Masterclass: ”Led forandring – skab håb og mening og håndter modstand”
15826
post-template-default,single,single-post,postid-15826,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Print Friendly, PDF & Email
Procesledelse advance

Fremdrift i forandringsprocessen

Få metoder og netværk der gør en forskel og få nye perspektiver på hvordan du håndterer modstand konstruktivt. 5 dages inspirerende Masterclass.

 

Hvem?
Du er leder eller konsulent med ansvar for at sikre fremdrift i forandringsprocesser. Du har brug for at blive opdateret, udfordret og inspireret til, hvordan du bedst håndterer frustrationer og modstand samtidig med, at du opretholder fremrift i processerne. Du har brug for inspiration til processer, der skaber tydelige resultater, og som er mulige at håndtere rent praktisk. Du har brug for at kunne understøtte andre i din organisation til at finde mening og handlemuligheder i svære forandringer. Du har brug for eksternt netværk med andre i samme situation. Du har en konkret proces med dig, som du kan bruge som referenceramme på forløbet. Du er indstillet på intensivt arbejde, at afprøve ny viden i din dagligdag og på at respektere fortrolighed ift. de øvrige deltagere og deres udfordringer.

Hvad?
På denne masterclass, der strækker sig over fem dage, er din rolle i håndtering af en reel forandringsproces det helt centrale. Du bliver støttet i at håndtere de forandringer i din organisation, der kan udløse reaktioner som frustration og afmagt. Forløbet er tredelt under overskrifterne: ” Forandring. Hvad og hvorfor?”, ”Forandring. Hvordan?” og ” Rammestyring og inddragelse”. Vi arbejder målrettet med, hvordan du konstruktivt håndterer modstand og afvigemanøvrer samtidig med, at du understøtter den værdi og mening forandringen også udgør.

Som alle vores masterclasses kombinerer forløbet kombinerer inspiration, værktøjskasse og seriøst arbejdsfællesskab. Inspirationen opstår gennem mødet med erfarne undervisere og inspirerende gæster og gennem samarbejdet med de øvrige deltagere. Du får meget konkrete analyse- og arbejdsmetoder, og du anvender dem på stedet til at blive klogere på din egen udfordring. Arbejdsfællesskabet opstår, når hele holdet dykker ned i de medbragte udfordringer og sammen afprøver nye ideer og værktøjer.

Udbytte
Du bliver trænet i:

  • Nøgtern identifikation af politiske, strategiske og operationelle behov for den aktuelle forandring
  • Procesplanlægning og agil regulering, der giver balance mellem fremdrift og konstruktiv håndtering af modstand
  • At sætte en kontekst, hvor udvikling/forandring, hverdagsdrift og krisehåndtering forløber sideløbende
  • At bruge dine egne ressourcer effektivt på møder og i uformelle samtaler
  • At optimere den skriftlige kommunikation, der understøtter og dokumenterer processen og resultaterne – og at skelne mellem de interne og de eksterne kommunikationsbehov

 

Program for Masterclass: Fremdrift i forandringsprocessen

Dag 1 og 2: Kl. 9-15.30: Forandring. Hvad og hvorfor?
Efter velkomstkaffe og en kort introduktion lærer du hurtigt de andre på holdet at kende. Vi bruger Go´Proces’ grafiske analyseværktøj til at identificere de politiske, strategiske og operationelle behov, der ligger til grund for jeres medbragte udfordringer. Analyserne foregår i mindre grupper, og der rokeres undervejs, så alle får arbejdet med realitetstjek af deres egen forandringsudfordring. Alle får overblik over, hvorfor der er behov for forandring, og hvad det er, der giver modstandsreaktioner. Endelig afdækker vi forandringens rækkevidde, det formelle og det uformelle ledelsesrum, og vi begynder at udfordre dig på din adfærd og rolle. Du vil blive klogere af at skulle være katalysator for de andre deltageres udfordringer.

Når du går hjem har du fornyet overblik over din udfordring. Du har analyseret udfordringen systematisk og fået et nyt analyseværktøj, der kan bruges hjemme. Du er blevet udfordret på, hvordan du, ved at ændre lidt på din egen adfærd, også kan få ændret andres. Du har defineret en konkret personlig udviklingsopgave, som du arbejder med, til vi mødes igen.

Der laves makkerpar på holdet, så du har en livline at ringe og sparre med, inden vi mødes igen.

 

Dag 3: kl. 9-17.30 og dag 4: kl. 9-15.30: Forandring: Hvordan?
Vi bruger dag 3 på at udfordre og undersøge de eksisterende planer og inspirere hinanden til at forstærke planerne. Vi tager igen udgangspunkt i jeres forandringsudfordringer og gennemgår de processer, I allerede har planlagt for at opnå den forandring, der er efterspurgt. Vi arbejder intensivt og i mindre grupper, der rokerer løbende, hvilket sikrer os, at alle får overblik over deres eksisterende procesplaner. Den gensidige spejling i de andres planer og processer gør os klogere, inspirerer os og giver alle en mulighed for at dele erfaringer og bidrage til udviklingen.

På dag 4 arbejder vi med, hvordan du bliver mere bevidst og mere tryg ved at imødekomme modstand. Vi arbejder konkret med den modstand, du oplever udspille sig på møder. Vi træner kommunikation og reaktionsmuligheder, når du skal håndtere andres følelser – som fx træthed, frustration, foragt, afvisning, vrede eller afmagt – konstruktivt og ordentligt.

Når du går hjem, ved du præcist, hvilken forstærkning af de eksisterende planer, du kan gå hjem og bidrage med. Og du har givet dig selv en udfordring, du vil arbejde med indtil næste gang.

Mulighed for middag med holdet efter dag 3.

 

Dag 5: Kl. 9-15.30: Helikoptertur: rammestyring og/eller inddragelse
Nogle af jer står med en forandringsudfordring, der er ramme- og målstyret, og som bliver rullet ud over organisationen med et minimum af inddragelse og medbestemmelse. Andre står med forandringer, der skal lykkes, men hvor den enkelte er sat fri til at finde sin egen vej. Du kan også stå med en form for et blandingsprodukt. Vi bruger tid på at undersøge, hvad er udenfor og indenfor hvis beslutningsrum? Og hvordan vi kan bruge den erkendelse i vores arbejde. Vi ser på, hvordan vi kan bidrage med at give den enkelte medbestemmelse.

Gennem tætte, fortrolige samtaler arbejder vi med at identificere de sammenhænge, hvor du har en stærk og velfungerende praksis. Her kan dine metoder og tilgange inspirere andre. Vi dykker også ned i de sammenhænge, hvor du føler dig udfordret, og hvor du har brug for inspiration til nye handlemuligheder.

Når du går hjem, har du fået evalueret hele holdets læring og hørt om de forandringer, der er sket undervejs. Du er blevet udfordret og har fået inspiration i forhold til din måde at håndtere forandringsprocesser. Du har fået udvidet din værktøjskasse og har trænet nye metoder. Du har fået nyt netværk, som kan hjælpe dig i dit videre arbejde som ansvarlig for gennemførelse af store forandringer.

 

Rent praktisk

Pris
Led forandring: 19.900 kr. eks moms

Prisen omfatter:

  • 5 dages undervisning fra kl 9-15.30 hver dag
  • Rundhåndet forplejning med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe
  • Evt. inspirationsmateriale tilsendt på mail
  • Go´Proces’ egne værktøjer og metoder uddelt og anvendt

 

Dato, tid, sted og undervisere
Se oversigten her

Parkering
Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde parkering

Yderligere information
Du er altid velkommen til at kontakte Mia Søiberg miasoiberg@goproces.dk. Mia kan både svare på spørgsmål – og sætte dig i forbindelse med underviseren på det hold du er interesseret i.

Betaling og tilmelding
Klik herunder og gå videre til tilmelding.

 

SaveSave

Vi arbejder med læring, udvikling, forandringer og adfærdsændringer. Og vi tager altid konkret udgangspunkt i den virkelighed, der omgiver os, vores samarbejdspartnere og vores kursister.