FRA PKU TIL PRAKSIS – TORBENS OPFØLGNINGSMODEL - GoProces
5974
post-template-default,single,single-post,postid-5974,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

FRA PKU TIL PRAKSIS – TORBENS OPFØLGNINGSMODEL

FRA PKU TIL PRAKSIS – TORBENS OPFØLGNINGSMODEL

En helt ny model for trivselsopfølgning – det blev resultatet af Torbens efteruddannelsesproces.
Sammen med en kollega i Region Syddanmark, har Torben udviklet et koncept til opfølgning på trivselsmålinger. Her kan du læse om Torbens vej fra uddannelse til udvikling af sin egen organisation.
Torben afsluttede i december 2016 sin proceskonsulentuddannelse (PKU) hos Go’Proces.

Hvad var det på proceskonsulentuddannelsen, der fik dig til at ændre praksis?
”Jeg har i en årrække arbejdet med trivselsmålinger. Først som analytiker, med analyse af data og resultater, og efterfølgende som projektleder i Vejle Kommune og nu i Region Syddanmark. Jeg har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.scient.pol., så jeg er vant til at tænke i årsags virkningssammenhænge. Altså betragte trivslen som en afhængig variabel, der kan ændres ved at hæve scoren på en række uafhængige variable så som arbejdsmængde, samarbejdsrelationer og ledelse.

I de senere år er jeg så blevet mere og mere optaget af hvordan man meningsfyldt kan følge på en trivselsmåling. Det er jo her den reelle værdi kan skabes. Jeg er derfor optaget af, hvordan enkelte arbejdspladser arbejder med trivselsmålingerne. Hvordan de sætter resultaterne i spil, inddrager medarbejderne og skaber organisationsudvikling. Samt hvordan jeg kan understøtte deres arbejde.

Den systemiske tilgang som jeg blev præsenteret for ved Go’Proces gav mig det svar jeg manglede. Jeg tror nemlig, at det er utroligt vigtigt, at trivselsmålingen tænkes ind i et større organisatorisk perspektiv. Og at resultaterne skal knyttes til den kontekst, der er gældende på arbejdspladserne, hvis medarbejderne skal kunne forstå og bruge dem.

Læs mere om proceskonsulentuddannelsen her

Hvordan kom du frem til konceptet om opfølgningsmodellen?
Ideen til opfølgningsmodellen opstod i forbindelse med eksamen på uddannelsens første modul i Kommunikation og Organisation. Uddannelsens opbygning gør, at man naturligt knytter sin dagligdag til det man læser om. Og da jeg læste op til eksamen begyndte jeg at knytte de forskellige teorier til mit arbejde med Region Syddanmarks trivselsmåling. Ideen til modellen opstod helt konkret, da jeg læste om Karl Tomms spørgsmåls model. Det er den opfølgningsmodellen bygger på.

Hvordan har din PKU bidraget til udviklingen af konceptet?
Dels har uddannelsen været afgørende for, at jeg fik ideen. Havde jeg ikke læst om Karl Tomm, var modellen nok ikke opstået. Desuden er jeg gennem uddannelsen blevet mere bevidst om, hvordan man skaber følgeskab og opbakning i en medarbejdergruppe, samt hvordan man kan involvere medarbejdergrupper på en meningsfuld måde. Endeligt har jeg lært nye faciliteringsmetoder, som også er indarbejdet i modellens 4 faser.

Det har virkeligt overrasket mig, hvor godt organisationen har taget imod modellen. Jeg er sikker på, at en del af forklaringen er, at der nu er et konkret værktøj, som ledere kan forholde sig til og anvende. Desuden tror jeg, at vekselvirkningen mellem Linjer og cirkulær tænkning, som vi arbejdede meget med undervejs på uddannelsen, er rigtig god når man arbejder med trivselsmålinger, for hvis man skal forstå data, er det vigtigt at de knyttes til virkeligheden (fase 1 – 2 i opfølgningsmodellen). Det er også vigtigt, at vi også ser frem, så vi ikke kun løser fejl i fortiden (fase 2-3). Og endeligt er det vigtigt at vi er realistiske i de handlinger vi sætter i gang (fase 3-4).

Hvad er dit bedste råd til andre, der gerne vil have en øget procesfaglighed?
Gør dig først nogle erfaringer i praksis, så du ved hvordan det er at facilitere en proces. Jeg tror det er svært at forholde sig til en masse teori og metoder, hvis man ikke har prøvet at stå foran en gruppe før.

Og så skal du have en konkret opgave/projekt med som ”makker” under uddannelsen. På den måde kan du knytte uddannelsen (teori og metode) til dit daglige arbejde med det samme.
Vær nysgerrig og åben for nye muligheder – gør du ikke noget nyt, får du ikke et nyt resultat. Derfor prøv nogle metoder og teorier af i dit arbejde og se hvad der sker. For mig blev det bl.a. til en ny opfølgningsmodel som jeg er stolt af at se skabe værdi i praksis.”

Se Torbens opfølgningsmodel på Lederweb.dk

Torben Rahn Nøkkentved Nielsen, HR Specialkonsulent, Region Syddanmark

Læs mere om proceskonsulentuddannelsen her