fbpx

Om Index pilot uddannelsen

Hvordan har oplevelsen med uddannelsen været?
“Rigtig god. Jeg har før prøvet innovationsuddannelser, som ikke har givet meget bagefter, men denne har en teoretisk dybde indenfor pædagogik og design. Der var en god vægtning i undervisningen mellem procesdelen, designdel og det pædagogiske. Godt at man selv både skulle igennem øvelser på uddannelsen samt afprøve disse i egen undervisning. Vi fik opgaver med hjem til eleverne, og det gav en god interaktion mellem uddannelse og praksis.”

Hvilken effekt har det givet dig?
“Jeg har arbejdet i mange år med Innovativ Didaktik, men nu jeg har fået flere redskaber, især kompasset er brugbart. Jeg er blevet bekræftet i, at der er teori og erfaringer bag det arbejde, jeg udfører. Underviserne var dygtige proceskonsulenter, som var kompetente og positive og gode til selv at gøre det, som de underviste i – nemlig at styre og illustrere innovative læreprocesser. Det var givtigt, at underviserne ikke kun var pædagoger, men at vi også mødte kompetencer, som ligger udenfor gymnasieskolerne nemlig fra designere og proceskonsulenter.”

Hvad vi du sige til kommende uddannelse interesseret?
“De skal glæde sig. Nogle gang kan man ikke bruge et kursus bagefter, men det kan man her, fordi vi gravede os ned i didaktikken og i viden om procestilgangen. Man får meget ud af den måde at undervise på. Den giver for eksempel nogle gode redskaber til gruppeundervisning, vejledningsprocesser og projektorienteret og tværfagligt undervisning.”

“Vores arbejde er nu at hold fast i tilgangen og få den implementeret, og her er det vigtig med opbakning fra ledelsen samt en fleksibel skolestruktur.”

– Sidsel Magnussen – Index pilot uddannelse