fbpx

Go’Proces underviser på ny Diplomuddannelse i Design – på Kunstakademiets Designskole i København

Print Friendly, PDF & Email

Go’Proces underviser på ny Diplomuddannelse i Design – på Kunstakademiets Designskole i København

Uddannelsen udbydes af Kunstakademiets Designskole i samarbejde med UCC og INDEX Design to Improve Life og består af to nye diplom-moduler i designbaseret læring. Modulerne tilbyder teoretisk og praksisrettet opkvalificering inden for designtænkning og kreativ facilitering af pædagogiske processer og undervisningsforløb.

Uddannelsen henvender sig primært til folkeskoleundervisere og gymnasieundervisere, og hensigten med uddannelsesforløbet er at give de deltagende undervisere viden, kompetencer og redskaber til at gennemføre designbaseret undervisning, hvor eleverne lærer at identificere, forstå og adressere væsentlige lokale og globale udfordringer.

Undervisningen introducerer til INDEX’ Design to Improve Life Kompasset samt til en række andre designmetoder til planlægning og facilitering af kreative læreprocesser med et forslagsstillende og udviklende sigte. Chefkonsulent og underviser Gustav Friberg fra Go’Proces udtaler om uddannelsen:

Det er et spændende samarbejde mellem flere forskellige parter, som udbyder og afvikler uddannelsen, og vi glæder os til at være en del af holdet. Der er helt sikkert et stort læringsmæssigt potentiale i at koble designtænkning og undervisning. Det har vi erfaret ved at være en del af projektet Index Design to Improve Life Education som startede i 2010, og som afsluttes her i efteråret 2013. I projektet var mere end 100 undervisere fra danske og svenske folke- og grundskoler samt gymnasier under uddannelse, og deres feedback fortæller os om behovet for og ønsket om nye didaktiske muligheder i form af et designperspektiv.”