fbpx

Proces i Praksis

Proces i Praksis er et kursus, der klæder deltagerne på til at arbejde med procesmetoder, og praktiske værktøjer til kommunikation og planlægning i deres hverdag, når de skal arbejde med facilitering, og ønsker at have kontrol over procesredskaber.

Kurset strækker sig over 8 hele dage. Dagene kan planlægges og afvikles, så det passer ind i jeres hverdag.

Det er muligt at udbygge kurset med et diplomvalgfag fra Diplom i Ledelse . Det vil udløse 5 ECTS point, såfremt I afslutter forløbet med bestået eksamen.

Målgruppe

Medarbejdere med faciliterings- eller ledelsesopgaver, der ønsker at kvalificere arbejdet med møder og hverdagens arbejdsprocesser i praksis.

Dit udbytte

 • Forståelse for facilitatorpositionen ift. fagekspertpositionen
 • Færdigheder så du forberede, afvikle og evaluere hverdagens procesarbejde
 • Metoder til at kvalificere procesdeltagerens refleksion og læring
 • Værktøjer til at håndtere involvering af mange medarbejdere i udviklingsprocesser
 • Metoder til at håndtere kommunikation på tværs af fagligheder
 • Metoder til brug af anerkendende kommunikation – som andet og mere end sproglige tricks
 • Øgede kommunikative kompetencer – spørgeteknikker, videndeling og feedback
 • Indsigt i magt og etik i organisationen
 • Kendskab til at forbygge konflikt og misforståelser
 • Grundlæggende indføring i den systemiske tankegang, teori og praksis

Særligt for dette kursus/denne uddannelse er:

 • At den tager afsæt i din praksis, de udfordringer som deltagerne medbringer.
 • At du får muligheden for at opbygge netværk med kolleger med sammenlignelige opgaver. Vi arbejder studiegrupper der danner basis for solide netværker med kolleger med sammenlignelige opgaver i andre forvaltninger
 • Praksisopgaver mellem seminarerne understøtter implementering af læring i din praksis i hverdagen
 • Du definerer selv praksisopgaver mellem seminarerne – praksisopgaverne hænger sammen med dit hverdagsarbejde.
 • Du bliver bevidst om din egen læring hvis du taler om den, derfor samler vi op på deltagernes erfaringer hver gang vi mødes.
 • Vi sætter aktiv deltagelse og humor højt på dagsordenen.

Hvem køber kurset/uddannelsen, og hvad får de ud af det?:

Go´Proces har siden 2009 planlagt og gennemført talrige forløb af Proces i Praksis, 5 gange i Københavns Kommune, i en række forskellige forvaltninger, to gange i et samarbejde mellem Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart og Billund kommuner, og en gang i et samarbejde med Sønderborg, Tønder og Åbenrå kommuner.

Underviserne på uddannelsen er alle erfarne konsulenter, der løser en lang række forskellige konsulentopgaver i offentligt og privat regi, samtidig med at de underviser på Proces i Praksis, på Go´Proces´ egen proceskonsulentuddannelse, og på talrige særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, for både offentlige og private kunder. Det sker ofte i en kombination mellem kompetencegivende efteruddannelse på diplomniveau, og kundernes egne ønsker til udviklingsopgaver og kursusindhold.

Kontakt os hvis du vil høre mere 87464040 eller info@goproces.dk