fbpx
Gustav Friberg - Medarbejdere

Gustav Friberg
Chefkonsulent

  gustavfriberg@goproces.dk
  +45 87464040
  +45 30704060

Systemisk chefkonsulent med særlig interesse for kommunikation, læring og forankring

I Gustav Fribergs konsulentarbejde er ”Hvad gør vi i morgen” altid i fokus – værdien af processen skal være synlig og konkret.

Uddannelse
Gustav er kandidat fra Interpersonel Kommunikation på Aalborg Universitet, hvor han har skrevet et praksisnært speciale om ejerskabets muligheder i relationen mellem procesfacilitator og deltager. Han har siden da haft fokus på processer der skaber ejerskab, ejerskabets betydning for implementering samt på processer hvis udbytte bliver omsat til værdi i daglig praksis. Han er tidligere uddannet multimediedesigner med specialisering i Story-telling og har desuden efteruddannet sig inden for konflikthåndtering og mediation på Center for Konfliktløsning.

Opgaver og erfaringer

Gustav arbejder med udviklingsprocesser med vægt på organisationskommunikation. Han har fokus på kommunikationens betydning for relationerne, samarbejdet og organisationens trivsel. Med afsæt i kommunikation, arbejder han med på at skabe udvikling og styrkede relationer på tværs i organisationen. Gustav har undervist og arbejdet med processer i forhold til intern kommunikation i organisationer, kollegial supervision, coaching og læring. Desuden underviser han på Proceskonsulentuddannelsen.

Gustav Friberg har været hos Go’Proces siden 2006. Lige nu er han optaget af undervisning i et læringsperspektiv – i en organisatorisk- såvel som i en undervisningskontekst. Han er optaget af hvordan facilitering kan skabe nye muligheder for læring og hvilken betydning det har for individet og organisationen. Samtidig er han optaget af hvordan der kan sættes rammer for den adfærdsændrende samtale, hvor deltagerne får mulighed for at opdage nye måder at handle på ved at dele praksis-fortællinger fra hverdagen med hinanden.

Gustav er også ekstern lektor ved  professionshøjskolen UCC.

Seneste opgaver:

  • Procesforløb for arkitektfirma med fokus på borger/bruger involvering i forbindelse med kommende byggeri på Århus Havn ”Generationernes Hus”.
  • Udvikling og facilitering af kickoff-eventet  på Boost – Innovativ skole i Helsingør” med over 1000 deltagere.
  • Udvikling af procesdesign og facilitering af lederevaluering i Københavns Kommune, med fokus på kvalitativ metode. Underviser og træner af internt konsulent-team forud for og sideløbende med gennemførslen af selve lederevalueringen.
  • Udvikling og facilitering af internationalt arkitektevent i Malmø for ca. 350 deltagere over 3 dage.
  • Skolesammenlægning i Viborg ”2 skoler flytter sammen”  med inddragelse af og samarbejde mellem skoleledelser, bestyrelser, kommune og arkitekter
  • 1 årigt forløb på specialskole i Jelling for hele staben med fokus på ”Læringsrummet” og ”Design af læringssituationer”
  • Intern projektleder på Index Design to Improve Life Education – EU-støttet udviklingsprojekt med fokus på uddannelse af folke- og gymnasieundervisere i Danmark og Sverige