Masterclass: ”Projektleder – alt det svære med mennesker”
15841
post-template-default,single,single-post,postid-15841,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Print Friendly, PDF & Email
projektleder og læring i at det svære med mennesker

Projektleder – led mennesker under pres

6 dages inspirerende masterclass der gør dig bedre til alt det svære med mennesker.
Giv din egen ledelsesrolle et eftersyn og få nye værktøjer.

 

Hvem?
Denne masterclass er for dig, der er projektleder med faglig indsigt og håndterer planlægning og fremdrift i komplekse projekter. Du skal tage denne masterclass for at blive opdateret og udfordret, og fordi du vil have større gennemslagskraft som projektleder. Du har måske brug for strategisk overblik over roller og kommunikations og for at kunne formidle dine pointer hurtigt og klart. Du ønsker at bruge stærk mødeledelse som en effektiv metode til at få dit projekt i mål. Du er indstillet på intensivt arbejde, på at afprøve de nye erfaringer i din hverdag og på at respektere fortrolighed ift. de øvrige deltagere og deres projekter.

Hvad?
På denne masterclass, der forløber over seks dage, er dit projekt og din projektleder-adfærd helt centralt. Forløbet er tredelt under overskrifterne: ” Dit projekt og din ledelse”, ”Mødeledelse som kommunikation – sikring af retning og konfliktforebyggelse” og ”Du kan forandre med din adfærd”. Undervisningen kombinerer ny inspiration og en udvidet værktøjskasse med et seriøst arbejdsfællesskab. Inspirationen får du i mødet med erfarne undervisere og inspirerende gæster og gennem samarbejdet med de øvrige deltagere. Værktøjskassen er forløbets meget konkrete analyse- og arbejdsmetoder. Og arbejdsfællesskabet opstår, når deltagerne dykker helt ned i egne projekter og sammen afprøver nye ideer og værktøjer. Du kommer til at styrke din projektlederprofil ved at blive bedre til kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. Du kan betragte denne masterclass som et serviceeftersyn af dig som projektleder.

Udbytte
Du bliver trænet i at:

  • Analysere roller og beslutningsstrukturer i dit projekt, og hvordan du anvender dem strategisk.
  • Lede møder som sikrer fremdrift gennem relationer, informationer, debat og beslutninger.
  • Formidle dine pointer og din rolle klart og at hjælpe andre med at gøre det samme.
  • Identificere dine projektlederressourcer og -svagheder.

 

Program for masterclass: ”Projektleder – alt det svære med mennesker”

Dag 1 og 2: Kl. 9-15.30: Dit projekt og din ledelse
Velkomstkaffen og introduktionen leder direkte frem til, at vi arbejder med Go´Proces’ grafiske analyseværktøj og analyserer alle deltager-projekters roller og kommunikations- og beslutningsstrukturer. Analyserne foregår i mindre grupper, og der rokeres undervejs, så alle får arbejdet med realitetstjek af deres eget projekt og deres egen rolle. Endelig afdækker vi det formelle og det uformelle ledelsesrum i dit projekt. Og vi begynder at udfordre dig på din daglige ledelsespraksis. Vi afprøver tre tilgange: Rådgivende, coachende og sparrende adfærd.

Når du går hjem, er det med ny indsigt i dit projekt og et nyt billede af din egen rolle som projektleder. Du er blevet udfordret på, hvordan du ved at ændre lidt på din egen adfærd også kan få andres adfærd til at forandre sig. Du har defineret en konkret personlig udviklingsopgave, som du arbejder med, til vi mødes igen.

 

Dag 3: kl. 9-17.30 og dag 4: kl. 9-15.30: Mødeledelse som kommunikation, sikring af retning og konfliktforebyggelse
Vi lægger ud med et oplæg om kommunikation. Vi fokuserer på det, du skal vide for at gøre en forskel. Vi arbejder med, hvordan du som projektleder kan kommunikere mere effektivt internt og eksternt. Vi arbejder med hvornår og hvordan hhv. skriftlig og mundtlig kommunikation fungerer. Vi holder rigtige møder, afprøver metoder og får nye erfaringer med at regulere adfærd. Vi sender dig hjem med en konkret personlig udviklingsopgave, som du arbejder med til vi mødes igen.

Mulighed for middag med holdet efter dag 3.

 

Dag 5 og 6: Kl. 9-15.30: Du kan forandre med din adfærd
Udgangspunktet er deltagernes personlige ledelsespraksis. Gennem dybdegående samtaler arbejder vi med, hvordan du gør som projektleder, og hvilke adfærdsmæssige alternativer du har.

Hvad er dine svage og stærke punkter? Hvad kan få dig til at holde op med at gøre det, der ikke virker? Vi arbejder med, hvordan du skaber mere følgeskab og mindsker usunde konflikter. Hvorfor gør folk ikke det, I havde aftalt, og hvad gør du så? Hvordan får du de andre med på at gøre tingene på nye måder? Hvordan bidrager du til at skabe og opretholde mening og retning i dit projekt.

 

RENT PRAKTISK

Pris
Projektleder – alt det svære med mennesker: 23.900 kr. eks moms

Prisen omfatter:

  • 6 dages undervisning fra kl 9-15.30 hver dag
  • Rundhåndet forplejning med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe
  • Evt. inspirationsmateriale tilsendt på mail
  • Go´Proces’ egne værktøjer og metoder uddelt og anvendt

 

Dato, tid, sted og undervisere
Se oversigten her

Parkering
Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde parkering

Yderligere information
Du er altid velkommen til at kontakte Mia Søiberg miasoiberg@goproces.dk. Mia kan både svare på spørgsmål – og sætte dig i forbindelse med underviseren på det hold du er interesseret i.

Betaling og tilmelding
Klik nedenfor og gå videre til tilmelding

SaveSave

Vi arbejder med læring, udvikling, forandringer og adfærdsændringer. Og vi tager altid konkret udgangspunkt i den virkelighed, der omgiver os, vores samarbejdspartnere og vores kursister.