fbpx

Interim-ledelse, er ekstra hænder udefra, når det brænder på

Behov for kontinuerlig, sikker drift er den typiske årsag til at indsætte en leder for en periode.

Dagligdagen kan være udfordret af sygdom, dødfald, akut krise, konflikter, afskedigelse og/eller politisk pres – og hvis der skal rekrutteres, tager det tid at finde og ansætte den rette kommende leder. I de måneder der går, inden nye kræfter er på plads, kan interim-ledelse være alternativ til en konstituering.

Go’Proces laver to slags interim-ledelse:

 1. Ledelse i stedet for en fraværende leder
 2. Ledelse sammen med en leder fordi der i en periode er brug for ekstra kræfter

Hvad kan en Interim-leder?

En interim-leder fra Go’Proces har erfaring med det område I arbejder med– og erfaring med ledelse. Interim-lederen kan gå direkte ind og overtage en ledelsesopgave – og fokus vil være at sikre driften, trivslen – og måske lave en oprydning eller forandringen så det bliver nemmere at lande i stolen for den kommende blivende leder.

 

Samarbejdet med nærmeste øvre ledelse samt den ledergruppen interim-lederen er del af vil være tæt. Det er vigtigt at alt der gøres under interim-leder-perioden er loyalt og hjælpsomt i forhold til den igangværende daglige drift og forhold til de strategiske indsatser der er i gang.

 

Interim-ledelsesforløb kan strække sig fra 3 uger til 1 år. Vores mest almindelige ydelse er 3-4 måneder.

Det har været Go'Proces' opgave at rådgive og støtte ledelsen i processen og sparre med den enkelte leder, men også i flere tilfælde at være med i det direkte samarbejde med de enkelte teams og medarbejdere og dermed deltage i arbejdet med at gennemføre de trufne beslutninger i afdelingens produktion.

Claus Nickelsen, tidligere center for Miljø og Energi, Århus kommune. Interim-ledelsesforløb i forbindelse med en stor intern reorganisering

Kontakt Mia

Kontakt uddannelseskoordinator Mia Søiberg
Har du spørgsmål til vores ydelser, er du altid velkommen til at kontakte Mia Søiberg, chefkonsulent og ejer, på tlf. 2445 8770 eller mail miasoiberg@goproces.dk. Mia kan rådgive og vejlede dig i hvilken ydelse, der passer til din virksomhed og den situation I står overfor.

Yderligere informationer

Hvad koster det?
Prisen afhænger af omfanget og opgaven, men generelt kan man sige at prisen ligger mellem 2 og 3,5 gange den blivende leders løn + moms og transport.
Vi er omfattet af rådgiveransvarsforsikring og har ingen opsigelse ud over det aftalte. Vi er fleksibel og kompetent arbejdskraft.
Hvordan kommer du i gang?
Send en mail eller ring til: Mia Søiberg på miasoiberg@goproces.dk og tlf. 24458770 eller Martin Søborg på martinsoeborg@goproces.dk og tlf. 2046 3560.
interimledelse

Hvad gør man, når man vil ansætte en interim-leder?

Når I vil undersøge om interim-ledelse er en mulighed for jer arrangerer vi hurtigt et møde mellem 2 konsulenter fra Go’Proces og de involverede hos jer. Mødet varer et par timer og på mødet afklarer vi jeres situation, behov – og om vi, bordet rundt, mener at vi er et godt match.

Vi vil være interesserede i:

 • Hvordan situationen er hos jer lige nu og her?
 • Hvad er forhistorien?
 • Hvor bevæger i jer hen rent politisk og strategisk?
 • Hvordan er status på trivsel, produktion og strukturer i den berørte del af organisationen?
 • Hvilken ledelsesindsats har I brug for?
 • Hvilken drift skal sikres?
 • Har I misligholdte driftsopgaver, der kræver særlig indsats?
 • Hvordan måler og følger vi op på ledelsesindsatsen i og som afslutning af interim-opgaven?

Vi kommer 2 til mødet med jer fordi det kan give jer et indtryk af hvem der kunne løse opgaven – og fordi vi altid laver back-up. Sender vi en interim-leder til jer, har vedkommende et bagland i Go’Proces, der kan hjælpe, sparre og sikre at opgaven løses sikkert.

Hvordan introducerer man en interim-leder?

Når beslutningen om at vi skal være en del af ledelsesopgaven er taget, går tingene ofte hurtigt.

Vi har følgende lille liste over tiltag vi ved, gør forløbet smidigere:

 • Alle berørte ledere indkaldes kort og møder den nye interim-leder. Det gør det kommende daglige samarbejde lettere
 • TR indkaldes og orienteres – evt. kan der arrangeres en præsentation i MED.
  Det kan være en stor hjælp i interim-perioden at have et godt samarbejde med TR
 • Der sendes en venlig skriftlig orientering på mail til de medarbejdere der bliver berørt
 • Der arrangeres et opstartsmøde hvor alle medarbejdere kan ”se giraffen”.

Vi oplever at vi bliver venligt, men afventende modtaget og at vi først bliver accepteret som ledere af medarbejderne, når vi viser vores dagligdags værd. Til gengæld oplever vi også en stor interesse for samarbejdet og for at få det bedste ud af situationen.

Afstemning undervejs

Vi afholder løbende afstemmende møder med øvre indkøbende ledelse og lederkollegerne. Møderne kommer hurtigt til at handle om den egentlige opgaveløsning og den daglige ledelse i organisationen. Vores fokus vil være at finde løsninger der er i overensstemmelse med jeres organisation.

 

Men ud over det kan I få noget ekstra ud af at have ”gæster”. I kan både få indsigt og dialog om vores oplevelse jeres organisation og ledelsesarbejde – og vores bud på løsningsmodeller, som vi har set virke andre steder i landet. Vi kan også lave aftaler om at vi afprøver nye tiltag hos jer, når vi nu alligevel er i gang.

Hvordan afslutter man interim-ledelses-forløb?

Forløbet afsluttes når der er overdraget til den blivende leder. Nogle gange foregår overleveringen glidende, opgave for opgave. Det giver den blivende leder ro til at komme på plads. Andre gange laver vi en skæringsdato ved den blivende leders opstart, og lederen er så blevet klædt godt på af os på møder inden da. Vi aftaler ofte at vi står til rådighed i en periode efter forløbet så intet falder mellem 2 stole.

Vi arbejder med læring, udvikling, forandringer og adfærdsændringer, og vi tager altid konkret udgangspunkt i den virkelighed, der omgiver os, vores samarbejdspartnere og vores kursister
– Få mere at vide ved at kontakte Mia Søiberg på tlf. 24458770 eller mail miasoiberg@goproces.dk.