systematisk arbejde med refleksion og læring

Kursusbeskrivelse

 

Vi laver både kortere og længere forløb, og for større og mindre hold.

 

På alle dage i forløbet Proces i Praksis bliver deltagerne udfordret på konkrete kompetencer og på forståelsen af dem selv som procesansvarlige. Vi veksler mellem korte, teoretiske oplæg, forskellige former for debat, gruppedialog og praksistræning.

 

Fokus ligger på at koble modeller, metoder og redskaber til dagligdagen, og cases fra egen organisation vil blive brugt aktivt i undervisningen.

 

Vi insisterer på tættest mulige sammenhæng mellem deltagernes hverdag og uddannelsen. Alle deltagere får udfordringer fra hverdagen bearbejdet og bliver udfordret til at tænke nyt og til at træne og afprøve metoder.

 

Undervejs i forløbet planlægger, afvikler og evaluerer deltagerne en større procesafvikling ”ude i virkeligheden”.

Interne forløb

 

Proces i Praksis er vores mest indkøbte produkt og kan tilpasses jeres særlige opgaver og udfordringer. Vi har gennem 15 år gennemført mere end 60 interne hold.

 

Proces i Praksis udbydes kun som interne forløb for hele hold.

 

Forløbene indkøbes af kommuner, regioner og virksomheder. Organisationer der satse på bedre bundlinje, drift og trivsel ved at forbedre menneskelige processer.

Priseksempel

 

20 deltagere/10 dage 

 

DKK 9.000

(pr. deltager ekskl. moms, materiale og transport)

 

Tilpasning:
Vi tilpasser forløbet, så det passer til jeres behov. Det betyder i forhold til holdstørrelse, længde eller indholdsvægtning.

Kontakt os for en pris
Send en mail eller ring til Mia Søiberg på miasoiberg@goproces.dk og tlf. 2445 8770 eller Martin Søborg på martinsoeborg@goproces.dk og tlf. 2046 3560.

Få udvikling ind i hverdagen – Vi designer forløbet til jer

Proces i praksis tilpasses virksomhedens behov for holdstørrelse og aktuelle udfordring

Når der undervises i Proces i Praksis vil konsulenten hele tiden sørge for at holde fokus på læring og udvikling. Alt hvad der trænes på kurset, bliver til nyttige pointer for den videre udvikling.

”Kurset Proces i Praksis har lært mig, at det ikke er svært og at jeg er god til det. Procesfacilitering behøver ikke at være stort, svært eller kræve lang tids forberedelse”

Trine Laursen, Administrativ konsulent i direktionssekretariatet i Vejle Kommune

Undervisere med egen praktisk erfaring

Undervisningen varetages af konsulenter med mellem 5 og 15 års erfaring, et stærkt teoretisk fundament og en nysgerrighed på metoder og personlig stil.

 

Et kursusforløb i Proces i Praksis vil være med arbejde i studiegrupper og med hjemmeopgaver de steder på kurset, hvor der for alvor er mulighed for at integrere læringen i hverdagen.

Proces i Praksis internt forløb

10 dages undervisning indeholder

Dag 1 & 2:

Tidspunkt: kl. 9.00 – 15.30

Procesfacilitering og sproget som omdrejningspunkt

 

På kursets første dage bruger vi tid på, at lære hinanden at kende, vi arbejder med at få et fælles teoretisk fundament og en forståelse for begrebet læring – egen læring og gruppelæring.

Læs mere om dag 1 & 2

Vi afprøver i fælleskab metoder, som hjælper til at forstå baggrunden for systemisk tænkning og teori og vi bevæger os frem mod den mest aktuelle forståelse af teorien og af, hvordan den kan anvendes i praksis.

Systemiske begreber som multivers, for-forståelser, konstruktiv forstyrrelse, relationer og kontekst vil efterhånden blive konkretiseret med masser af eksempler og metoder.

Vi sætter fokus på den anerkendende/værdsættende tilgang via metodetræning og bagvedliggende teori og drøfter hvordan det bliver proces i  praksis – og hvor det ikke er muligt i praksis.

 

Sammen afdækker vi:

 • Hvad laver en procesleder eller proceskonsulent – og hvad betyder facilitering?
 • Hvordan bruger du det systemiske paradigme og den anerkendende/værdsættende tilgang i praksis?
 • Hvad er din egen læringspraksis og egne læringsmål for kurset?

Vi arbejder i fællesskab og individuelt med egne læringsmål for uddannelsesforløbet – både primære og sekundære mål.

Derudover danner vi studiegrupper.

Dag 3 & 4:

Tidspunkt: kl. 9.00 – 15.30

Værktøjer til facilitering af kreative og innovative processer

 

På dette seminar stiller vi skarpt på, at høste de nyeste erfaringer fra din afprøvning siden sidst. Derudover får vi fyldt den processuelle værktøjskasse godt op.

Læs mere om dag 3 & 4

Du medbringer en af dine egne udfordringer eller opgaver, som skal løses i din praksis, og sammen arbejder grupperne på tværs med processer, der kan løse problemet.

Vi afprøver i fælleskab metoder, som hjælper til at forstå baggrunden for det kreative mindset og den teori, der ligger til grund for det.

Vi træner metoder til afgrænsning af de organisatoriske udfordringer, som processen skal løse. Og vi undersøger, hvordan man skaber løsninger, der ikke blot er innovative, men som løser problemet, der hvor det er.

Sammen undersøger vi:

 • Hvad er innovation i organisationen?
 • Hvordan får jeg andre til at tænke og arbejde nyskabende?
 • Hvordan arbejder jeg som procesansvarlig med innovation?
 • Hvilke værktøjer skal jeg bruge, for at få andre til at ændre adfærd?

Dag 5 & 6:

Tidspunkt: kl. 9.00 – 15.30

Proceskonsulent i praksis – træning, træning, træning

 

På dette seminar træner vi de forskellige grundelementer i procesfacilitering.

Du medbringer mindre cases, du skal lave proces på derhjemme, og i mindre grupper forbereder vi processerne.

Læs mere om dag 5 6 6

Du får afprøvet facilitering i trygge rammer og med ligestillede, der også har brug for at prøve af og lære af deres fejl.

 

Sammen afdækker vi:

 • Hvilke behov i organisationen skal processen imødekomme?
 • Hvordan arbejder du med planlægning, afvikling og evaluering?
 • Hvordan skabes grundlag ofr motivation og energi i processen?
 • Hvordan håndterer man processer med forskellige deltagere og dertil tilsvarende forskellige dagsordner?
 • Hvordan improviserer man, når der sker noget uforudset?
 • Hvordan skaber vi ejerskab i processer?

Dag 7 & 8:

Tidspunkt: kl. 9.00 – 15.30

Proceslederens udfordringer

 

Med afsæt i pointerne fra seminar 3 og procestræningen fra den virkelige verden, fortsætter vi med at stille skarpt på de mest klassiske udfordringer, man som procesleder kommer ud for.

Læs mere om dag 7 & 8

Værktøjskassen får endnu en opkvalificering, og vi stiller skarpt på at få afprøvet metoder, der kan hjælpe proceslederen igennem mere komplekse forandringsprocesser.

Derudover forbereder og afvikler studiegrupperne en proces i egen organisation inden dag 8.

 

Sammen undersøger vi:

 • Hvordan forstår og håndterer du modstand mod forandring?
 • Hvordan forholder du dig til ledelse?
 • Hvordan forventningsafstemmer du opgaven?
 • Hvor ligger dit ansvar? Og hvor ligger det ikke?

Dag 9 & 10:

Tidspunkt: kl. 9.00 – 15.30

Egne proceskompetencer og egen læring

 

Kursets sidste dage bliver brugt på at fremhæve de pointer og erfaringer, som deltagere og studiegrupper har gjort sig gennem uddannelsens seminarer og i den gennemførte træningsopgave i procesafvikling hjemme.

Læs mere om dag 9 & 10

Sammen afdækker vi:

 • Hvad gik godt i processen og hvorfor?
 • Hvad gik skævt og hvorfor?
 • Hvordan vil du holde fast i din egen udvikling og procesarbejdet efter kurset?
 • Hvordan skal din nye procesviden opkvalificere dit daglige arbejde?
 • Vi evaluerer på kurset sammen og sætter fokus på, hvordan I fortsætter jeres fagpersonlige og organisatoriske udvikling.

Praktisk informationer

Pris

Proces i Praktis udbydes kun som interne forløb

 

Tilpasning:

Vi tilpasser forløbet på alle måder, så det passer til jeres behov. Dette i forhold til holdstørrelse, længde eller indholdsvægtning.

 

Kontakt os og hør om en pris.

Information og materiale

Hold dig opdateret ved at tilmelde dig vores informationsliste.

Undervisere

Rikke Kajhøj, chefkonsulent hos Go’Proces, 14 års erfaring i at skabe tryghed, så svære processer bliver konstruktive processer. Læs mere.


 

Henrik Thomsen, ekstern konsulent hos Go’Proces, 10 års erfaring som intern konsulent og som ekstern leder. Læs mere.


Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os ved at skrive til efteruddannelsesansvarlige Mia Søiberg på miasoiberg@goproces.dk eller ringe på tlf. 2445 8770.

Kontakt uddannelseskoordinator Mia Søiberg