fbpx

Kobling til dagligdagen


Efter et år på Proceskonsulentuddannelsen udarbejdede Tina C. Sørensen en manual for kollegial supervision til sin arbejdsplads. Hun arbejder som socialpædagog på Djurslandsskolen, der er en skole for børn med særlige behov. I dag oplever Tina C. Sørensen, at flere af hendes kolleger både efterspørger manualen og andre af de værktøjer og øvelser, hun har lært på uddannelsen.

En stor del af Proceskonsulentuddannelsen handler om kommunikation forstået i en bred forstand: Hvordan taler vi samme sprog, hvordan spørger vi på den bedst mulige måde, og hvordan giver vi konstruktiv feedback. Det var emner, der passede fint ind i Tina C. Sørensens behov for et ekstra fokus på kollegial sparring og intern kommunikation i en hverdag, hvor mange faggrupper skal tale sammen.

“Vi er mange forskellige faggrupper, der skal arbejde sammen om den enkelte elev. Da jeg valgte at gå på PKU, var det for at få nogle redskaber til, at jeg og mine kolleger kunne blive bedre til at kommunikere og samarbejde. Og jeg syntes faktisk, at jeg kan bruge al det, jeg har lært om coaching og feedback i mange situationer i hverdagen.”

Manual til kollegial supervision
På Djurslandsskolen er medarbejderne delt i teams, der arbejder tæt sammen om de forskellige elever. I de forskellige teams sidder repræsentanter for de forskellige faggrupper. Inden for social- og sundhedssektoren er kollegial supervision et meget brugt redskab i sådanne teamstrukturer. Men Tina C. Sørensen syntes ikke, at supervisionen var ordentligt integreret på møderne. Derfor udfærdigede hun en manual til kollegial supervision, hvori hun brugte elementer, som hun hentede fra sin tid på Proceskonsulentuddannelsen.

“Det var som om, vi ikke rigtig kunne komme i gang med supervisionen. Vi vidste jo, at det var godt, men vi kender hinanden så godt i teamene, at vi altid spurgte hinanden: ‘Er det virkeligt nødvendigt at lave en kontrakt for supervisionen hver gang?’ eller ‘Vi har jo ikke rigtig nogle problemer i den her gruppe.’ Jeg tænkte, at det ikke kunne passe, så derfor skrev jeg med inspiration fra PKU’en en manual: Hvordan laver man en kontrakt? Hvordan skal man sidde? Hvilke ting kan man tage op? Hvad er tidsrammen? Hvilke spørgsmålstyper kan man med fordel bruge?”

Tina C. Sørensens manual har medført, at hendes eget team har fået sat kollegial supervision på næsten alle teammøderne. Desuden blev manualen delt ud til alle pædagoger på Djurslandsskolen, hvilket har givet flere af hendes kolleger blod på tanden:

“Nogle af de andre teams har efterfølgende bedt mig om at gennemgå manualen og hjælpe dem på rette vej. Måske er manualen med til at gøre dem mere trygge i supervisionen. Eller måske er det fordi, den er skrevet i et sprog, de forstår, og fordi jeg jo er lige ved siden af og kan illustrere emnerne i manualen.”

Mine værktøjer skal leve i organisationen
Manualen er et godt eksempel på, hvordan Tina C. Sørensen har formået at integrere sin nye viden fra Proceskonsulentuddannelsen hjemme i sin egen organisation, så ikke kun hun selv, men også hendes kolleger, nyder godt af den nye viden.

”Mine kolleger nyder også godt af nogle af de andre ting, jeg har lært. Fx har jeg haft stor succes med en feedback-øvelse, som Go’Proces og andre kalder ‘Orakelkredsen.'”