fbpx

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is a major source of reference for this kind of work....

Eksternalisering og konfliktforebyggende adfærd i praksis Artikel  i Ledelse i Udvikling nr 2/2011 "Eksternalisering og konfliktforebyggende adfærd i praksis"  er skrevet af HR-udviklingskonsulent Thor Jensen fra Go' Proces. Uddrag: "Eksternalisering betyder at "skubbe" noget ud af eller uden for. Når man eksternaliserer et problem, så adskiller man problemet fra den person eller den adfærd, som problemet knytter sig til. Når man eksternaliserer, kan man med andre ord sige, at man stiller sig over, uden for eller ved siden af problemet. Ved at indtage andre (tale)positioner end den man i udgangspunktet havde, åbner der sig ofte nye muligheder for at tale om eller beskrive en given problemstilling. Derfor vil det at adskille problem og person i de fleste tilfælde, være både konfliktnedtrappende og -forebyggende, netop fordi man får mulighed for at se sig selv og andre i nye perspektiver. " Du kan downloade artiklen "Eksternalisering og konfliktforebyggende adfærd i...

Vaner, normer og rutiner – Virksomhedens uskrevne regler Ny artikel  i Ledelse i Udvikling nr 1/2011 "Vaner, normer og rutiner - Virksomhedens uskrevne regler"  er skrevet af indehaver og chef konsulent Mia Søiberg og HR-udviklingskonsulent Thor Jensen fra Go' Proces. Uddrag: "For lidt ledelse kan være lige så skadeligt som for meget ledelse . Det skal ikke blive et mantra, at ledelsen skal have fingrene i alt og kontrollere al netværksdannelse i organisationen. Men måske er det værd at undersøge, hvilke (især uformelle) netværk, arbejdsgange og rutiner I har på jeres arbejdsplads? Hvordan bidrager de til den generelle opgaveløsning? Og passer snitflader og netværk mellem kollegaer til de konkrete arbejdsopgaver? " Du kan downloade artiklen "Vaner, normer og rutiner - Virksomhedens uskrevne regler" i PDF her....

Samarbejdsproblemer Artikel  i Ledelse i Udvikling nr 11/2010 “Samarbejdsproblemer”  er skrevet af HR-udviklingskonsulent Thor Jensen fra Go’ Proces. Samarbejdsproblemer, forventninger, og misforståede intentioner kan tvinge selv den stærkeste organisation i knæ. Nedenfor finder du en præsentation af nogle af de begreber, som vi bruger i håndtering af samarbejdsproblemer. Uddrag: "Stort set alle organisationer oplever samarbejdsproblemer og interne konflikter. Som konsulenter kommer vi hos organisationer, der vil arbejde proaktivt med for at håndtere fremtidige konflikter. Men ofte bliver vi først kontaktet, når samarbejde er ved at køre af sporet eller helt gået i hårdknude." Du kan downloade artiklen “Samarbejdsproblemer” i PDF her....

At arbejde refleksivt med de overordnede linjer Det er sagt før: Djævlen ligger i detaljen – I forbindelse med strategisk arbejde med organisationers overordnede linjer møder man ofte en forførende trang til at tale i abstrakte begreber. Men erfaringer viser, at jo mere overordnet og helhedsorienteret man er i sit fokus, jo mere konkret skal man være i sine tanker. Uddrag: "Når en organisations overordnede linjer (mission, vision, værdier, strategier osv.) er til serviceeftersyn, vil det typisk være drevet af, at medarbejdere eller mellemledere har kaldt til time out ved at efterlyse klare retninger og rammer. Alternativt er time out’en typisk resultat af ledelsens ønske om reorientering, restrukturering eller effektivisering af driften." Du kan downloade artiklen “At arbejde refleksivt med de overordnede linjer” i PDF her....

Uddrag: "Tænk over hvordan du kan bidrage til den gode konstruktive stemning, hvis I eksempelvis skal mødes på tværs af virksomheder eller afdelinger, eller hvis omstændighederne for mødet er "belastet" af f.eks. samarbejdsproblemer eller forestående nedskæringer. Nogle gange er det værd at investere i en god start."...

Hva´ er det nu lige en diskurs er og har du styr på dine italesættelser Skrevet af Go’Proces konsulenter Henrik Thomsen og Thor Jensen til bladet Ledelse i Udvikling – nr. 6 2009 Der er p.t. en del teoretiske retninger ”på markedet”, der forveksles eller måske bruges lidt skødesløst. Her kan kort nævnes f.eks. systemisk teori, anerkendende ledelse og praksis og diskursteori. Uddrag: "Der er p.t. en del teoretiske retninger ”på markedet”, der forveksles eller måske bruges lidt skødesløst. Her kan kort nævnes f.eks. systemisk teori, anerkendende ledelse og praksis og diskursteori. Trods virkelig store forskelle teorierne imellem så er der nok ikke mange eksperter, forskere eller andre ledende folk inden for området, der vil protestere (meget …) højlydt, hvis man sådan helt uakademisk placerer teorierne under samme paraply og kalder dem konstruktivistiske teorier med særligt fokus på sprogbrug." Du kan downloade artiklen “Hva ‘ er det nu lige...