fbpx

At lære facilitering af designprocesser

Kolding Kommunes indsats, ”Vi designer livet”, har i Børne- og Uddannelsesforvaltningen givet sig udslag i visionen om designpædagogik. Sara Johansen er ansat som konsulent i design og innovation pr. 1/8 – 2013 og tager som led i kommunens indsats et Pædagogisk diplom-modul i designpædagogik hos Go’Proces.

 

Teori og praksis går hånd i hånd
”Jeg har vist altid været et menneske, der har haft nemt ved at få gode ideer og i øvrigt også haft det glimrende med at prøve dem af. Men det er tydeligt, at de metoder og værktøjer, jeg har lært på uddannelsen, har kvalificeret mine processer.”

”Jeg har opnået en teoretisk forståelse sideløbende med et intenst praksisforløb, og jeg har udvidet min horisont i forhold til både design- og innovationsprocesser men også oplevet, at mit læringssyn er blevet mere nuanceret.”

”I øjeblikket består min hverdag primært i at overbevise andre mennesker om, at designprocesser er væsentlige, – og at designpædagogik giver mening i forhold til Folkeskolereformen.”

”Jeg bringer mig selv i spil i alle de praksisser, jeg kan. Jeg er inspireret af Lotte Darsøs udtalelse: ’Innovationskompetence kan ikke læres gennem undervisning om innovation. Tværtimod må innovationskompetence nødvendigvis udvikles gennem oplevelse, opdagelse og erfaring i innovation.’ Og jeg tænker, at min primære udfordring som konsulent i design er at facilitere designprocesser, der muliggør både det pædagogiske personales arbejde i forhold til børnene men også designprocesser, der kvalificerer en organisatorisk udvikling.”

Design er en forstyrrelse
”Som sagt har min nye viden udvidet mit læringssyn. Det er en udfordring at forankre en ny pædagogisk retning i en veletableret praksis, men designpædagogik giver anledning til at anskue vores daglige arbejde på nye måder. Det er ikke en selvfølge, at vi benytter os af designprocesser i enhver sammenhæng – endnu. Men design er en forstyrrelse, enten stor eller lille, i hverdagen på forvaltningen.”