fbpx

Hvad er supervision?

Print Friendly, PDF & Email

Hvad er supervision?

Supervision er først og fremmest din virksomhed og organisations mulighed for at få professionel feedback og støtte til jeres ledelsesmæssige og gruppebaserede opgaver, således at I kan reflektere over den måde, I fører jeres praksis på. Supervision varetages hos GoProces altid af trænede og professionelle supervisorer, der enten besidder en faglighed, der er kompatibel med jeres, eller som er veluddannet inden for systemisk supervision, hvor de vejleder jer med fokus på bedre samarbejde og øget trivsel i jeres arbejdsgrupper. Vores metode er baseret på en styret dialog i grupper, hvor supervisoren fungerer som guide og fagligt mellemled mellem deltagerne.

Hvad er formålet med supervision?

Supervision er en støtte, der tilbydes både små og store virksomheder og organisationer, der ønsker at få indsigt i deres handlemønstre og adfærd gennem professionel feedback. Supervision har til formål at udvikle jeres færdigheder og kompetencer til gavn for helheden og den interne synergi i jeres virksomhed. Formålet med gruppesupervision er at skabe en fokuseret og lærende dialog omkring jeres faglige udfordringer, hvor der er mulighed for fordybelse, undersøgende refleksion og ultimativ en bedre fælles forståelse af både faglige og strategiske udfordringer.

Hvad er forskellen på supervision og coaching?

Coaching og supervision har det til fælles, at de begge har til formål at yde støtte og rådgivning, og at det som udgangspunkt udføres af professionelle. Der er dog en væsentlig forskel i og med, at supervision henvender sig til personers professionelle roller og deres samspil med teammedlemmer, hvorimod coaching ofte fokuserer på at støtte enkelte personer og rådgive dem i forbindelse med at opnå personlige mål og løse personlige konflikter. Supervision tager udgangspunkt i faglige færdigheder, mål og udviklingen af samarbejde i teamet.

Hvad er en supervisionsgruppe, og hvad kan det bruges til?

Gruppesupervision er målrettet et team eller en gruppe af personer på jeres arbejdsplads, der har lignende professionelle roller og arbejdsopgaver, eller hvor den enes succes helt eller delvist afhænger af den andens: I disse tilfælde er det nemlig enormt vigtigt, at man forstår at kommunikere korrekt med hinanden for at afhjælpe evt. faglige udfordringer og generelt lette arbejdsgangene i jeres team. Derudover kan en supervisionsgruppe formes med udgangspunkt i at koordinere en fælles forståelse af en større sag, I arbejder med i øjeblikket, hvor de kompetencer I opnår gennem dette nemt kan adapteres til andre faglige og strategiske udfordringer i fremtiden.

Hvad er kollegial supervision?

Kollegial supervision er jeres mulighed for at samles som virksomhed i større eller mindre grupper med det formål at dele erfaringer, reflektere over jeres nuværende arbejdsgange og styrke jeres interne samarbejde og fællesskabsfølelse. Her vil en supervisor støtte og vejlede jeres nedsatte gruppe for at sikre en optimal dialog og skabe et konstruktivt læringsmiljø omkring mødet. Kollegial supervision sætter med andre ord fokus på den faglige udvikling og informationsudveksling mellem jeres medarbejdere, der vil bidrage til en større indsigt i jeres interne strukturer og udfordringer på tværs af virksomheden.

Bør man have ledelsen med i supervision?

Der er flere og flere virksomheder, der prioriterer at have en repræsentant fra ledelsen som deltager i supervisionsgrupper. Hos GoProces bifalder vi at have en repræsentant fra ledelsen med til dele af supervisionen, da det er med til at styrke vidensdelingen på tværs af virksomheden, og derudover øger det mulighederne for lettere at omsætte redskaber givet under supervisionen til praksis. En repræsentant fra ledelsen kan altså styrke udbyttet af supervisionen, da supervision også har til formål at klargøre, hvor teamet og organisationen er i sin udvikling. Når vi har klargjort dette, ved vi mere præcist, hvad der er aktuelt at behandle i løbet af supervisionen. Mange teams er dog også godt tjent med at have et rum, hvor ledelsen ikke er til stede, så de kan bygge videre på trygheden mellem dem og opnå et bedre kendskab til de forskellige fagligheder, der udgør teamet i dagligdagen.

Hvorfor skal man vælge os i forbindelse med supervision?

Hos GoProces er vi specialister i supervision, og vi har siden 1985 haft muligheden for at arbejde med både ledersupervision og gruppesupervision i offentlige organisationer og private virksomheder. Vores tunge erfaring og teoretiske fundament garanterer, at vores supervisorer evner at danne bro mellem teori og praksis til hvert enkelt tilfælde. I er derfor garanteret skræddersyede forløb, der er skabt af professionelle og erfarne supervisorer. Vi er førende inden for professionelle diaglogformer og samarbejde i teori og praksis, og vi bestræber os på fortsat at sætte nye standarder for kvaliteten af vores supervision, vores ansattes efteruddannelse og det professionelle samarbejde med jer.