Internationalt Anerkendte Konsulenter hos Go Proces
6053
post-template-default,single,single-post,postid-6053,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

AWARD-WINNING LÆRING

AWARD-WINNING LÆRING

AWARD-WINNING LÆRING
Vores chefkonsulenter Trine Teglhus og Gustav Friberg  er blevet internationalt anerkendte konsulenter med tildelingen af  en Lifelong Learning Award i kategorien ”Inspiring Practice”.

Det har de fået i forbindelse med Go’Proces’ store medejerskab i projektet “Design To Improve Life Education”. Hvilket faget ”Global Challenges” på Malmö Högskola trækker på.

Lifelong Learning Platform

I 2016 lancerede den europæiske paraplyorganisation for læring, Lifelong Learning Platform, deres Award for at fejre kreative og inkluderende praksisformer. Formålet er, at synliggøre de mange innovative former for praksis, der finder sted i hele Europa. Dermed vil de skabe opmærksomhed på livslang læring så vel som ny praksis og policer.

Design To Improve Life Education

”Design to Improve Life Education” projektet forholder sig aktivt, løsningsorienteret og involverende til det 21. århundredes globale samfund og dets udfordringer. Det gør de ved, at udvikle børns og unges kompetencer til at skabe tværfaglige, frugtbare og bæredygtige løsninger på virkelige udfordringer for mennesker og står på tre ben: Design, proces og didaktik.

Trine og Gustav deltog i den udviklende projektgruppe. De driftede de inddragende processer i projektet, samt var ansvarlige for pilotuddannelsen for grundskole og ungdomsuddannelsesundervisere fra Danmark og Sverige. Desuden uddannede de undervisere i at undervise andre undervisere

Børnene og de unge sættes i centrum og får derfra mulighed for at påvirke den omgivende verden positivt via en undervisning, der styrker deres handlekraft og kreativitet og (ud)danner til engageret og demokratisk deltagelse som verdensborger i et humanistisk perspektiv. Målet er børn og unge, der føler glæde ved, har mod til, og er engageret i at lære, eksperimentere og udforske verden med henblik på positivt at forandre den.

De didaktiske koncepter, der ligger til grund for Design to Improve Life-undervisningen og omfatter læringsmiljøerne, de organisatoriske rammer og den sociale kontekst. Samtidigt danner de udgangspunkt for en undervisning, som skaber nye deltagelsesformer og åbner for nye læringsmuligheder.

Dette sker ved at skolen bliver en ressource i samfundet, og ved at samfundet (globalt og lokalt) ses som en læringsressource og grundlag for ny forståelse, indsigt og innovation.

Internationalt anerkendte konsulenter for innovation

Det er nu et par år siden projektet blev afsluttet, men vi bruger stadig koblingen mellem design tænkning, facilitering og didaktik når vi arbejder med læring hos Go’Proces. Og at få en pris for netop det, er da værd at fejre.

Design To Improve Life projektet blev lavet i samarbejde med UCC, Malmø Högskola, Index: Design to Improve Life og Go’Proces.

Både Trine Teglhus og Gustav Friberg underviser på vores Proceskonsulentuddannelse

Læs mere om Lifelong Learning Platform